dinsdag 23 september 2008

octo gedichten poetry

8888 OCTO 's poetry 888
a) Menselijke emoties in hun tocht naar gevoelens en innercommunicatie
het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen 1
stenen mannelijk, schelpen vrouwelijk 3
zicht van in de duinen 4
de anijs in m'n raki 4
zo sschoon, zo wwreed, zo onmogelijk 5
de volle-maan-dagen 5
weet iemand wanneer het stopt ? 5
ontwaken in een zetel 7
het labyrint genoemd 'leidraad' 8
was ik dan toch mis ? 8
?waarom sterven sommige mannen op middelbare leeftijd ? 9
puntjes op de i 9
april op een oude bank 10
de kersenboom 10
de laatste veroveringspoging 10
octoschets 10
anoniem afscheid 11
dolend 11
te veel ikken 12
op reis 13
het gezicht 13
het ergerlijke 13
mensen,wensen, wonen 13
verzoening en geweten 13
de twaalf geboden 14
u bent van geen tel 14
uitgeschreven 15
gelukkige verjaardag, vriendin-in 16
verlangen naar eerlijkheid 17
verzoening 17
zodanig zot zchepselke 17
lessen van aan de Lesse 18
pa's nieuwe-eeuw-boodschap 18
tussen ogen en benen 19
subtiele geheimen des levens 20
and from 21-23 ...a lot more

a) Menselijke emoties in hun tocht naar gevoelens en innercommunicatie
Het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen
Hier vond ik een soort onbeschrijfelijke rust in m'n eigen. Hier kon ik de eenheid met de natuur smaken en kon het ruwe, het nog niet tot het rijpbewuste ontwikkelde, me minder raken. Hier werd tussen hemel en aarde in gevreën, gestudeerd en gezonnebaad. Hier werd intens gedroomd en geanalyseerd en gewandeld. Hier kon je je eigen gedachtengolven laten smaken wat er in de wereld te observeren viel. Deze plaats leek een paraboolantenne die dingen ontving en doorgaf. Deze plaats laat zovele planten stralen en vogels bestaan. Hier ontwaken is je eigen op de trilling van het draaien van de planeten zetten. Hier slapen is weten dat de schors van de bomen in je dromen meer dan echt zal zijn. Hier dagelijks vertrekken en dagelijks terugkomen is ondertussen weten wat die dromen voorspelden. Hier ontwaken is de groeipijnen van mensen met uitdagingen die problemen werden, gezuiverd terug de lucht insturen. Hier zijn is weten dat er niet altijd even aanvoelbare vormen van heel sterk licht bestaan...is weten dat zogenaamd dood en zogenaamd leven één zijn; één middelpunt voor wie het voelen kan. Hier leven is ook gewoon in een hangmat liggen zowel als vier maal per jaar de overlast van ook anderen hun riolering opruimen. Hier leven is beseffen hoeveel meer er door niet overvloedig eten, vrijkomen kan. Hier leven is weten dat je voornamelijk van liefde, water, planten en bomen of struiken-extrakten, fruit en kaas en af en toe wat vis en zo, leven kan. Hier drinken is alles met mate genieten, een wijntje, een pintje...en hoe minder suiker, hoe minder je zomers puffen moet. Hier leven is mensen met financiële en emotionele problemen tegenkomen, die ook daardoor de schoonheid hier niet meer aanvoelen kunnen...zomin als sommige mensen zonder financiële problemen dat soms kunnen. Hier leven is de tirannie van privéeigenaars van elektriciteit en andere aardse telekommunikatiewegen ondergaan.
Hier sterven moet zijn zoals een boot die op het water brandt of een kiem waaruit nieuw leven komt. Hier zie je wat je mist, als de mist ochtendlijk zweeft tussen de bossen. Hier staat de zon soms buiten haar circel in brand als twee mensen in hun midden uit het donkere woud komen gewandeld.
Hier fluit een bepaalde vogel dag en nacht...tot de dag dat die overbronstige nationalist in de caravan naast die bepaalde boom wonen kwam. Toen galmden hier smartlappen van 'laat me nu toch niet in de steek, ik kan niet zonder jou' door de eter. Hier vibreert alles. Hier kunnen ook de zwakke doden, genetische energie uit het verleden, je bereiken als je niet sterk genoeg staat.
Hier is voor het sterke in je, het verleden helder, het NU een beetje toekomst reeds. Hier kan je verleden en toekomst doen verdwijnen in het NU...dan focust
1
alles wat bestaat zich in jouw middelpunt. Je wordt onbeweegelijk, vast punt, je straalt door je ogen en geeft een soort onbegrijpelijke levensenergie door.
Die momenten zijn uniek en niet voortdurend en je moet altijd weer door het aardse lijden, altijd weer een beetje sterven om weer kiem en om weer straal te kunnen zijn. Straal, want een plant of dier ben je niet meer. Hier ontlast men zich met de deugd die het afscheiden van het oude, bewust geven kan. Hier wordt adem verbinding met aura. Hier worden organen spiegels van universele krachten, met elk een ander gezicht. Hier gaan chacra's open en wordt al het aardse bovengezogen, terwijl de rest van het kosmische naar beneden daalt. Hier wordt vrijen het zien en voelen van hele dikke en hele fijne aura, die jaren jonger maakt en die de tijd voelbaar opgevreten heeft.
Hier moet je jezelf eerst een tijd uittesten voor je dit allemaal doorhebt. Hier kan je zo gelukkig worden, dat je tenslotte weet dat je weer voor andere, moeilijke uitdagingen zult worden geplaatst. Hier zeg je dikwijls DANK aan de natuur, voor menig mooi SEKOND...voor ieder deeltje van een uur. Hier had je kunnen leven met de kunst-vrouw van je leven, maar je deed het altijd maar voor even...maar dat was dan ook LEVEN. Hier verzin je niet, hier komt altijd alles op je af. Hier begin je niet, hier werk je af. Hier luirik je niet...hier rust je uit.
Hier is 'hier' ook niét hier. Hier gebeurdt lachen veelal vanbinnen. Hier draai jij niet rond vanalles, maar ben jij vast scharnier, dat openingen maakt.
Hier hangt 's nachts al hetgeen in de dag niet bovengeraakte...morgen zal het weer worden beschenen en hoef je het maar te plukken...als je op je eigen trilling zitten blijven kan...en niet mee door anderen naar beneden wordt getrokken. Hier worden geneesmiddellen overbodig, want het bannen van je illussies en angsten alléén...geneest. Sommige emoties zijn soms illussies, geldstrukturen en hun legers zijn er de materiële uitwerking van. Hier hangt niet veel jaloezie, hebzucht, egoïsme, trots, agressie en onwetendheid meer, maar hun tegengestelde, uitgezuiverde...voorlopig... altijd voorlopig ?
Wie geen rust overerfd, kan ze hier zelf ontwikkellen. Met onrust kan je op ieder wilskrachtig moment breken en handelen of niet-handelen.
Rustgolven zullen je overspoelen, als na een hoogtepunt. Of de rustgolven blijven, hangt af van hoe vaak je al bereid was van te durven genieten en hoe vaak je lijden zonder angst op je nemen kon. Hier is niets toeval, alles een puzzel, die soms grillend en krakend uiteindelijk de meest heldere beelden zonder puzzelgrenzen vormt. Hier is weinig gepland, het vloeit allemaal weer in mekaar, telkens het peil in alle betrokken vaten op mekaars gemiddelde hoogte komt.
Hier is een bloem iets met een ziel, een kracht met een ander frequentie en een andere uitwerking dan de struik ernaast. Hier is een boom een stroom naar
2
boven, een streling die je verstopte en kromme energiebanen rechttrekt, zin naar boven geeft. Hier is hout iets waar je van houdt. Hier voel je dat het groen genieten kan van dagenlang in de regen te staan.
Hier hangt niet de somberheid van op vele plaatsen elders; wanneer het weken donker en koud kan zijn. Hier duik je dan mee en voel je vallende bladeren als een even groot raadsel als al die soorten bloesems aan.
Hier heb je een band met allerleikleurige bomenkruinen die je de aan ieder nieuw moment aangepaste krachten sturen...als jij je er maar voor openhoud...en er intensief...vanuit je vezels om vragen kunt. Hier tintelen lichtjes vanop de bodem van verdriet, dat, wie? ... weet van waar het komt en dat je logisch soms niet meer vatten kunt. Hier moet je beseffen dat je je moet kompleet leegmaken kunnen, indien je de omgeving door jouw wil laten stromen.
Hier klop je niet achter vliegen en storen spinnen en mieren niet...en als je gebeten wordt denk je : ''t' is misschien wel gezond voor iets", zonder verwensen.
Ach, hier houden van, is altijd ook weer een beetje afstaan...of afstand nemen...en dat doet van die smakelijke vonken geboren worden. Ach, de liefde.

stenen mannelijk, schelpen vrouwelijk
een man stapt door de duinen bij avond
een vrouw is nog een dag aan zee
een maand ligt tussen de twee
het is wat laat, want weer stondt de avond

een hele lange wandelng met steeds weer zeewind
een goeie warme soep en een guiness
een uurtje wat bijpraten tot weer blijgezind
het is nacht, als dat maar weer geen nieuw begin is

een hete douche voor het slapengaan
één enkel verkeerd signaal eist zijn tol
een moeilijk kwartiertje over hoe verder gaan
een tijd om weer intensief te strelen en schelpend lulgelol

een halfuurtje van dat intiem ondergronds biogeproef
een ervaren van het nu gevulde opgevulde verlangen
een klankkreten atoomexplosie van opgestapelde energie
't wordt weer zeekalm, een nachtzoen, hoofd op poef

3
een reeks beelden voor het inslapen,gezichten onbekend
een droom, niet bijgebleven, vergaat
een ontwaken in de richting van vent naar lief serpent
het is tijd om uit te slapen wijl ze naar de winkel gaat

een ontbijttafel, buiten aan de zee
een zee van kleur, traag genietend opgegeten
een krant als kontrast in deze plaats van vree
het komt er nu even op aan weinig te willen weten

een wandeling met de voeten in het nat
een filosoferen en lachen en weer andere vondsten vinden
een kijken naar de mens, een echt kunstwerk, af
het moest geschreven dit gedicht, voor het zou 'verschwinden'
wat zal er nog gebeuren met deze 'beminden' ?

de vermenging van de steen der fysica, het bio van de schelpchemie
we zien wel wat we nog vinden
ik laat ze dit stukje lezen, de inventieve mie

zicht van in de duinen
vanop een afstand hangt er OOK een rust over de stad
vanop een afstand is alles anders dan het lijkt
de woontorens staan er als rechtgehouden door het licht
bejaarden met haast weer een peutergang, gaan af en aan
vanop mijn stoel laat ik woorden op papier ontstaan
vanin mijn geest zie ik de dingen zoals ze zonet zijn geweest
vanin het nieuwe dat weer vanergens naar boven komt
het is herfst morgen, maar toch nog zomer
vanachter deze woorden, groet U deze dromer
vanachter mijn ogen heb ik de ruimte opgezogen
vanachter de parasol loopt de tafel met schaduw vol
een meeuw wenkt met een vleugslag op een aanvulling op haar menu
vanvoor in de keuken wordt haar laatste wens bijna nu

de anijs in m'n raki
ontspannen geraakte verlangende lippen, oosters gehunker
levende beeldhouwwerkjes der natuur
4
die harde tepels over bollende velden van blank
veranderingen in geest en lijf, geesteslijf
taalspelletjes in alle talen
tongetje zo passend bij het mijne
zachte oorlelletjes laten zich sensueel bezoeken, verzoeken
welvingen vanop schouders, stijl omhoog kussend,
open de deuren van de sappen van beneden
doorgaan of afsterven

zo sschoon, zo wwreed, zo onmogelijk
de houthakker met de naam 'levenskracht',
doet zijn ronde in het bos
hij ziet het jouwe van jouw boom, het mijne van de mijne
hij ziet hun kruinen, zwaarder geworden dan hun wortels, hun stam
hij heeft hun groeien duizenden jaren gevolgd,
zo sschoon, zo wwreed,
hij krijgt het niet over zijn hart van ze allebei om te hakken
ze zouden toch niet vallen, vergroeid als ze zijn
ze zouden toch maar blijven rechtstaan
en nu hebben de vogels en de lucht en het licht er nog iets aan
zijn baas, de levenskracht, de natuur en zijn stormen zullen het werk wel doen
hun oud hout zal eens anderen binnen tot warmte dienen
terwijl buiten jonge bomen de hoogte zullen inschieten
zo bestaat het leven verder
mijn boom vertaalt de stilte in luisteren naar jazz en blues en zomeer
de jouwe geeft de jonge bomen raad en troost de ouwe
het lijkt vreemd en toch zo vertrouwd, die realiteit,
niet meer kunnen en mogen van te houwen
is het één van mijn vele wortels nog gegund, oh levenskracht
in een ander dan ons bos opnieuw wortel te schieten ?
kan men, al zo oud op een andere plek, naast een andere boom,
opnieuw ten volle van ander licht en ander lucht en vocht genieten ?
zal dan alleen de regen en de koude ons nog aan mekaar herinneren
of zal het licht en zijn seizoenen ons in momenten komen zoenen
al zijn we ondertussen zo ver verwijderd dat we mekaars kruin niet zien ?
nee, beantwoord dit alles maar niet en laat het je gewoon verblijen
het is een laatste windstoot die ikzelf in de storm van mijn leven
in jouw richting inblaas
5
terwijl de boom die ik was zich omstandigheidsgebonden uit jouw levensweb trekt
en nu schuin over de poel van m'n leven, over het water hangt,
bewonderd en begrepen en onbegrepen aangekeken wordt
door een dichter in een kano
die vaart, de winter tegemoet en de dingen bedankt en begroet
de dichter heeft het weer begrepen, weer eens overmoed
hij ziet de houthakker, ziet de bomen met de zware kruinen
en voelt de levenskracht
doch, neemt in acht, in acht, in acht, in acht, in acht, in acht, in acht,
zijn quasi onmacht tegenover waarvoor mensen ten gevolge van omstandigheden
voor moeten moeten moeten moeten moeten kiezen,
alsof het vastgegroeide bomen zijn
het zal zo moeten zijn, al dat eindeloos aanvoelen en repeteren van pijn
en het genieten, dat misschiens een dag simpelder zal zijn
en voor de moment, ochtoe octo 't es allemaal goe
en 't doet er niet meer toe
toeter niet meer toe, niemand wil dat allemaal nog weten
ik zwijg en geniet van m'n innercommunicatie, da sie !
weg de tijd dat ik dacht dat het alleen ik het was die de takken bij wijlen brak
het waren de stormen en de draagkracht van ieder,
buigend onder de levenskracht
dra wrijven weer andere verleidingen over onze arm of rug
en kunnen we met al onze kennis en al het in kaart gebrachtte,
weer niet meer terug, gebonden, verbonden, verslonden, eens te meer;
ik weet, je zegt 'voor mij hoeft zoiets niet meer',
je zei het al menig maal, en zo komt het noodgedwongen korter bij
tot je ooit gedwongen wordt om totaal voor iemand te kiezen ?
al heb je dat wel misschien net als ik altijd al te complex voor iedereen gedaan...
en daarom is het ons zo vergaan en zal het zo verdergaan misschien
alles in het leven oh zo tijdelijk, de warme moederborst, de jeugd,
de droom van huis en gezin en iedereen mekaar begrijpen enzovoort
dat iedereen maar leeft zoals hem vindt dat het hoort
ik zie wel dat ik geniet van woorden, een eitje, observeren enzovoort
enzovoort enzovoort enzovoort...tot de dag dat niemand nog iets van me hoort
door het leven gevoed en vermoord opdat z'n woorden alleen maar...
omdat z'n woorden alleen maar zouden kunnen worden gehoord...
en altijd eerst achteraf zouden kunnen worden begrepen
...maar waar ligt achteraf, hier en nu en eindeloos verder...zo ver mogelijk
6
de volle-maan-dagen
van 1700 staat ze in het oosten, om 0700 in 't westen
ik stuur je weer haar zalige licht en wens je het beste
de nieuwtjes op het werk; een gerucht doet de ronde,
dat tegen september 4000 man worden weggezonden
over het hart kunne we 't niet z'o blijven hebben
het hartezeer zal toch wel wegebben ?
tot de volgende gloed je verbazen doet
of die dan wel door mij zal komen
daar wil ik niet meer aan denken en dromen
ik moet mijn kaartenhuis immers weer langzaam opbouwen
maar er zijn in het spel meer heren dan vrouwen
vermits die meer zijn voor het zekere dan voor ideëen
raak ik hier nooit met z'n tweeen
ik zal zijn een nomade die altijd zijn tenten moet verleggen
omdat hij meent zijn waarheid te moeten zeggen
wat heeft de toekomst voor mij in spe ?
freelance boven de 48 knuffelen ok,de rest neem ik mee
ver sta ik van de idealen van de romantisch trouwe jongeling
't tweede best lijkt me de ongebonden mengeling
maar vermits een mengeling niet ongebonden kan zijn
krijgt de externe afgunst in triangels je toch weer klein
als de liefde zoiets als tanden krijgen is,
moeten we door de pijn tot het volledig gebit er is
en dan denken we dat we er zijn
maar volgt het verlies met weer die pijn
op de duur leggen we ons bij het vergankelijke neer
en vragen ons af, kom er nu niks meer ?
waarom moet dat allemaal wel zo zijn zal je vragen
ik weet het niet, dus mij zal je er niet over horen zagen
dit is maar een schets van een moment,
en niet elk moment weet je wat en hoe en wie je bent
, daarom is het goed dat je mensen kent en vertrouwt
en alleen de goede dingen onthoudt
zal nu met dit gedicht maar stoppen,
elk klein woordje kan dit kaartenhuis doen floppen
welke lessen te trekken uit het heden ?
als je 't soms niet meer snapt, het verleden
7weet iemand wanneer het stopt ?
Kwam een man tegen, hij vertelde z'n verhaal.
Smoorverliefd op een meisje, spraken eigen taal.
Zouden inderdaad trouwen, kinderen krijgen.
De problemen met haar vader zouden nu zwijgen.
De man wilde de wereld verklaren, verbeteren.
De vrouw wilde teveel kuisen, om zich tegen haar eigen te weren.
Ze legde de zonden van de vader op haar man.
Hij kon er niet aan uit, niets misdaan, waar kwam het dan van ?
Zij vond een nieuwe vlam om over haar ziel te praten.
Had ze de rest niet beter gelaten,
want ze heeft toch haar man en kroost verlaten ?
Eerst gekwetst om wat het leven hem had aangedaan
Dan geloofd dat dit hem sterker maken zou voortaan.
Weer als rijper man verliefd geworden.
Op een vrouw die niet bij haar thuis gemist kon worden.
Was oh zo schoon en oh zo wreed.
NIet alles aan de band dat hem speet.
Kon verder niks van komen
Want éénmaal mekaar teveel aangedaan,
Is het met de liefde gedaan.
Zelfs al is het niet allemaal een kwestie van schuld.
Je blijft zitten met de bult.
Alles wat je nooit hebt willen doen
Viel zoals met zes december vroeger in je schoen.
Kado's van 't leven.

ontwaken in een zetel
niks wat ik vandaag al deed krijgt zin
als ik m'n eigen niet verman
en tegen mezelf zeg
van de donkerte buiten en het ongelukkige gevoel, daar is niks van
Dus, de kaars in m'n eigen maar aangeknipperd
en weer op het zoek naar licht
'k had nooit gedacht dat dit zou komen dit gedicht
Verderborduren op een overwinning op de leegte
Vertrouwen dat de zin na de beproeving opkomt als de zon
Verschijnen daar waar je het meeste nodig bent
8
Verdwijnen als het scenario je niet meer nodig heeft
naast het vakje nieuw bericht
zag ik een smal vakje driehoek
ik dacht, ik tik het even aan
hopelijk komt deze blauwe lucht
zo snel als mijn gedachten aan
dit papier met dit motief
had ik graag boven '.mijn. ' bed
of het bed van '...?... ' en 'mij '
in een hemels bloemmetje gezet
best van daar niet alleen meer aan te beginnen
het lot zal in dit gedicht wel nieuwe namen verzinnen
of de oude opnieuw laten beginnen
nadat de natuur haar bladeren nog zomerdagen lang
na de tijd van de zonnebloem heeft ontloken
zien we in de velden de mais zijn tanden ontbloten
'de tijd van de passie' kondigt dit motief aan
vurig vuren de hormonen de lichamen aan
maar het zuiden, dat zijn niet alleen appelsienen, maar ook citroënen
en voor je 't weet is het weer
of gestart, herstart of
gedaan
chère amie,
na al die motieven, zijn we weer bij het witte aanbeland
hoe graag ik ook net wilde rijmen, dus opnieuw alles aan kant

het labyrint genoemd 'leidraad'
ik denk dat ik alles afmaakte, wat ik ben begonnen;
m'n kunstwerk is gemaakt, de draden gesponnen...
'k wil er niemand in vangen, maar tonen wat ik heb ontgonnen
'k mag er niet verstrikt in raken...
of de zwarte weduwe zal me komen afmaken

was ik dan toch mis ?
altijd beweerd dat geest en stof, onafscheidelijk zijn;
maar met teveel lichamelijke pijn kan m'n ziel niet kort meer bij m'n geest
en als ik echt lichamelijk lijdt, lijkt het
'oh, ben ik dan toch alleen maar stof ?'
toch geef ik het niet OF. 9
?waarom sterven sommige mannen op middelbare leeftijd ?
om weer als puur kind te kunnen herbeginnen
om meisjes weer te kunnen zien als vriendinnen
om te komen met nieuwe plannen voor de pinnen
of is na de dood gewoon alles voorbij
de genetische vertakte stamboom van het leven blijft beneden...
verder strevend naar vrede

puntjes op de i
nu veel is geweten en ontleed
nu niks nog door mij hoeft worden uitgelegd
kan ik gewoon wat mediteren,
schrijven, schoonheid om de schoonheid kreëren
want je moet niet zonodig intenser willen leven
ik heb het beste van mezelf aan ieder willen geven
nu weet ik, dit leven, het duurt maar even
en toch eeuwig, zo'n moeilijk en makkelijk probleem
verdwijnt wanneer je wordt...bekweem

april op een oude bank
ben boom ben huis voel me thuis
ben stuk begin ben stuk einde, middenin
gescheiden en toch gezin,
schrijven geeft leven,
daarom hou ik dit moment even vast,
voor m'n lichaam duikt in last...da was't

de kersenboom
een boom is niet alleen stam
er hangt zoveel omheen
soms bestaat een stam zelfs uit meer dan één
ieder is stam, met zovelen om ons heen
iedereen is ook zijtak, zo ben je nooit alleen

de laatste veroveringspoging
er was eens een jongen die de liefde van zijn leven had
een vrouw wie hij om haar malse hart aanbad
zijn liefde zo groot zou hem soms verscheuren
10
maar af en toe kwam zij hem opbeuren
met periodes vond hij niet zijn gerief
en wou 't uitmaken met dat leed en lief
ze verstond maar niet dat verlangen ziek maken kan
en van samen rollen behang gaan kopen kwam niets van
de vrouw van een vriend las zijn liefdesroman
vond dat hij maar niet van zijn ex loskwam
de jongen, moe van in de woestijn roepen en vechten
had geen zin meer in hunkeren naar die echte
hij kan toch niet aan al die belangen en angst en maskers meer uit
gewoon geluk haalde hem op termijn altijd onderuit
maar allee verdomme even blijven liggen en verbijten
nooit gedacht dat hij ooit nog eens zou schrijven :
'loop maar allemaal ...'.

octoschets
het regent wolkentranen met tuitengeenenen vogel die ik hoor fluitengelukkig was er wat wijsheid van Fellini op tvhij had het over het hoe en waarom van kunst
en ik was direct meetussen het internetnieuws vond ik een site van dopperswat ze voor ford-genk voorstelden kan
een beetje kloppenniet staken, maar blijven werken in eigen beheer
zo doe je de kapitaalstrategie zeerik gaf hun wat gedichten over de lef die de klasse ontbreekt
voor 't geval de taktiek van de gevestigde partij-en vakbondleidingen...hun weer renault-achtig zuur opbreekt
anoniem afscheid
een wonderlijk mooi en triestig orgelpunt
een afscheid in mineur en grandeur
de gave voor het verwoorden van verdriet en geluk
het werd ons allemaal gegeven
11
alsook de kracht om alsmaar verder te leven
tot we helemaal zijn opgebruikt
de gaaien, de vinken, de spechten
allemaal getuigen van ons lichte, ons zware ons echte

dolend
dolend in de stratenarmen van de stad
te lang had hij niet liefgehad
zoekend naar een opening
de absolute voorwaarde voor elk begin
lezend op gezichten in beslommeringen gevangen
dat zijn noden bot zouden vangen
zelfs geen warme lach of vriendelijk woord
werden door zijn ziel gehoord
het leek wel of hij was een wandelend spook
dat ongevraagd in hun stenen wereld opdook
dan toch een paar blije gezichten op de trein
van mensen die op reis zijn

te veel ikken
op alles wat hij hoort heeft hij een reactie
op alles wat hij leest een antwoord
bij alles wat hij ziet een gevoelen
bij alles wat hij denkt een uitleg
voor alle problemen een aantal oplossingen
naar iedereen toe de neiging om te verstaan en te helpen
ZO krijg je op den duur te veel ikken
want niemand is alleman-machtig

aan ieder zij eigen last om dragen
niet alleen wat ons is overkomen, verklaart ons geluk of ongeluk
ook het NU, dat al eens te complex geworden kan zijn
hij is te complex om mee te leven
omdat hij teveel heeft meegeleefd

op reis
op reis zijn we allen
voor we dood neervallen
12
of voor we zacht of woest in nevelen verglijden
na een leven van beleven van genieten en lijden
op zoek naar iets of iemand om ons te bevrijden
van een positie van onevenwicht
om te redden ons gezicht

het gezicht
kan alle toestanden van ons voelen aannemen
kan praten, lachen en wenen
kan ontploffen of heimelijk iets meer dan zacht doen ontluiken
kan doen hopen of elke verwachting fnuiken

het ergerlijke
met het ergerlijke in de medemens
is het soms zoals met de winter
soms moet je doorbijten kunnen
of verhuizen naar een warmer land
waar gelukkig ook onvolmaakte mensen wonen

mensen,wensen, wonen
een huis is niet iets wat ouders bouwden
in feite bouwt de kinderwens het al
een huis is ook steen geworden wens
in feite is een huis gebouwd door de kinderen zelf

verzoening en geweten
hou van het lichaam waarin je leeft, het is je woning
hou van het huis waarin je woont,
het is niet alleen je adres
hou van de mensen die er wonen
en van hen die er dagelijks gaan en komen
hou van je werk...in zoverre...
je dat ook al niet onmogelijk wordt gemaakt

de twaalf geboden
ontwikkel het sterkere in jezelf
tracht naar objektieve kennis
overwin je negatieve emoties
13
wees solidair met rechtvaardigen
doe jouw deel van het werk
neem de tijd voor stilte en natuur
geld was een middel, geen doel
ontdek de ware betekenis van trouw
leef niet alleen om te werken
overmatige konsumptie vervuilt jezelf
ontdek de symboliek van de zin van het leven
kunst brengt je dichter bij de kern van het leven

u bent van geen tel
want hebt geen geld, geen grond, geen aandelen
niet het juiste diploma of papier
geen belangrijke konnekties en referenties of ervaring evenmin
wat wil u toch dat ik met u begin ?
ik heb geld en beslis wie er zal hebben
en val je uit de boot, redt mijn regering je... ternauwernood
om fysiek in leven te blijven
...en ook als je sterft verdienen we aan je dood

uitgeschreven
veel inkt liet ik al vloeien...
sinds m'n pen voor 't eerst de inktpot uitzoog
tergend traag, telkens voor het krassen
het papier zowaar een beetje bewoog
eerst het ABC, de cijfers, de woorden oefenen
dan de eerste vijfwoordenzin als begin
hoe meer je leerde lezen...
des te meer kreeg alles zin
maar na zo'n jaar of vijf, zes les
toen we het bestaan van god en z'n heersers hadden aangenomen
begon ons eigen bewustzijn met voorzichtig verzet
want al dat winstgerichtte weten, had ons onze dromen ontnomen
de slimsten zouden later 't meest verdienen
diegenen met mindere rapporten of tekorten
werden diegenen die veelal het echt zinnige werk deden
en van al dat ingewikkeld boekhoudkundig gewoeker...
wordt je geen levenszoeker
14
wat zal de wereld worden ?
een plaats waar de mens robotachtig gaat leven ?
een oord van kommer en kwel ?
of samen solidair zoeken naar vrede in medeleven ?
da's veel gezonder voor ons gestel

gelukkige verjaardag, vriendin-in
in het soms best niets meer uit te leggen
het ontwarren van soorten passie en dromen
het koesteren van onze interessen
het vallen in plooien
het open omgaan en omsluieren
het verwerken van verdriet van anderen
het uit-en aanmaken
het leren uit pijn en vreugde
het afstand houden
het inleven in onze rol
het ouder zijn
het tussengeneratie zijn
het luisteren naar verhalen en vertelllen ervan
het beleven van natuur en kultuur
het niet gedomineerd willen worden
het overstijgen van wat niet lekker zit
het zoeken naar de bestaanslijn
het samen rusten en onrusten, reizen, vertrekken en aankomen
het tv en media bekritiseren : het 'media-dieeten' want,
ben je niet nog altijd,
m'n modem die m'n soms ingewikkelde signalen vertaalt
m'n gsm die het qua inhoudt van berichten op anderen haalt
m'n kameraad met alles erop en eraan
al lijkt het soms dat veel is vergaan
m'n reispartner door 't leven
al sputtert de motor wel eens even
m'n kurve met pieken en dalen
al wil je wel eens teveel toppen halen
m'n bron van mysterie en leed,
al bekom je dan weer vaak dat ik dat weer vergeet
m'n nachtmerrie en m'n droom
15
al is wat ik zeg en schrijf niet altijd even schoon
m'n geritsel en geruis, m'n slagen en donder
al zijn we nog samen, soms is 't een wonder
m'n breken en opnieuw beginnen
al vaak gelijmd door het prikkellen van deze soort zinnen
m'n afhaken en jouw inhalen
al immer overstegen door het overstijgen van het balen en verhalen
m'n kulturele geestesgenoot
wie weet gaan we nog wel eens ...voor bloot
m'n klaagmuur en ik de jouwe
al zullen we niet trouwen
m'n steen des aanstoots, m'n klavertje vier
al is't om reeds lang uitgesproken redenen soms moeilijk
kom nog maar eens hier
PS. zonder humor en gedichten hadden we het nooit volgehouden

verlangen naar eerlijkheid
is invullen willen aan de hand van wat echt is
echt is, wat zich aan jou wil en jouw wil wil openbaren
openbaren, omdat alles wat misgroeide;
daardoor voortdurend rechtgetrokken worden moet

maar je moet willen naar echtheid verlangen
zelfs als die echtheid je weer naar beneden trekt
omdat ze zo zwaar om dragen is soms

zo kunnen twee verstrikten, hoezeer ze mekaar ook ontstrikken
, soms verstrikken; en daarna weer een licht -en richtpunt voor mekaar zijn;
soms kiezen ze een andere weg,
nooit ver weg van hun opgave

de eigenlijke opgave, een leven in dienst van wie je vanuit
zieletoestanden verschuldigd bent...
eerst dan help je de groei van je geest;
die op 't einde van je leven, geboren worden moet,
maar nu al leeft, zolang je geeft
zie je over zieletoestanden heen, kleeft geen blok meer aan je been

16
verzoening
iedereen op eigen kracht, niet de ene die de andere leegzuigt
niet de ene die de andere vanalles wijsmaakt of alleen maar troost,
soms omdat de andere de waarheid niet dragen kan
soms zelfs het onevenwicht van de andere niet doorheeft
vergeving en aanvaarding doen de energie weer vloeien
, houdt de bloedbanen open oordelen en veroordelen in de het zieleleven
voedsel voor de geest
bijna alles voor mensen met interesse in :
filosofie, geschiedenis, samenleving,
psychologie...via uitleg, lezen, kunst en media
fa092640@skynet.be of sms je telefoonnummer naar 0472/759268

16780-ste dag van m'n leven ZODANIG ZOT ZCHEPSELKE
ZODANIG ZONNIG ZOMERS ZOENDE ZIJ ZIJDELINGGS M'N ZIJ.
ZODANIG ZIMPEL ZOOG ZE ZOMAAR ZOMER BOVEN IN HIJ.
ZULKSE ZALIGE ZEGENINGEN ZITTEN ZEKER HEEL ZIEP IN HAAR.
ZONDER ZORGEN ZEGEVIERT DE ZEVENDE ZEMEL IN ELK GEBAAR.

lessen van aan de Lesse
al krijg ik een overzicht ook onder gedichtvorm klaar,
'k heb te veel ander werk, vandaar
in plaats van een overzicht van een jaar of tien, dus dit klein gebaar
over één dag levenslessen leren aan de Lesse
een dag die begon met mijn dorst aan haar te lessen
in de auto naar het ons nabije Zuiden
kwamen weer van haar die echte vertelselgeluiden
over het oude en het jonge volkje om haar heen
over haar geluk en het moeilijke waar ze zwemt doorheen
je kan dat allemaal moeilijk opschrijven
en alles verandert voortdurend, 't is niet bij te blijven
aangekomen zochten we een rots aan de rivier
hadden er op onze manier vijf uur plezier
de bomen en het water hielden de hitte weg
de braaf progressieve krant hield ons niet van de werkelijkheid weg
de moppen die geboren werden waren zo goe
da we ze 's avonds al bijna vergeten waren, zo floe
zoals gewoonlijk had ze haar antwoord op m'n theorieen klaar
17
met niet teveel oog voor 't verstand maar voor de gevoelige snaar
nauwelijks de tijd om de duizenden kajaks voorbij te zien drijven
zelfs ik, de zogezegd oudere man had weinig oog voor jongere wijven
' s avonds na een dag vasten zijn we lekkere forel gaan eten
in de herberg LESSE POIRE, de 'hoop', weer iets om nooit te vergetenPa's nieuwe-eeuw-boodschap
Energie baarde het leven...en het evolueerde verder
Ondertussen zijn we al miljarden jaren wijter
Wie voorafgingen aan onze levens baarden ons
We proberen te begrijpen wie we zijn en wat we willen
We proberen niet vooruit te lopen, vandaag is vandaag
We proberen niet in 't verleden te blijven hangen
We proberen ons hart, ons lichaam, onze geest te volgen
Soms hebben die dezelfde taal
We proberen voor iedereen goed te doen zonder ons te schaden
Dat kan nogal verkeerd lopen, want ieder moet op eigen sterkte voort
Als 't helemaal mis gaat, even beter niet meer teveel proberen
Want soms kunnen we niet meer
We wensen niemand ongeluk of verwarring toe, al zijn we er soms oorzaak van.
Wat ik wel wens :
fijngestemde observatietrillingen, veel lachen, cultuur, gesprekken, vriendschap...en de ontdekking van wat liefde kan zijn en worden of verworden...het hangt allemaal van zoveel af; maar 't ligt in onze handen
...het al dan niet ons verbranden.
Aan ons om aan te voelen met wie nu juist wat gaat.
Het bestaat.

inzicht in dit zijn
‘t begint al heel klein
licht -donker/warm-koud / nat-droog
hard-zacht/honger en dorst
gegeten en gedronken

‘t heeft te maken met reizen tussen rust en onrust
met aanvaarden en verwerpen van gezag
18
met het willen domineren van anderen via gezaag
met roepen om aandacht en meelij-pijlen

‘t wordt misvormd door de heersende klieken
door wijzelf die ons meer en beter voelen dan
door de tijd die we in geldverwerving steken
door eerst over details te vergaderen

‘t blijft steken in onze onverwerkte ervaringen
in waar we niet overgeraken kunnen
in wat we hadden gewild dat zou kunnen zijn
in eindeloos vluchten in de toekomst

‘t groeit waar genoeg geobserveerd,
genoten en geleden is

tussen ogen en benen
tussen m'n ogen
Tussen m'n ogen ontsteekt de vonk,
de gassen in de hemel schieten in brand;
gevoed door de zuurstof die komt en gaat.
Een gloed verbrand alle oude illussies
achter m'n vensters op de wereld.
Wat overblijft is niet de stilte uit de oren,
maar de rust.
Verborgen jonge zaden en reeds opschietende wortels onder de asse :
weer verlangend naar het licht.
M'n benen weer trots in dienst van de richting van m'n voeten;
of bij stilstand : gehoorzaam aan het onverschillig evenwicht.
Opdat wat moet komen toch komt.
tussen m'n benen
Tussen m'n benen stuwen m'n sappen al sinds de natuur
de eerste cellen uit haar atomen deed ontsnappen.
Je kan ze uit me weglokken door je vrouwelijkheid;
door aanraking, uitstraling, gewilligheid.
Ze laten zich om onnavolgbare redenen soms beteugelen door trouw.
Ze laten zich niet zomaar meer inpakken door een 'ik hou van jou'.
Ze kunnen verzaken en het dan laten bliksemen en donderen,
19
veel te lange hitte en droogte en woorden brengen zo'n wonderen.
Telkens wanneer het evenwicht tussen m'n ogen en tussen m'n benen is bereikt;
en m'n buik ...emotieloos, tevreden zwijgt...
voel ik me weer enorm verrijkt.

subtiele geheiimen des levens
HOE JE EEN DEUR OPENT EN SLUIT ALS ANDEREN NOG SLAPEN
DE ZACHTHEID VAN JE TRED OP DE TRAP
DE MOOR DIE JE NIET LAAT FLUITEN ALS JE THEE ZET
HET LEREN VAN DE ONGEHAASTE KAT
HET HANDIG SORTEREN VAN AFVAL AL VOOR JE KOOPT BEGINT DAT AL
WETEN WIE WAT NIET TEGEN WOEKERPRIJZEN REPAREERT
ZELF VEEL REPAREREN OF STUKGAAN VOORKOMEN


voor pa René
afscheid van een wijs en goed man
afscheid van een verzoener van mensen
afscheid van een werker, een doener
afscheid van een vredebrenger, geen oorlog maar FRUIT uitvoeren
afscheid van een hagelander die ontelbare bomen bloeien liet
afscheid van een mens die geloofde in vrouw en familie
afscheid van een medemens die mensen doorgronden kon
afscheid van een iemand die het goede in iedereen beloonde
afscheid van een ondernemer die werk schiep
afscheid van een gelovig man in vele vormen
afscheid ...en toch geen afscheid, maar een her-verwelkomen
verwachting hem in onze geest nog dikwijls te ontmoeten
verwachting hem in gedachten sterkte te vragen
verwachting hem nog dikwijls te citeren
verwachting om van zijn gepast leren zwijgen te leren
verwachting zijn heilzame invloed verder te zetten
verwachting zijn lessen aan het moderne leven door te geven
verwachting van zijn goed doen verder te willen geven
verwachting van ons aan zijn daadkracht op te trekken
verwachting van een steeds betere wereld
verwachting van hem in ons eindstation weer te zien

iets blonk als gouden glas in het gras
ik ging op m'n knieën zitten
zag dat het een dauwdruppel was
en toen deed ik m'n was en hakte het hout
om me te verwarmen bij nat en koud
een dichter is soms een MYSTicus
mist is vocht en regen en koud en warm tegelijk
en al die dingen maar een moment lang rijk
20
de taal van het dichten
een plensbui, de ruiten van een auto open
onverwacht gekletter van water na een broeierige atmosfeer
weldaad
de ruiten van de auto die je gaat dichtdraaien
een teken van verbondenheid
de auto bracht je immers op tal van plaatsen
en je rekent ook nog verder op hem
in de vriendschap, ook opbouw van wolkenvelden na een tijd goed weer
ook de zorg dat de andere niet beschadigd raakt
een mensenhart en een motor; beide scherm je ze af
je parkeert ze in je buurt
een fiets, een auto en m'n eigen voeten
een liefde, een vriendschap, kennissen
ik gebruik ze allemaal om m'n motor droog te houden,
om ergens in het 'meer' van het dagdagelijkse te raken
een gesprek met een dorpsbewoner, een knuffel, uitwisseling
geen enkele parkeert zich permanent bij mij
want ze hebben hun eigen wagenpark te onderhouden
ik ben een garagist voor veel merken
een stuk uit één auto kan ik niet altijd voor een ander gebruiken
maar op de energie van de pomp van m'n hart loopt of sputtert iedereen
om redenen van ver terug en dichterbij
vermits onze auto's met al die jaren van dienst 's avonds overmatig snurken
slapen we onze nachten alleen
wijzelf hebben van onze decibels geen last
dat begint soms alleen maar in de dag
als de spoken van het verleden willen stoken
dit mag wel, dat mag niet, je zult branden in de hel
ook voor het volgen van je gevoel
als iets fout gaat ben je de schuld van alles, slecht
daartegen verzet ik mij terug, m'n bedoelingen waren goed
leven is leren geen pijn te hebben, want dan haal je uit naar anderen
raak je verstrikt en loopt de motor niet meer

21
bang om de eindigheid
neemt vele vormen aan
niet genoeg van dit en niet genoeg van dat
niet genoeg van die en niet genoeg van die ander
teveel voor die, te weinig voor mij
angst om te sterven en verliezen vermeerdert de pijn
laat ons allen toch gewoon zijn en onszelf en anderen verdragen
als we dat kunnen verdwijnt de angst in onze dagen
dan weten we weer dat we toch eeuwig hetzelfde en toch anders zijn
verdwijnen de oordelen en de pijn
niets blijft altijd voor eeuwig onder dezelfde gedaante
alleen je goede kern overwint alle venijn

In een gedicht kan je alles kwijt
Je kan zeggen voel je niet schuldig aan m'n onbehagen
je hebt nooit beloofd wat een verliefd man wel kan verdragen.
Je kan zeggen bedankt voor de mooie momenten vóór 't rei-zen
ze gaven me vleugels maar 't blijkt niet de bedoeling te zen.
In vrouw zit het woord rouw omdat kinderen en man werden verlaten
omdat men voelde dat men wat het hart en 't lichaam moest aan 't woord laten
De rede toch zo ambetant
Het andere plezant
Omwille van een onverwerkt verleden, ijdelheid, energieverschillen:::
iets moest die honger naar en de onvolmaaktheden van toch stillen
In man zit het woor 'kan'
Kan ook nog die of die, waarom niet ...
ook ijdelheid, en afweer van jaloezie dat altijd waarom nie .
Het erge aan de liefde is gewoon dat twee die daar allemaal boven zouden staan
niet met al die beslommeringen zouden moeten zijn begaan.
Als ze niet voor mekaar kiezen...
dan moeten ze maar zitten kniezen...
misschien is veel ziekte en nervositeit gewoon een straf
onderweg in de richting naar het graf.
Echte liefde zegt altijd...ik neem de spons...
maar in veel gevallen is 't voor iedereen beter...de bons

22
geroosterde boterhammen
Kocht een piepklein koffieapparaat voor twee tassen
echt klasse
nu nog iemand uitnodigen op de koffie
zomaar zozie
dan nog een machientje dat warme boterhammen levert
tot rust komen,genoeg gezeverd
een verbod op praten over moeilijkheden ingesteld
alleen leuke dingen worden nog verteld
voorlopig moet ik wel nog twee koppen drinken
ze lopen niet dik die met mij willen klinken
ik zoek het echter zelf zal je me wel vertellen
wie wil er nu om te filosoferen bij iemand aanbellen
voor je het weet is hij vertrokken
zijn publiek met z'n uitleg en vergelijkingen te schokken
en dan zijn poëzie,
water stroomt uit de kraan, muziek uit de radio
het leven uit het lichaam, alles lijkt ergens uit te komen, kado
waar stroomt dan het leven bij de dood in over?
misschien door een naar meer of minder pover
misschien in zien en voelen en denken zonder vlees en botten
in symboliek, 'k hou op, wil niemand bedotten

doe
doe niet mottig
maar vlieg vlinder
vlieg
doe niet stekelig
maar zoem bijtje
zoem
doe niet horzelig
maar bestuif hommeltje
bestuif


23

got this jiny,jiny, jiny-grid good feeling upon me
Jiny, jiny, jiny-grid, wait a bit, wait a, wait a bit.
Awoke up with her today-ay , jiny, jiny, jinygrid
Heavenly smells and bodyly warmth surrounding
surrounding the books on the floor and in the garden
Garden, garden of Eden, with Jiny, jiny-grid
Why do we wait a bit, wait a bit, jiny-jinygrid
She's in love with books with a bit of me around
still not profound, jiny-jinygrid just you just wait a bit
jiny, jiny-grid

Indonesian night
While the rain played it's melody
We had already talked our misunderstandings away.
On the small sized bed of her grace
We lay.
It seemed like the wood and walls had waited for years.
For this moment to pass by.
While the wind assured the freshness of the outside.
Again waiting for our goodby.
Morninglight broke through the clouds.
We held a breackfast and a book to be read.
Another day to confront the outside world.
Enough having been set, preparing for a new reset.
And so the day came, fel in a deep sleep for a while.
She, with her waves on exercice
Her sheep don't understand whyyyyy
I, studying the book I took, is it a disguise ?
Filtering all this information, comparing it with science
Finding some points of recognition
Read that the reader sould remain himself dough
Found some mistakes ready for abolition

Openingssymfonie van de 2x4 week

Op een kanno in een bijna novemberpracht
van kleuren uur na uur meer zacht,
werd een ode aan de 70jaar-kosterviering gebracht.
Het dobberen dompelde ons onder in zomerse beelden
het ene moment vloot in het andere, niemand verveelde
elke mekaar aanvullend woord heelde.
Oh drie uur stipt, maar eigenlijk vier
het licht oh zo buitengewoon genadig weldoende viel...
en nodigde uit voor een zitsiesta aan het riet.
Zij aan zij, eerst zijn gevoel tegen haar verstand
mooie uitwisseling van beelden en ideeën, een ideaal bestand
tot haar conclusie kwam, die man koos de verkeerde kant.
Dus zocht ze de zon weer op, nu zat ze met haar gevoel links van mij
en ik ondertussen met mijn analysekant aan haar zij....
het idee van d'er met een rietstengeltje te kietelen kwam niet uit die kant van mij
Het heet water voor de thee stond te lang al op en deed de vakantiefoto's zweten
geen nood, we hielden ons 'fatsoen' en 't babbelen deed ons weer meer weten.
We hadden het ook over die 'kapel' in ieder van ons eigen
die soms al de rest buiten ons ons eigen doet zwijgen,
om even terug te keren naar het innerlijke in de topjes van onze twijgen.
We hebben ons inderdaad volledig aan die mooie namiddag gegeven
en hebben er veel voor teruggekregen
zoveel dat onze lichamen alhoewel, zwegen.24
paarden- hoef- jes niet te koud of te heet
mijdend het moe-ras op Romein'se sandalen
zachte stralen verbinden ons hemels licht
gekleed in aardse kleuren tussen herftse stralen, geuren, plicht
squawend zoekt ze een weg,
ook de krijger vanachter heeft z'n zeg
samen schreven ze het boek van de zomer van 006
voor beiden nog dagelijks vol menig wijze les
slechts heel zelden zuigt Real Art bezoekers aan
herinnert ze aan hun 'bekwaam'
nooit kwam er iemand zonder talent over de mossen vloer
reigers, vissen, eekhoorns, katten, vogels, groen vindt er z'n voer
de kale takken van de winter houden het leven nog even binnen
weten nu al wat er in de lente kan herbeginnen
krijg je het soms al eens te koud
de kunst weet je, is 't die van je houdt
loving life is the greatest art, living together also
forever not always means no

analyse :
de namiddag doen wesmelten de dag vóór haar boiler 't begaf
door lezen bij iemands kern tot fusie komen
bij het diepgaande wordt proza poezie en omgekeerd
mijn boek in haar hand, zo licht als een zware borst,
zo universumzwaar, mijn gebaar naar de toekomst
zij vindt dit natuurlijk m'n voorgeschiedenis,
voorsprong nemen doet ze graag, strategie aanreiken,motiveren
ach ja de liefde, het vervolg vh witte boek heeft geen geheimen
ze is er wel klaar voor, want geen jaloerse-feeks gehalte
daarvoor alleen al zou je de platonika in ere houden
al is deze platonika bijwijlen zeer erotisch
een che wil ik niet zijn, zijn experiment bloemt
andere plaats, andere tijd, andere methoden
wees gelukkig met wat je weet, sommigen zijn niet te bekeren
zijn best tevreden met in hun verleden vast te zitten
misschien houden ze gewoon de groeipijn tegen
omdat ze onbewust weten wat ze aankunnen en wat niet
omdat er zich toch geen tegenspelers aandienen
die moet men misschien verdienen
leren aanvaarden er voor stagnerenden te willen zijn, siert ook
je hebt het jarenlang gekunt, het zware bij tijd verdunt
het zelfbehoud is je meer dan gegund, ook ik kies er soms voor
de twee kanten van de medaille niet laten verroesten,
draaien, ophangen, rechtzetten,
dagelijks met positieve en negatieve leren leven,
als je er de kracht voor hebt, anders er in een boog omheen
eerlijk en goedbedoeld is onze luxe
met confrontatie en transformatie heb ik geen probleem
ik zet een cd met marokmusic op en ben al ginder
zoals wanneer ik je naar je kijk almeteen op je golf zit
welk een hoogte of laagte ze ook vertolkt
wat ben jij toch weinig bewolkt, zal het blijven ?
oeps, de muziek beinvloed almeteen ook dit schrijven
almeteen verschijn je als buikdanseres voor m'n ogen
het meisjes met vlechten, vetes tussen noord en zuid eruit
daar kwam ze voor als kiem voor mensen op lange termijn
in overdrive door de harde praktijk, geen klassiek voorbeeld
zonder moeilijkheden, zoals de reklamewereld het schetst
als vrouw op spirituele hoogten bereikbaar
als je echt de tijd neemt voor haar en wat ze met je kan
of hoe ze inspeelt op wat je geeft 25
angst geen energie te hebben verdwijnt door zelfinschatting
een kol van eerste kategorie niet willen oprijden is geen angst
te voet langs de paadjes veel meer aangepast
sneller op je doel afgaan moet je fysiek heel goed voor zijn...
dat komt wel vanzelf alleen als het nodig is
hechting en onthechting, ont-echting, hechtgenoten,echtgenoten
de moderne hechtingsdraden worden door het lichaam verteerd
onze hechting is niet van draden, maar van stralen
het enige 'missen', sappen en huid...vergaan voor een stuk
ze hoopt op m'n verwerking en m'n 'serieuse' zaken, taken...
ik zie lijnen van wetmatigheden, zij komt in driehoeken voor
ik beland er altijd in en leerde er veel van over de mens,mezelf
voorbestemd om uit hoogten en laagten te distileren
om tijdens en na dit leven door te kunnen geven
nergens deelachtig aan geluk en pijn, sluit men zich af
na geluk en pijn wordt men wijs en dan is afsluiten iets anders
onverschillig evenwicht, de brug tussen handelen en niet-handelen,
innerllijk geluk, innercommunicatie ten top
altijd op je hoede voor euforie, je weet hoe dat gaat
geniet ze ter plaatse, de dag zelf, geef ze door,
projekteer ze niet naar geluk voor eeuwig
Interakties tussen mensen, in stilte en bescheidenheid
een alternatief beleven dat ook door de veroorzakers
in de driehoek(en) begrepen wordt.
eigenlijk zijn we allen veroorzakers van bij mekaar komen
en van uit mekaar gaan of de tussensoort
niet proberen het allemaal in de sterren te zien
alhoewel mooi opgezocht en gebracht en energie gevend
er zijn zeker zoveel auteurs als meningen over het 5-jaar
'voorbereiding om doelgericht nieuwe inzichten te volgen'
...zal ik onthouden, zij die 'doemgericht' willen afschudden
houwvast... heilig boek, hier komen we...
het heilig boek is niet zozeer van papier, maar onze levens zelf
tijdspanne tweelingen achterlatend, tijdspanne kreeft tegemoet


veelzijdig en toch zo gezellig rond
glühwein hoefde nauwelijks, zijzelf warmte
aandachtig, speels woorden ontlokken
in afwachting van de eerste sneeuwvlokken
geen splitsing, geen afstand, geen vereniging
alleen dwars door en door mekaar stralen
al bestond er geen taal om ons uit mekaar te halen
ook dat is een reden waarom het goed met mensen gaat
de ene die gewoon als mens naast de andere staat
aanvaarding en wil tot begrijpen, engelengeduld
de hebzucht is steeds messen slijpen
wij smelten het ijzer om tot ploegen in de menselijke geest
goed dat er ooit ook zo'n koppel zal zijn geweest.


888octo!!!poetry
b) De wereld van de arbeid

telekommunikatie 1
Het welke is jouw nummer ? 1
De echte kunstenaars 2
intro octo-politico 2
questions for workers, dear comrades 3
gelijktijdig 4
't gaat soms te ver 7
al jullie gemarchendeer met pillen 7
emailreklame 8
het waanzin 8
niet ons lot 8
madness 9
het sterven van de rupsen 9
voting 10
song for the worker 11
text for the worker 12
niks meer te koop 13
opa indiaan 14
lessons from history 14
kameraad arabier 15
meer arbeidenden in aktie 16
ontmoeting met het Lommels Friedhof 17
intermezzo 19
you call yourself a president ? 20
while it is so silent here... 20
disarmement 20
to the new generation 21
Middle East Madness 21
toerisme in het beloofde land 21
Detroit's protest against the invasion 22
Wordt het al een beetje duidelijker ? 22
Besef 22
Een strookje land onderaan een Oosters kontinent 22
Max Havelaar 23
Politiek via filosofische invalshoek 23
Kanä schuilkelder 23

Labour Party versie sociale demokraten GB 2006 23
Uit jezelf leren werken 24
Linkse hergroepering ? 24
Zoutontziltingsfabrieken 24
Fiktieve vogel 24
De politiek van d'ouwe tijden 25
Congo 26
Burgeroorlog in Mesopothamië 27
Stel het eens even anders voor 27
inzet van ons voor hen 28
Mindcontrol 28
Terwijl we onze families verzorgen 28
Neonazischurft 28
Uitgeteld 29
de stem-voor-mij-rage 29
Toch minder oorlog op komst ? 30
Gij die oproept tot geweld 30
zacht tegen hard 30
onvervulde wensen 30
rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter 30
Belgenlandje 30
Gemeentehuiskoorts 31
0110_2006 waves 31
donkere fruitplukkers 31
Christophe l.hulp op kleine schaal 32

b)de wereld van de arbeid
telekommunikatie
Adam en zijn madam deden het al
Als ze in de naburige stam iemand wisten wonen
Klommen ze hoog in de bomen
Al schuddend met de takken
Nodigden ze de buren uit om af te zakken
Wat later ontdekte men het vuur en de rook
En bestond de kommunikatie uit wat smoke

Toen begonnen ze hun klanken in tekens om te zetten
Zo lieten ze op een rots in schrift iets achter waar ieder moest op letten
Aldra ontdekte men nog later het papier
De grote conkurrent van de huiden en het dier
En terwijl het paard met berichten ging ronddraven
Ging de post al gauw van haven tot haven
Met een soort molenwieken seinde men vanop menig heuvel
Maar men vond weldra ook een oplossing voor dit euvel
De draad , eerst boven en dan in de grond
Was het modernste dat men voor de eerste wereldoorlog uitvond
De telegraaf en telefoon dan snel geboren
Dra konden we mekaar eindelijk vanop grote afstand horen
Natuurlijk konden we het niet laten van ook
…beeld, geluid en tekst vanop afstand op mekaar los te laten
en uiteindelijk zijn we weer waar het begon
jij zapt of zept of biept en ik kom.

Het welke is jouw nummer ?
Eerst pakte je gewoon je horen op en was het de madam die zich op de centrale bevond…die je dan via het hersteken van koorden doorverbond
Wist ze het nummer niet meer van buiten
Moest je daarom nog niet achter je aansluiting fluiten
Ze zocht het wel voor je op op haar gemak
Het kaartje zat altijd wel ergens in haar groeiende kaartenbak
Hoe meer abonnees en nummers over het telefoonnet zwierven
Hoe vlugger alles meer en meer zonder ’s mensenstussenkomst geschiedde
Maar hoe gaat het, je schrijft niet alle nummers van wie je kent ook op
En slechts weinige daarvan blijven zitten in je kop
1
Dus moesten de telefoontelefonisten blijven ter hulp snellen
…met het antwoord op de vraag om nummers om die en die eens te bellen
wat men allemaal al niet vraagt ligt tegenwoordig door de moderne stress
…zwaar op de maag
Al die transakties moeten maar meer en meer opbrengen
Zonder dat je er nog veel menselijks kan tussenbrengen
En als je binnenkort helemaal met een computer klapt
Is er weinig kans dat ’t em je iets teruggrapt.
De echte kunstenaars
Wandel door onze steden en dorpen..
Wie bouwde alles wat staat en beweegt en in onze winkels ligt ?
Wie onderhoudt de akkers, de plantages en weiden ?
Het werkvolk begot. Zelfstandig of als loonkracht op zich.
intro octo-politico
NO JOB. A LOT OF TIME TO ASK WHY.
WORKING. PRODUCING MORE. THE RHYTHM HIGH.
TIME IS MONEY. TIME IS CALCULATED.
THE WORK YOU'RE DOIING FRUSTRATED.
CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.
THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.
COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.
WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?
SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.
EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.
SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP's SKIN.
HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?
TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.
FIND OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.
MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.
THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.
DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.
IT IS TIME TO RESTORE.
FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.
FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.
DEVELOP THE STRONG PART.
LOVE KNOWLEDGE AND ART.
BE SOLIDARY WITH THE JUST.
TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.
TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.
YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.
THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :
DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON'T SPOIL.
THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE...CUTS YOUR WINGS IF YOU DON'T BECOME ALIVE 2
QUESTIONS FOR WORKERS, dear comrades
Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?
Why you work so hard while so many are without a job ?
Why is having a job not normal ?
Why can't you easily find a new job ?
Why our telecom services, our energy and transport are not free ?
Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?
Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?
Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?
Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?
Why does the same product does not cost as much everywhere ?
Why is poverty a form of official slavery ?
Why so few people control so much wealth ?
Why so few robots comand so many soldiers ?
Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?
Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?
Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?
Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?
Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?
Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?
Why do kings anq queens still exist ?
Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?
Why doesn't education teaches more about human sciences ?
Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?
Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?
Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?
Why so much short of housing ?
Why our dogs and cats eat more money then some earn ?
Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .
Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?
Why our media talk in favour of what's gooing on ?
Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?
Why don't we put forward our own program first ?
Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?
Why don't we invite the jobless to join our reunions ?
Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?


3
GELIJKTIJDIG
Jonge gasten achter flipperkast, jonge gasten achter toog,
een juweel dwars door het vel boven hun oog.
Spelen hun passieve spel, opgaan in consumptie.

Weer bommen verdommen; domhoudende bommen;
die de stilte boven Syrie en verder verstommen.
En dat met Pasen, de kiezers en hun keizers van d'USA en de rest;
de gebrainwashte gelovigen van elk van de kampen; zien hun illusies
door hun Kerken en Staten bevochten...doel van het spel...
de superrijken meer rijk, de armen in krotten.
Had den Christus voo z'n leven te geven opgeroepen tot geweld;
waren er misschien nog veel meer in zijn naam afgemaakt...
Het was te vroeg voor zijn ideeen, met welke taktieken kan er van zijn
woorden nog iets komen ?

Ieder z'n eigen pas, z'n eigen emotionele wissewas en ijdelheden.
Ieder z'n plaats in de overoverdrukke produktie of in het niets
of onzinnige dingen moeten doen.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn, hoe krijgen we spekulatie klein ?

't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,
d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;
de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.
Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?
Omdat 't altijd zo is geweest ? Wij in de bres voor het gouden beest.

A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht, de bosbranden, de warmere aarde of de anti-ozonbucht.
B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij. Pas, kaart, vignetjes...
en meer van die regeltjes en wettjes.
C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ? Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...
Waaarom al dat geld in die reklaam ? Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?
4
D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coordinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.
E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen
willen we allemaal een stukje minder kopen.
F is aandeelhouder van beroep. Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.
G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak. Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur. Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...
met het 'meer verdienen ' als aas.
H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;
ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.
Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;
maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.
Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ? Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis. Hij heeft geen geduld, want ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.
I, is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.
J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden. Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzetten.
K werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.
L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen,
5
zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen bepalen en betalen...zonder nog teveel van zichzelf te balen.
Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?
M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ? Of het laten zingen van kleuren en vormen...
is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.
N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...
tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.
O is in spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken en religies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept. En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...
Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.
P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !
Q das die van U. Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed" Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagen
R is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komen
S is een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'
T is telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.
U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en geluk
V is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.
Wee is de keerzijde van het wel...weet je snel
X is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomd
6
Y is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.
Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken en wonen afstaan.

't gaat soms te ver
raken aan de geheimen tussen buiten hemzelf en vanbinnen
dagelijks tussen onbegrip en commercie beginnen
de armen der wereld die men ons als minderwaardigen serveert
de rijken aan wier systemen men de rest van de wereld modeleert
zonder geld, geen titels en geen macht
mét geld het lawaai van de bommenwerpers, dat de ziel verkracht
hun systeem deelt de samenleving in vakjes in
wij blijven mooi stil zitten, middenin
de grenzen tussen onze kleine ruimten DUREN
af en toe mogen we eens door de kieren turen
maar alles is oh zo wettelijk en geregeld...niets dat ons helse ritme ontregeld

AL JULLIE GEMARCHENDEER MET PILLEN
HEBBEN JULLIE JE AL WEL EENS AFGEVRAAGD OF MENSEN DAT WEL WILLEN ?
AL JULLIE VOORSTELLEN OM GEZOND TE BLIJVEN
OM TOCH MAAR POEN KUNNEN BINNEN TE RIJVEN
ALS JULLIE ECHT GEZOND WILLEN LEVEN
MOETEN JULLIE DRINGEND BETER GAAN LEVEN
AL ERGERDE IK ME VAAK AAN JULLIE GEMAIL …
VOORTAAN STUUR IK JULLIE DIT GEDICHTJE MISSCHIEN WEER…
OF OOK WEER NIET…misschien verdienen jullie het nog niet
NU MOET IK DIT NOG IN HET ENGELS VERTALEN
ANDERS HAAL IK OP ‘t INTERNET GEEN VOLLE ZALEN
MAAR ALS JIJ ; TOEVALLIGE PASSANT IN M’n LEVEN DIT AL LEEST
IS HET VOOR MIJ OOK REEDS MOOI GEWEEST
TOCH GEK, SOMMIGE DINGEN SCHRIJF JE OP
ANDEREN BLIJVEN STEKEN OF VERDWIJNEN IN …JE KOP ?
NOG ANDEREN ZIJN ALLEEN ERVARINGEN VOOR HET LIJF
…OF HET GOEDE DAT JE DOET IS OOK ZO GEEN ITEM VOOR GESCHRIJF
WIL IK JE NOG OP EEN ANDERE MANIER DAN MET SCHRIJVEN PLEZIEREN…
LAAT ONS DAN GEWOON DE DAGELIJKSE REALITEIT VIEREN
GENIETEN VAN ZOWEL HET BANALE ALS SOCIALE
VAN HET KILLE EN HET PRILLE ...VAN DE LUIDRUCHTIGE EN DE STILLE
VAN PILLEN EN ECHT VOORUIT WILLEN...VAN BRAVE MENSEN EN POTENTATEN
VAN LIEFHEBBEN EN VAN HATEN
7
EMAILREKLAME
jullie moesten je schamen
AL JULLIE ONGEVRAAGD GEZEUR OM ME TE WILLEN VERRIJKEN
GA ER ERGENS ANDERS MEE ZEIKEN

HET WAANZIN
het waanzin waart om ons heen, besluipt eenieder
opvoeding en commercie houden het waanzin in ere;
media voeden het doden van elk medicijn
relaties, gevangen gehouden binnen oude geldwetten
en oude driften, echte grenzen zelden overschrijd
nationalisme, imperialisme, alle dagen binnengelepeld binnen staten die zogezegd bestrijden wat ze zijn : fascistisch en door lieve-geld-beesten geregeerd
voor het waanzin is vrijen ...neuken; geen ziel die met z'n sexe een andere ziel penetreerd of ontvangt, maar een kunstobjekt, al of niet op batterijen...
of een overwerkte driftjanus die van iets af moet
voor het waanzin is religie geen verbondenheid met het bewustzijn van de elementen waar we vandaan komen en geestrijker terug naar toe moeten, naar de aarde en het licht...maar een geheel van regels die het lijden goedpraten
voor het waanzin is je te pletter werken, 'stressbestendig' zijn
voor het waanzin is onderontwikkeling niemands schuld
voor het waanzin kan er gewoon geen betere maatschappij met openbare diensten voor iedereen komen
voor het waanzin garandeert alleen het winstbejag arbeidsdiscipline
voor het waanzin zijn werkeloosheid en oorlog gewoon
voor het waanzin wordt mouw gevleit op basis van loonverschil
voor het waanzin komen er alleen winkels met goederen bij,,
geen winkels met ideën...het waanzin dat zijn ook wij

NIET ONS LOT
Gij naamt niet de macht in 1914, neen gij hielp mekaar uit te moorden
Uw zogezegde vertegenwoordigers collaboranten, goedbetaald,
keurden de rekeningen voor Uw afslachten parlementair goed.
De 20er en 30er jaren, gevangen tussen het spel dat fascisme en 'demokratie' met mekaar spelen; weer gefopt.
Weer mekaar uitgemoord.
Men vreesde jullie, men gaf een klein deel van jullie voordelen.
8
Welvaart groeide; oorlogen bleven duren;
Echt reageren bleef beperkt, onschadelijk voor de grootbezitters.
Geplaagd door absurditeiten, stress, zinloosheid, blijven jullie meedraaien...in het wiel der geldgeschiedenis, hopend op het grote lot
De betekenis van dat woord 'lot' totaal vergeten

MADNESS
All around us , stalking everyone
Education and commerce, honoring it
Media feed the killing of medicine against it
Relations being kept within the old economical rules and instincts;
Not often the old borders are overcome
For the Madness, making love is reduced to fucking;
not a soul that penetrates and receives
another soul with it’s sex .
For the Madness being spiritual is not about the connection between the elements that created us (earth, light, energy…)and our consciousness now… but all about making more money then your neighbor
For the Madness, working like robots is being stress free
For the madness underdevelopment is necessary
For the madness, no other society with free public services is possible
For the madness , it alone can guarantee disciplines
For the madness unemployment and war and poverty are normal
Madness can buy us, and then we feed it; whatever victories we think we made.

het sterven van de rupsen
sociale mensen zijn het zaad van de toekomst
de aarde is de eicel, de milieuvervuiling de misval
het militarisme, de verplichte vruchtafdrijving
imperialisme van enkele staten, een schadelijke insecticide
de superklasse, kleine benden hyena's
absurde levensomstandigheden, de materie voor verandering
de oude staat, een vergankelijk cocon
onze organisaties, vlinders...de hunne, roofdieren zonder honger
onze leiders, veel handen op één buik
inhoudelijk samenlevingsbeheer, één wereldwijd verbonden welzijnsplan
waarvoor gekozen vooraleer de te kiezen dirigenten van de projektlijsten onze wereldregering vormen
9
één telekomsysteem, voor iedereen toegankelijke zelfadministratie
DAN KOMT HET GELUID VAN HET STERVEN VAN DE RUPSEN
de nieuwe, vrije mensen, van oude en moderne slavernij bevrijd,
zouden vlinders kunnen zijn, verscheiden en gelijk
geschapen voor waardevolle vluchten tussen al het schone
dat kunst, liefde en leven bieden kan

voting
We vote for the ones with lots of money to spend on their campaigns
We vote to keep on producing inequality
We vote for further collaboration in wars and pollution
We vote to guarantee human rights for the few
We vote for less culture that touches our soul
We vote for keep on watching sensation
We vote for the ones who were in opposition before elections
We vote for the ones who did not make a difference in last election
We vote because our alternative isn't organised enough
We vote because we believe some cheap promises ...
that die behind their negociation-desks

Wonder if there will come a day that the individual realises his power
Comes at work and starts to work slower the first day, slower the second,
slowest the third...starts talking with his fellow-workers about it all.
Wonder if there will come a day when workers start talking about their lives :
Do they get enough holiday ? Why do they pay to much for everything ? Wonder when they will realise that a lot of the work they are doiing is not necessary, and a lot is not beeing done.
Wonder why and when and how organisation will grow.
By demanding more money and by working less stressed ?
The money-system will die quicker, but will have to sack us even more.
Why not beiing one step ahead of this all : and demanding it's abolition ?
Wonder if we can be disciplined enough to keep on believing in our new dream. Wonder if we get used to work out of solidarity instead of working because out of necessity. I think in the end we will.
10
SONG FOR THE WORKER
To earn a living as a one man company can be a delight.
For many 'independants' it has become an enormous fight.
It started years ago, if you were not a big farmer, you had to go.
Agroindustry has poisoned a lot of the cattle, it's time to start the battle.
Let's do away with injecting hormons,antibiotics, giving dead meat to cow
The sensible and honnest farmers know better how.
It isn't a question of beiing able to pay more for more quality.
But a question of honnesty, not believing in insanity.
Investing in health instead of spilling to much wealth.

To earn a living as a litle enterprise can be very nice.
Working together in a close team can sometimes be a dream.
But when competivity gets to tough, workers often get enough.
Their lttle boses being obliged to attack their former friends
No longer they can pay the same amount of cents.

To earn a living in Statecapitalism can be a mockery.
Because to many overpaid bureaucrats at the top can take away your job
Even while you are at work with no usefull thing to do.
Or belonging to the part of the collegues with to much to do.
Your life is really no delight and badly needs a fight.

To earn a living in a half State owned company
Is not the key for a better destiny.
Every month more oppression is invented.
Priviliges divide the discontented.
The unions of classcollaboration do not give the answers.
Just as the rest of bourgeois politicians they see us as puppet dansers.
Prices for pubic services rice; proletarian masses atomise... is big money's only advice.
Meanwhile all those who think they can stay..
put on a comedy show to please the bosses in any way.

To earn a living in a big private capitalistic machine, is the biggest hell
We ought to do away with as well.
So later on we can tell children : work at ease, work is meant to please
Don't care about profit-making, the world is ours for the taking
11
Money is only something you can use to exchange
Handed over in more equal parts it can rearange.
This speculation-mad world considers humans as economical worth.
Put the system out of it's misery, where it belongs, with the dirth.
It's time to realise we pay a terrible price for this 'his masters-disguise'
Pollution, stress, poverty, wars and famine are things to examine
And to do away with in time...if not, we're also guilty of the biggest crime

text for the worker
You give the best of your own, the invisible, living on your money get you down
Their money makes you suffer, they control every second of your life
They use your mates to punish you when you get weak
Of course, they are better organised and control all structures
the newspaper, the art and teevee, the internet and your talk at the pub.
Their parties got the power, their paliments inspired by their race, their language, their ecology, their religion, their freedom of the strongest.
Their elections don't talk about exploitation, their unions locked you out,
or put each of you in an isollated box. When are you going to attack ?
Of course, their order reigns and you've got some cash.
They keep on restructurating and close the factories
in times with so much hunger
What you faught for, they'll take back again. Their new bloody world order marches ; while they spoil a few of us to keep strong themselves.
While old structures control, your own program, can't be born
You cannot choose your leaders, you stay isolated...afraid, they cut your wings each day... untill you don't fly no more
and the next generation steps in their tricks again
Give us the right to live and work, we will create welfare and income
If their system cannot give this, we'll take the means for it
We don't need complicated calculations. We count and divide.
Give us free subscriptions for almost everything, and we 'll do all the work;
our way, equally, without harming nature.
Give us time to think and talk and discover who we are,
we're not jus that political and economical animal,
we have our human needs as well
We want to discover other cultures, not bombing them.
We want to get close to those inner energies we discover,
not follow their rivaling churches.We will make good things happen in time.
12
niks meer te koop
één dag is er nodig om de wereld te veranderen
niet meer geloven in een begin, alles eeuwig middenin
één geheel werd wie we dagelijks zijn en worden
van atoom tot cel tot onszelf en de anderen en daarna het andere
wat is kan en moet van vorm veranderen
laten we god gelijk stellen met het goede
dat zal de wereld al minder doen bloeden
in liefde een hele dag aangenaam blijven
kinderen mogen ons vandaag om onze driehoeken bekijven
biologische jaloersheid kunnen we toch zo slecht aan
een verhouding laten we best niet beginnen voor de andere is gedaan
vandaag iedereen aan 't werk en hoeft alleen wat echt nodig is
kom je zonder werk te vallen krijg je iets anders dat zal bevallen
boeren gaan veel extra hulp krijgen, verstedelijkten hun ogen weer blinken
welk een werkgeluiden gaan er dan vandaag weerklinken
die van treinen, bussen, trams die we gaan maken om ons te vervoeren
die van auto's voor wie 't genot van de fiets nog niet kon beroeren
die van PC's die het leven van vele bomen gaan sparen
die van wind-en zeemolens die onze elektriek gaan vergaren
de olie doen we de oliebonzen geleidelijk kado
dat ze er zich maar in wentelen of zo
vandaag eens weinig vlees en veel ander lekkers
maar zoals alles met mate, dan hoeve we geen slechte gewoonten te laten
vandaag iedereen naar het bedrijf en kantoor en fabriek van zijn keuze
tijd voor overleg en een babbel wordt onze nieuwe leuze
een babbel over wat en hoeveel en aan wie we gaan leveren
over geld en kostprijs gaan we echt niet meer zeveren
zij die het hadden konden het tot gisteren nog opmaken
aan hun onroerende bezittingen zullen we niet raken
alleen waar ze zelf niet kunnen wonen en waar we werken mogen we kraken
ook de politiek wordt vandaag bijgewerkt
door internationale programma-verkiezingen versterkt
door bekwame vakmensen op projektlijsten verkozen bekrachtigd
dan kunnen we wereldwijd aan 't werk, ééndrachtig
dan komt er door echte arbeidsverdeling meer vrije tijd
dan zullen we ons van allerlei soorten verdeeldheid hebben bevrijd
dan moet alles wat is gebouwd niet meer worden kapotgeschoten
13
om de winsten en de strategische posities te vergroten
dan zijn er geen staten meer die men kan claimen
slechts gemeenten, provincies, landen en continenten, het ene
dan vertrekken er enkel nog militairen om dijken en scholen te bouwen
dan hebben we een politie die we volledig kunnen vertrouwen
dan heeft het geen zin meer om op percenten te spekuleren
dan verlaat je je land niet om het te ontvluchten maar om te leren
dan komt er tijd vrij om te reizen naar mekaars landen
in plaats van de rijkdom naar het koude noorden te verpanden
eindelijk krijgen kultuur en innerlijke verdieping een kans
we leven maar even dit leven en zijn niet gemaakt van kadans
eindelijk kunnen we de waarheid over onze geschiedenis onderwijzen
en de echt moedige mensen in plaats van de moordenaars prijzen
eindelijk zullen journalisten schrijven wat er toe doet
kunnen schrijvers vertellen over de mens en niet 'het volk' zijn gemoed
geen verhoudingen op bezit en geld gebaseerd
al die oorlogen zullen ons dan toch iets hebben geleerd
alleen zij die hun inzet niet leveren zullen zich vervelen
zullen het sociaal zijn ook wel willen leren
het wordt een erezaak in een winkel niet te veel mee te nemen
we hebben geen keus of we moeten het geld weer als systeem aannemen
het inhoudsloze ontploft als we geven om mekaar
autoriteit en hierarchie worden dan een mooi gebaar
negatieve emoties houden we voortaan voor bekeken
de tijd van afgunst is verstreken
het hangt allemaal van U en ons af
hoeveel we van dit alles kunnen waarmaken voor het graf
wat zal het zijn, de geldzweep, het gezever en geleuter
of geld, desnoods als neutraal instrument en geen voortdurend misgepeuter

OPA INDIAAN
zat vredig een pijpje te roken
toen de troepen te paard aankwamen
hij zou net het vuur aanpoken
toen ze de leden van zijn stam gevangen namen
het einde van het leven in en met de natuur
het begin van het leven in hoge betonnen huizen
grond en vruchten, dieren en andere wezens kregen een prijs
14
ertsen en olie moesten worden ontgonnen
het leven, voortaan gemeten in geld
geen eeuwige jachtvelden, geen respekt voor de oude kampvuren
we werden en worden door luid en stil geweld geveld
het eeuwige spel van geest en natuur ondergaat de geldkuren

LESSONS FROM HISTORY
Can lessons from class-struggle become descisive ?
Or does evil continue to be permissive .

KAMERAAD ARABIER GEDICHT
Ik kom uit het kleine Belgenland, eeuwenlang onder de voet gelopen.
waar men eeuwenlang op vrede is blijven hopen.
Net als jullie ook beschavers en onderdrukkers zijn geweest;
dachten wij ook te hebben afgerekend met menig kwade geest.
Met al diegenen die onze streken met hun hebzucht stenigden;
hebben we ons toch voor een stuk kunnen verenigen.
Maar het spook van het imperialisme, hebben we niet onthoofd;
vandaar dat er maar geen brandhaarden raken gedoofd.
We bedanken jullie voor jullie bijdrage aan de beschaving;
ook voor de warme winteravonden met jullie olie als laving.

Ook onze machthebbers proberen ons te verdelen;
zeurend over kulturele verschillen, op emoties inspelen.
Met wetenschap hebben we ons hier geestelijk beziggehouden
In 't onsterfelijk atoom en het goede; was wat we vertouwden.Niet alleen jullie hebben het moeilijk met het thema man en vrouw
: ook wij zoeken onze weg in het land van 'ik hou van jou'.Schep moed, laat ons ieder met onze geweldenaars afrekenen;
laat ons samen, hier en ginder, een ander plan tekenen.
Een wereld met voor iedereen een nuttig werk, een vast inkomen;
een programma goedkeuren dan verkiezingen, op projektlijsten opkomen.
Dan zenden we legers uit om huizen en zo te bouwen;
herstellen we al werkend het vertrouwen.
Dan kleden, voeden we ieder, onderwijzen menswaardige dingen,
produceren, verdelen op gelijke basis ; spekulatie verdringen.
Dan roeien we al hetgeen het welzijn bedreigd met wortel uit;
15
overwinnen we negatieve emoties, is ook hun sprookje uit.
Dan komen we zoals toen, in 't Cordoba voor Columbus samen,
om ons filosoferend in de strijd voor werk te bekwamen.

Die leiders die afspraakjes met het grote geld maken;
zullen onze toorn, onze vastberadenheid en verzet smaken.
Hou stand nu de maskers der geldvazallen beginnen vallen;
de klasse die ons het slagveld insturen mag niks meer verknallen.Zij worden niet ingehuurd voor een beter buurt ;
maar opdat de heerschappij van 't grote geld voortduurt.Kies jullie eigen leiders;
het woestijnzand met arbeidersbloed kleuren,
had nooit mogen gebeuren.

Kameraad Arabier deel II
strijd op basis van klassebelang,
weet dat elke fraktie van de bourgeoisie in binnen-of buitenland,
je uiteindelijk zal weten te nekken,
weet dat je niet aan terrorisme meedoen moet
in afwachting van de eerste niet-burgerlijke, programma-en projektverkiezingen :
meer arbeidenden in aktie
die betogingen tegen oorlogen organiseren
die massaverzet realiseren
die sluitingen van spekulatiebonzen stoppen
die opkomen voor zij die doppen
die sociale verworvenheden willen behouden
die op de kracht van de werkenden betrouwden
die geneeskunde aan sociale tarieven willen verstrekken
die reizen naar plekken waar men mensen laat verrekken
die aan fabriekspoorten te vinden zijn
die strijden tegen wereldwijde boerenpijn
die de dogma's van de nationalisten niet volgen
die voor de eenheid van alle kulturen en kleuren zorgen
die bijna nooit op Tv en in gazetten komen
16
die durven blijven van een betere wereld dromen
die willen zetelen aan een arbeidersloon
die in vakbonden opvallen door echt dienstbetoon
die geloven in betaalbare openbare diensten
die een kans moeten krijgen omwille van verdiensten
die zich nog verdiepen in de lessen van de geschiedenis
die de wereld willen behoeden van verdoemenis
die nooit de ontslagpremies van supermanagers krijgen
die niet over onrecht en gesjoemel zullen zwijgen
die fakteur zijn of in 't onderwijs staan
die aan de band werken of wat er ook moet worden gedaan
die humanistische en andere waarden in de praktijk omzetten
die geen schijnheilige belovers zijn, maar werk verzetten
die van 't internet meer maken dan een game-mania
die verzekeringen en zo te duur vinden, zo is da
die mensen niet tegen mekaar opzetten
die op 't eind van de maand op hun centen moeten letten
zet de politieke wereld maar eens op z'n kop
stem voor meer arbeiders in aktie aan de top
zij die er nu aan zijn stonden nog nooit aan den dop
zij die alle dagen als macht en oppositie op TV komen
zullen altijd van goedkoper werken en besparen dromen


ontmoeting met het Lommels Friedhof (van 1988)
Duizenden malen een betonnen kruis, telkens voor twee,
of ze nu met de teenkootjes of de schedels tegen mekaar ingekuild zijn.
Te vroeg van hun vlees ontdane botten.
Al die dode, uitstralingsloze gelaten, met nog even die grimassen van onbegrip.
Geraamten door Kruppkogels ontsierd.
Met granaatscherven, taaier dan de knoken waartussen ze liggen te roesten.
Op enkele dagen vielen zij, opdat een vernietigend model van overheersing
en de leiders die dat voortbrengt,
nog het einde van de eeuw zouden kunnen halen.
Mannen, vooral 20, 30 en jonger.
Ook kerels die nog maar net naar het stadium
van krasse grijsaard aan 't toegroeien waren.
Allemaal als slachtvee gekrepeerd. Ieder geraakt,
17
elk van hen gevallen of uiteengespat.
Sommige bijeengeveegd, wie weet zonder kist tussen d'aarde geschoven.
Eugeen Wette, Leopold Berger en Heinz Thormann,
zoek ze er maar eens tussenuit.
Allemaal op één mei geboren.
Verraden en bedrogen onder het juk van de klasse die,
verdoken, aan de touwtjes trekt.
Slachtoffers zoals er nu in 1988 nog overal ter wereld geofferd worden.
Primitieve offeranden. Ritueel en barbaars.
Door bruine wolven en alle andere oorlogskredieten goedkeurende marionetten mee de dood ingeduwd.
Ter ere van de daaropvolgende heropbouw,
na de eerste grote, nieuwe bankcrashenreeks.
In plaats van werk gaf men hen dromen...
die na het eerste doodsgevaar, nachtmerries werden.
Hun geweten pakte men hen af...
omdat je daarmee na je eerste dode, niet meer leven kan.
Hun soldij was een soort werkeloosheidsvergoeding uit die tijd.
Zo 'verGOEDE' men en vergoelijkt men nog immer een aantal andere gruwelijke en
...als vanzelfsprekend gepresenteerde dingen...
't was zogezegd toch allemaal om ONS belang begonnen ?

Ik dacht daar in Lommel aan alle geestelijke en andere geneugten des Levens die, deze onzer voorouders als vijanden voorgestelde werkmensen
niet hebben kunnen ervaren.
Door, als domme kruisvaarders hun even armzalige lotgenoten in andere landen, als op iets rood afstormende stieren te lijf te gaan,
ondergingen en voerden zij de geschiedenis uit...
in plaats van deze uit handen van de onderscheiden elites te nemen.
Uiterst rechtse krachten beslisten voor het werkvolk en wilde de absolute vrijheid van 't grootkapitaal, ...meer ruimte...je kan die ruimte in Lommel gaan overturen. Er zullen er weinigen zijn die hier liggen, die dat moorden met plezier hebben ondergaan...en toch is alles zo gegaan.
Mensen toch, zij waren niet onze vijanden
en hadden onze kameraden kunnen zijn.
Terug in m'n wagen. Het radionieuws van 'vier'-en. Een Vlaams SS-er uit het Leuvense had op z'n gemak nog tien naoorlogse jaren voor de CIA gewerkt.
Het ging gewoon om één van die hele dikke pieten die Maurice Dewilde de keel is
18
vergeten toeknijpen, vergeef me de figuurlijk bedoelde uitdrukking.
Op de zetel naast me lag een voor de gemeenteverkiezingen te typen tekst.
Kiezen voor wat ? Kiezen voor 'Mensela' natuurlijk...Mensela, de oud-Latijnse naam voor m'n dorp...
betekent symbolisch 'de aarde als gemeenschappelijke woonplaats.

Intermezzo
AL DERTIG JAAR SCHRIJF IK IN M'N VRIJE TIJD OVER ALLES WAT MET OORLOG/ ARMOEDE/ WERKELOOSHEID /WERKSTRESS/ RELATIES OF DE ZIN VAN HET LEVEN IN ZIJN BREEDSTE BETEKENIS TE MAKEN HEEFT. IK GOOT DAT ALLES IN EEN VORM :
POEZIE/ESSAYS/THEATERMONOLOGEN/KORTVERHALEN/PAMFLETTEN/CITATEN overdenkingen, enz...IK OBSERVEERDE DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID VANUIT EEN FILOSOFISCHE INGESTELDHEID EN MAAKTE ER LITERATUUR VAN.

VERMITS IK TOTNOGTOE NIET VIA BOEKVORM PUBLICEERDE MAAR ZO'N 500 pagina's van mijn werk OP HET INTERNET GEZET HEB, KWAM IK ONDER ANDERE OP DIE MANIER SOMS IN KONTAKT MET GROEPEN EN INDIVIDUEN DIE OOK IN DERGELIJKE DINGEN GEINTRESSEERD ZIJN.
Ik regel SOMS ONTMOETINGEN TUSSEN MENSEN OF NODIG IK HEN UIT OM _IN _EEN MIDDEN DE NATUUR GELEGEN LOKATIE delen van MIJN WERK TE KOMEN LEZEN OF MIJN UITGEBREIDE DOCUMENTATIE ALLERHANDE TE KOMEN RAADPLEGEN, wat al eens tot vraag en antwoord en diskussie leidt.
We hebben het gewoonlijk opzettelijk minder over de gevolgen van allerlei toestanden waarover de media berichten, MAAR MEER over oorzaken en mogelijke alternatieven (zoals de promotie van een internationaal systeem van verkiezingen in twee ronden, eerst de goedkeuring van een de basisnoden van de wereldbevolking aangepast programma, daarna de verkiezing van de verantwoordelijken, rechtstreeks op projektlijsten ipv partijlijsten te kiezen of over het afdwingen van gelijke lonen voor hetzelfde werk in heel de wereld)

OP DIE MANIER PROBEER IK VIA DE FILOSOFIE EN DE KUNST ANTWOORDEN AAN TE REIKEN AAN DIEGENEN VOOR WIE IN DE POLITIEK of zelfs in de RELIGIE ONVOLDOENDE ANTWOORDEN VINDEN. DOOR OP DIE MANIER TE WERKEN KWAM IK ERACHTER DAT DE MENSEN DIE IK ONTMOETTE VAAK ZELF MET EEN OF ANDERE KUNSTUITING BEZIG WAREN. IK BEN
DAN OOK CONTENT DAT IK HEN KAN AANMOEDIGEN OF HEN EEN SOORT NIET-COMMERCIEEL PODIUM voor vrienden onder mekaar KAN AANBIEDEN.
Onze kontakt email kan je vinden via de homepage van : users.skynet.be/octo of voor de upgedate versie ervan op : http://be.msnusers.com/octo-poetry
Mensen die vinden dat wat er nu met de wereld gebeurt niet meer kan kunnen ook voor een afspraak op 0472/759 268 terecht. Voedsel voor de Geest verstrekken is de dag van vandaag meer dan nodig zou ik zeggen. Niet alleen door uitleg geven en kunst als je dat niks zegt maar ook door het vertonen van documentaires over natuur en mens overal ter wereld, zorgvuldig geselecteerd te midden van veel nonsens. Ook voor mediawatching en alternatieve media kan je bij 'voedsel voor de geest' terrecht terecht.


19
you call yourself a president ?
you declared war while no state attacked you
you use the words 'freedom' and 'liberty'
but in fact you mean ' domination' over the rest of the world
you can still smile, oh what a wonder...
while you see the mess you helped to create
let me give a reminder to soldiers and workers
no nationalist issue is word a struggle for
no competition between companies is word to go on strike for
in fact your workers, who build your world are unemployed
by working for different wages, they already are at war
they are made to believe your world is theirs

while it is so silent here...
someone is made to believe he has to let a bom go of
someone is paid to fight a war where the owners of economy
try to get richer from
it is so silent here... it was so silent in many a village around the globe
before subsidised and armed madness blew the silence away
all kinds of egoism govern the world
they are inside a lot of us
that's why we follow the rules of the stock market
that's why we don't simple produce and distribute in a fair way
unnecessary activities give a false meaning to a lot of lifes

disarmement
unther the controle of the united nations
begins with workers occupying their weaponfactories
begins with a ban on weaponsales worldwide
if no parlement on earth can achieve this
it can be achieved by the neighbourhood picketing before the stores
begins with a worldwide consumerstrike against your governement
begins with backing a united nations plan on disarmement
begins with using money for social purposes
begins with social development
begins with using global resources for the benefit of every nation


20
to the new generation
I say welcome to this life
They will say we are all socialy equal
Is it so difficult to invent a society without poverty ?
We achieved a lot already.
Resources are used for the happy few.
To much of speculation with money and stuff is goiing on.
The main reason for living is not that what you need to keep alive.
Use some other ways to find answers as well.
Learn to understand philosophy, history's youngest child.
A lot of political suffering is based on our negative emotions.
A lot of trouble is based on not following our hart and spirit
Money should be a way of exchanging, not the ultimate goal.

Middle East Madness
While parents try to give their children a good education.
While workers try to do their job.
While some try to survive like animals.
While stockmarkets push economical war over it's limits.
While evil is preparing it's domino's of downfall.
While too many amongst us aren't educated in preparing for a real change.
While each day new heroes representing the greedy ones are presented,
in fact ... idiots of the past.
It's a good thing she knows when to enter the gate of my heaven...
to strengthen me.
Kalhil Gibran doesn't have the same pessimistic view
on dead then the patriarchs over there

Toerisme in het beloofde land
Altijd mooi weer in het oude Palestina.
Al duizenden jaren wordt er gevochten.
Nooit was de barbaarsheid groter dan vandaag.
Moest er vrede zijn, was er geen werkeloosheid meer.
Toeristen uit koudere landen in 't land en op zonovergoten stranden.
Rechtstreeks per tgv naar 't midden oosten gespoord.
Wat belet er dat alles?
Verschil in religie ?
Besef dan dat 'god' overal niet niets en niet niemand willen zijn is...
21
zonder deze wet, geen big-bang, geen straling, geen atoom, geen cel,geen mens.
Streven naar maximumwinst en maximumuitbuiting ...
naar maximum aan grond en macht en invloed...
overal heb je wel hebberige mensen...
leer dat ginder nu toch ook eens.

Detroit's protest against the invasion
Detroit was against 'détruire', destruction.
The destruction of Libanon.
Detroit manifested.
The news wasn't brought.
The media in the hands of people unther the influence of money.
The yankee dollar used it's Israeli fist.
He who kills his brother should never claim any sense of religion.
He'll never be a great philosopher in...
the spiritual evolution behind beiing religious.

Wordt het al een beetje duidelijker ?
Dat oorlogen niet beginnen met domme aanleidingen.
Dat ze niet gevoerd worden om het algemeen welzijn, maar om het geld ?
Dat ze dienen als middel om strategisch voorbereid te zijn ?
Dat humanitaire hulp geen politiek valabel verlengstuk heeft ?
Dat de machtige nog niet voor de straat beeft ?

Besef
Besef. De wereld is één land.
Er zou voor iedereengenoeg aan alles kunnen zijn.
Besef. Je hebt recht op een inkomen.
Het hele konkurrentiedenken maakt levens tot een hel.
Besef. Jij kan het wiel van de ontmenselijking stoppen.
Besef. Als we 't niet doen gaat er nog veel naar de knoppen.

Een strookje land onderaan een Oosters kontinent
Vietnam...bezetters stonden je strijd voor sociale verbetering naar het leven.
Ze grepen een klein landje aan, 't had hun niets misdaan.
Misschien is zo de clash tussen titanen uitgebleven.
In de harten van mensen uit d'aanvallende staat, werd verzet geboren...
werd doorzien...het absurde van die strijd.
22
Een hele generatie zou de wereld gaan veranderen.
Sommigen mislukten in hun wanhoop en werden stadsguerillia.
nog altijd zoeken we naar manieren om de mens in ons...
over het systeem te doen zegevieren.

Max Havelaar
Liep soms met z'n hoofd tegen de muur.
Maar probeerde, leerde, was rechtuit en doortastend.
Maakte definities en plannen, doorzag...handelde, werkte uit.
Niet op gewin uit.
Had een oog voor het juiste woord.
Dikwijls bijna vermoord, gedachten gesmoord.
Goed als je nog iets van zo'n mens nu hoort.

Politiek via filosofische invalshoek
Niet-bestaan is onmogelijk. Alles bestaat. Niks kan niet bestaan.
Alles iets onhoudbaar en bijna niks wordt, ontploft het.
Big-bang van materie en relaties.
Bestaan, voortdurende beweging, strijd tegen onzin...inhoudsloosheid.
Doordat alles iets en niemand niet 'niemand' wil zijn...is er ook veel venijn.
Teveel willen bezitten, te jhaloers, te ego-centrisch, te vol zelfbeklag,
teveel angst, te rijk, te arm...en te arm van geest.
Niet waarom denk of doe ik dit of dat...
maar 'heb ik al genoeg van dit of dat gehad'...beheersen ons leven.
Dus sta soms eens even stil bij wat een mens als filosoof nu eigenlijk gewoon wil.

Kanä schuilkelder
Kan dat nu nog in Kanä ? Zoveel jaren dat we al beter moesten weten.
Jaren m'n eigen kas over het waarom van de oorlog in de mens opgevreten.
Buldozers graven gewoontjes een heel groot graf.
Wat mediaäandacht en de kous is af.
De slachtoffers...voor welk een ritueel in dienst van de religie geld...en andere zogenaamde religie.
Voilà, we geven de moordenaars een trap, daar zie.

Labour Party versie sociale demokraten GB 2006
Ze hebben hun leider vóór de invasie in Irak niet kunnen afzetten...
want teveel lakeien heeft een apparaat om zich heen.
23
Ze vertegenwoordigen naar eigen zeggen, de werkende mens.
Terwijl de aandeelhoudersklasse in feite die klasse regeert.
In ruil voor een beetje, een beetje meer, veel of teveel comfort...
sluiten ze zich aan bij de 'legale' mort.

Uit jezelf leren werken
Niet omdat je gedwongenwordt, maar uit jezelf.
Vanwege een bijdrage die je aan de medemens leveren wil.
Niet vanwege geld of wat je door geldwolven wordt verteld.
Werken aan wat nodig en nuttig en leerzaal en rijp is...
niet aan waar je in feite niks kunt mee doen.
Meer en meer zal de wereld zó te werken wél zien zitten.

Linkse hergroepering ?
Alleen als de kiezer slimmer wordt.
Hoe ? Moeilijkt, denkt teveel volgens oud instinkt...
hier in dit land, al honderden jaren door het geloof in lijden verbrand.
Verkrampt, zich zelfs nu met comfort onveilig voelend.
Weet niet dat rechts terug naar dommer en armer wil.
Gelooft teveel in apotheken en voor alles een pil.
Niet zozeer in eigen wil !

Zoutontziltingsfabrieken
We hoeven niet te pikken ...
al dat gemekker over 'niets aan te doen'.
Wat wordt er aan 'armoede', 'dorheid' en 'vervuiling' gedaan ?
Teveel middellen aan het ekonomisch oorlogsbeest verspild.
Te weinig energie gestoken in wat jij nu eigenlijk wilt.
Daarom allen op de bres...de geest van het goede, moet nu uit de fles.

Fiktieve vogel
Moest er een vogelsoort bestaan, die telkens de mensheid zichzelf verwond,
begint te fluiten...en stonden we dan met z'n allen buiten...
d'er zou dagelijks wat afgefloten worden...
tot we met z'n allen alle enggeestige beslissingen terugfloten...
en dan die vogelsoort ergens rustig kon gaan paren...
in afwachting van de volgende zang tot bedaren.

24
De politiek van d'ouwe tijden
Beslist welke mensenlevens worden gewist.
Welk een schuldgevoelens aan z'n soldaten klagen.
Wie er over wat op tv mag komen zagen.
Wat wij dagelijks hebben te dragen.
Maar dan hier een daar zo'n zucht...
als van een overtrekkende duivenvlucht...
die nieuw leven aan de vooruitstrevenden geeft...
zodat alles weer herleeft.
Nu 'nee' zeggen
Tegen de bewapening van de volgende oorlogen.
Tegen het feit dat mensen daaraan meewerken.
Tegen de trauma's van de toekomst.
Vergeet de elkaar aangedane pijn uit 't verleden
We waren slechts pijn in een spel der zogezegde grote en wijze leiders.
We waren slechts hun kanonnenvlees.
Hun manier van leven.
We werden slechts ingedeeld naar hun grote kleingeestige belangen.
We dachten dat het ook voor ons zo een noodzakelijk kwaad was...
zo'n oorlog uit hun lijf gesneden.
Vredesakkoorden
Volgen mekaar op. Na elke patsstelling een nieuwe top.
In hun kiemen liggen vaak de volgende spanningen.
Alles in de evolutie van de domino's van eeuwen ingebakken.
We hoeven niet op die manier verder te gaan.
Hoe diep en hoe lang kunnen we nog wegzakken ?
De oorlogskoning
Er werd verteld...oh...' t is een held.
Weinigen wisten, oh ja, één met twee gezichten.
Een beetje meehelpen met de bezetter.
' t Gewone volk een verzetsbeweging,
maar in feite zijn plannen gesmeed verkopen.
En zelfs na de oorlog op een autoritair systeem hopen.
Velen zijn erin gelopen.
Onderzeese verspilling
Verspilling,niet alleen iets in d lucht of op het land.
Ook ter zee...kostelijke duikboten bevaren de oceanen,
overalwaar ze kwamen, ten dienste van de kemphanen,
25
die om mekaars rijkdom vochten.
Ons nee, ons krijgen ze niet meer mee.
Ze zijn nochthans nog altijd de baas.
Ook in de lucht en op het land doen ze nog even dwaas.
Libanon. Het bestand
Twee landen schieten hun noorden en zuidenkapotK
Niet diegenen die de wapens betaalden, draaien er voor op.
Niet diegenen met olierijdom, maar diegenen die werken
...in afwachting van ouderdom...
gaan de rotzooi weer eens voor even opruimen.
Hoe lang nog te pruimen ?
D'er is geen lol meer aan petrol.
De ganse planneet loopt langzaam gloeiend heet.
Vinden we onszelf zó belangrijk dat we zelf zon willen zijn ?
Te weinig geld voor nieuwe technieken.
Wij maar verder verzieken.
Teveel petrolgeld verdwijnt in enkele zakken.
Sociale noden lenigen ? Nee, maximumwinsten bevredigen.
De landen waar het nu anders wordt gezegd...
dreigen te worden aan banden gelegd.
Tsjetsenië
Ook veel olie...eens onbeschoten...eens met mensen, bondgenoten.
Dan iedereen tegen mekaar opgezet.
Om het binnenrijven van dividenten aan het splitsen gezet.
Hoe de eendracht van de werkende mens herstellen ?
Hoe nog over de geschiedenis van het werkende volk vertellen ?
Stoppen met mekaar als klassegenoten te kwellen.
Hier komt 't eind van 't gedicht
Over mensen jong van geest, georganiseerd in politieke groepen.
Tegen de oude gewoonten van de geschiedenis geërfd.
Blijf niet als groepen naast mekaar, maak af en toe eens een gebaar...
in de richting van nieuwe strategieën.

Congo
Ken mensen van hier met ouders van daar.
Hun vrede op hun oude, doorgroefde gezicht...
de vrede van vóór de tijd van onze dictators.
Hun dorpen met hun eigen evenwicht van toen.
26
Zag hun diepmenselijke uitstraling,
hun kleine gestalte, hun grote hart.
Hun jonge levens van na de tijd van de rubbertap.
Hun blessures van het koloniale bewind.
Ze hadden het hier bij ons op bezoek overwonnen,
toonden ons hun nederige triomf.
Oh Congo, wordt weer zo vredig als dezen.
Congo's goldrush
Posten moeten nu worden verdeeld.
Verkiezingen bijna gepasseerd.
Wat met jullie aardse schatten ...zeker spotgoedkoop blijven versassen ?
Ik denk vaak : 'hopelijk loopt het anders'...
wil mijn beter weten geen gelijk geven...
inzicht en handelen kunnen ' t positieve doen herleven.

Burgeroorlog in Mesopothamië
Nee hoor, schrijven ze haast allemaal,
niks ergs aan de hand,
de burgerlijke demokratie heeft er de bovenhand.
Alle dagen honderd doden,
'oh wat godsdienstige verschillen van gestoorden'.
Het imperialisme is een smet, waartegen men zich best...
met menselijke wapens verzet.
'Situatie onder controle', dikteert de dollarfanaat nummer één.
'Onder kontrole'...ze zouden het ginder graag willen horen.
'Oh nee...'t is nog geen burgeroorlog aldaar'...
makkelijk geschreven, zij zijn de sigaar.
Terreurmaniakken
Geef het toch toe, jullie blazen geen mensen op voor een ideaal...
iemand boven aan de top...spijst de bankrekeningen van de lagere hierarchiëen.
Ook jullie famillie is wat na jullie dood beloofd.
Ook dat van die 72 maagden hebben jullie geloofd.
Leven jullie echt met zo'n angst...
dat bloedige taferelen en immens verdriet jullie niet meer kunnen deren ???
Tijd om jullie echt tot het humanisme te bekeren.

Stel het eens even anders voor
Jullie zien niet de vooruitgang in Tibet,
27
maar de mogelijke val van een zogezegd bedreigende grootmacht in wording.
Jullie zien niet de verdiensten van Cuba,
nog de aanslagen die jullie er organiseerden.
De eigen terroristen houden jullie een hand boven het hoofd...
jullie weten dat velen jullie al hebben misgeloofd.
Jullie zien niet de voordelen van sociale zekerheid...
maar de konkurrentiekracht en een klasse die moet worden ondermijnd.
Inzet van ons voor hen
Een tuinfeest...niet voor de gewone vrienden.
Voor een school ergens in Afrika.
Lekker exotisch eten...even onze gewoonten vergeten.
We worden er beiden betere mensen van.
Voor zij die geen tuin hebben...
Oxfam steunt mensen in projekten aan de basis en waar die nood aan hebben.
Mindcontrol
In 't school waren kolonialen ooit 'onbaatzuchtige' weldoeners...
een oorlog was altijd iets van goeden tegen slechten;
Je was een deserteur als je geen kamp koos.
Velen waren boos en belanden zomaar in 't verzet...
dat door één van de oorlogstokers vaak zelf was opgezet.
Mens opgelet !
Terwijl we onze families verzorgen
En vrienden voor onze vrienden proberen te zijn...
schakelt men ons in...in duistere bedoelingen...
doen we niet wat we eigenlijk willen doen...
om de kost te verdienen...
en gaan we door...met het grijpen van elke kans
die ons door 't systeem wordt toegegooid
schrik om te eindigen als 'berooid'.
Neonazischurft
Ze willen heel graag toch oh zo puur en straf en meedogenloos übermensch zijn...
en zitten vol onverwerkte pijn,
roepen als verwende, aandacht vragende peuters naar 't verleden...
vaten vol frustratie en pijnlijk kleinburgerlijk zijn achter grote zwakke namen.
vaten vol venijn...wie wil er nu nog zo zijn ?
Hun grote leider doodde meer mensen van hun zo geprezen ras,
dan ooit tevoren, misbruikte het woord 'socialisme' als nooit tevoren...
Hoe kunnen ze hem al die doden vergeven...
28
ze hebben ons niets, maar dan ook niets te geven...
lopen achter hun eigen schimmen aan.
In onze moderne tijden, gebruikt als bliksemafleider voor de kwalen.
Verbied toch gewoon hun concerten waar ze hun gelijk nog willen halen.
Uitgeteld
Hoeveel bloed al nutteloos vergoten ?
Hoeveel werk al kapot geschoten ?
Hoeveel onzin al geslikt ?
Op hoeveel harten al gemikt ?
Hoeveel levens al verkwist ?
Hoeveel kans op wijsheid al gemist ?
Hoeveel wegen niet willen zien ?
Hoeveel keren al niet een oorlog gezien ?
Hoeveel sociale strijd al niet verraden ?
Hoeveel ongeduld in plaats van beraden ?
Hoeveel keer niet genoeg georganiseerd ?
Hoeveel keer niet tijdig verweerd ?
't wordt tijd dat dit alles keert.
Laat ons weer herbeginnen en in alles...
terug het mooie aan de mens beminnen.
Het beste uit een benarde situatie halen...
erkennen en herkennen van het falen...
en dan verder onheil afwenden...
signalen voor gunstige ontwikkelingen sturen.
Teveel burgerlijk denken en begraven onder te zware emoties...
zorgt voor moeilijk te overstijgen commoties.
de stem-voor-mij-rage
I have a wish.
That one day, we will cast our vote
on a program, not on parties.
A program to end poverty, war and pollution...
once and for all.
We have a wish.
That one day, after the international elections for such a program,
we will cast our vote
on project-lists, not party-lists...
so as to appoint skilled people in their field of responsibility,
without those games they play right now, bargaining for economical power.
29
We ought to have a wish.
That one day, we will appoint our presidents of work, housing, economy, managment of society, environment, energy, education...
ourselves.
Toch minder oorlog op komst ?
Want ik zag hoe kinderen onbezorgd in het bos speelden.
Hoe mensen zich in klinieken inzetten.
Al zie ik de ekonomische oorlog in de bedrijven niet minderen.
Zit er een kans in dat alles toch nog geleidelijk goed komt ?
Waarschijnlijk een paar dagen geen kranten gelezen
en alleen maar plezier met vrienden gehad.
Gij die oproept tot geweld
Ge weet toch ook dat ge uw eigen dood en verdoemenis toesnelt ?
Kort zal zijn uw euforie.
Want met ons nooit meer, nie.
Stop terrorising yourselves...and you will stop terrorising others.
zacht tegen hard
In plaats van 'viva' de één of andere louche leider...
heil het leven, een eerlijk en heerlijk bestaan.
Weg met al dat nodeloos gekamp...
dat eindigt in een concentratiekamp...
met of zonder prikkeldraad.
onvervulde wensen
vul zelf in hoe de wereld en jouw deel ervan zou moeten uitzien...
denk niet in termen van ongeloofelijk rijk zijn, maar gelukkig zijn
rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter
Nee, 't zijn niet allen rascisten,
nee, 't zijn niet allen verzuurden,
nee, 't is niet alleen om af te geven
is 'verdommen' niet echt wat ze bindt ???
Opschuiven naar links, veel beter mee gediend.
Jullie overreageren naar rechts als regeerders
de bedrijfstop miljoenen aan ontslagregelingen betalen...
onder de nationalisten zal dat zich allemaal blijven herhalen...
met voor jullie als toetje nog minder sociale zekerheid.
Klassiek links hou es op met jullie zelf en anderen te verrechtsen.
Belgenlandje
Maak jezelf niet van-kantje.
30

Noord en Zuid samen en hun hoofdstad die van Europa.
Waarom niet, hé opa's...
die solidariteit niet als iets binnen landsgrenzen zagen...
en dan nog heeft men jullie de oorlog kunnen injagen.
Iedere generatie al door een systeem verraden...
op zoek naar betere formuleringen en formules...
samen onderweg...al voor we geboren waren.
Nooit meer oorlog ?
Wie weet komt de dag dat dat we overal naar vredige landen reizen kunnen.
Als zij het ons niet gunnen...zullen wij het onszelf vergunnen.
Ze zijn nog altijd bezig met ons in extreem-rechts en de rest op te delen.
Over de ware wortels van het kwaad wordt veelal zedig gezwegen.
Ik ken nog enkele gemeenten waar 't extreme van rechts nog niet bestaat.
Durf hun namen niet te noemen...
zoals je ook de broedplaatsen van zeldzame vogels niet verklapt.
Gemeentehuiskoorts
Over fietspaden, riioleringen en diesmeer, hebben we dus iets te zeggen...
over internationale politiek, over afdankingen en veel meer...
vraagt men ons niets...de vertegenwoordigers van het grootkapitaal
zullen dat wel even op een 'hoger nivo' regelen...
wat is het leven makkelijk, we hebben maar achterna te lopen.
Dwingende, dringende interantionale afspraken opleggen,
zelfde werk overal hetzelfde betalen, afbouw van de legers en omschakeling voor andere taken...
daar zijn we toch niet te dom voor...we hebben er allen mee te maken.
0110_WAVES
GENOEG GEZWEGEN NOOIT GENOEG GEZEGD GESCHREVEN GEZONGEN
NOOIT GENOEG GEOBSERVEERD GEANALYSEERD
EN ALTERNATIEVEN VOORGESTELD
WEER TIJD OM DIT ALLES VOORTDUREND IN IETS ANDERS OM TE ZETTEN
GIJ ALLEN VAN GOEDE WIL...CATCH EACH OTHERS WAVES
ONBAATZUCHTIG DOORIJVEREN VOOR EEN BETERE WERELD
ZONDER MOORDTUIGEN EN KREPERENDE OF STRESSERENDE MENSEN...
ZONDER SCHAAMTELOZE VERRIJKING IN OOST EN WEST IN ZUID EN NOORD
ZONDER DAT DE WOORDEN 'GOD'
EN 'SOCIAAL' en 'VRIJHEID' en 'NATIE' WORDEN MISBRUIKT
donkere fruitplukkers
als in de tijd van de katoen in de jonge States
hebben we ze nu hier vandoen
31
niet meer overgekomen per slavenboot
vaak op gevaar van eigen leven naar hier geroeid
werken voor vaak die overdreven huur en het dure leven
als regen en koude vallen mijmerend over ginder gebleven
ginder bieden de koude marktwetten uit het noorden hen geen kans
anders zouden wij hun gasten op vakantie kunnen zijn

Christophe l.hulp op kleine schaal
twee dikke diploma's in ekonomie en één in journalistiek
even op bezoek bij moeder theresa
en daar dan zelf aan de slag
dan zelf dingen uit te grond gestampt
reeds zestien jaar dingen in beweging gebracht
verzorgen en leren lezen en opkomen voor rechten
altijd om die centen moeten bedelen en vechten
wereld geef hen toch kansenc)Filosofische gedichten, overdenkingen,citaten
c)gedichten
dankbaar blijven 1
geroosterde boterhammen 1
ode aan een punt 2
na de dood 2
hoopje ellende 3
doorgeven 4
definities van dichten uit geest en tuinieren op grond 4
de essentie 4
dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis' 5
innervoice 6
everybody has a name 7
c) innerlijke overdenkingen
Peace will come in the hart of the one with the honnest soul. 8
Evolutie van het bewustzijn. 8
De fietstocht naar de notenberg 12
aan iedereen die... 13
spiritualiteit is ... 15
philosophy 16
c)beschouwende citaten 17

(d)English poems & new quotes(in between Dutch Poems)
intro-octo politico
questions for workers, dear comrades
madness
voting
song for the worker
text for the worker
you call yourself a president ?
while it is so silent here...
disarmement
to the new generation
Middle East Madness
everybody has a name
philosophy
peace will come in the hart of the one with the honnest soul
innervoice

c)Filosofische gedichten, overdenkingen,citaten
c)gedichten

dankbaar blijven
Om het voorrecht van je weg mogen gevolgd te hebben.
Om de kennis en het verdiepen van het aanvoelen ondertussen.
Om het leren decoderen van de taal die je zelf bent.
Om ontluisterende uitspraken van zielsverwanten te duiden.
Om te mogen zien hoe Robert...Dylan werd.
Om documentaires die de waarheid onverhuld brengen.
Om bij het ouder worden jeugd te zien ontstaan.
Om een buurvrouw die "ga uit de regen jongen zegt".
Om het gevoel eeuwig de tijd om te reizen te hebben.
Om de top honderd van radio Lokaal.
Om de duidende bestanddelen die een woord woord maken.
Om het gevoelen van 'the bridge over troubled water'.
Om tranen als het even teveel wordt.
Om de afstand tussen jezelf en gezichten in te schatten.
Om het tot stand komen van telecommunicatie.
Om de openingen naar sociale rechtvaardigheid.
Om de uitstappen naar de droomwereld naast het open venster.
Om dieren en groen, kleuren en geuren, muziek.
Om van vele analyses de fundamenten en groei één te maken.
Om het eten en drinken.
Om de steeds uitgestelde aanrakingen, andere dan deze.
Om de stille hoop op nieuwe eeuwige liefde.

geroosterde boterhammen
Kocht een piepklein koffieapparaat voor twee tassen
echt klasse
nu nog iemand uitnodigen op de koffie
zomaar zozie
dan nog een machientje dat warme boterhammen levert
tot rust komen,genoeg gezeverd
een verbod op praten over moeilijkheden ingesteld
alleen leuke dingen worden nog verteld
voorlopig moet ik wel nog twee koppen drinken
ze lopen niet dik die met mij willen klinken
ik zoek het echter zelf zal je me wel vertellen 1
wie wil er nu om te filosoferen bij iemand aanbellen
voor je het weet is hij vertrokken
zijn publiek met z'n uitleg en vergelijkingen te schokken
en dan zijn poezie,
water stroomt uit de kraan, muziek uit de radio
het leven uit het lichaam, alles lijkt ergens uit te komen, kado
waar stroomt dan het leven bij de dood in over?
misschien door een naar meer of minder pover
misschien in zien en voelen en denken zonder vlees en botten
in symboliek, 'k hou op, wil niemand bedotten

ode aan een punt
vederlicht, immens zwaar, zou ik willen toeven,
in het punt van waarheid, echtheid
waarrond alles cirkelt, dacht ik zo
...behoed het willen weten van verscheurd raken
...behoed de ontsluierende kracht van zich in te willen graven
...kijk uit voor het teveel verlangen naar de overkant

troebelwitte stilte, vertel me van het luisteren
sterreverre draagwijdte, eindeloze ontwikkeling
kijk uit naar een brug naar ergens
vraag een eeuwigheid stilte voor onvatbare dingen
leef, mens leef, weef mens weef
temidden het stille, eenvoudige en goede
dankbaar voor al het goede en mooie,
zelf te zien, zelf te zoeken;
dwars doorheen kortzichtige onwetendheid

na de dood
De stilte,
is allen die niet meer bestaan
is opkomen en overgaan,
is terug naar onze essentie
in stille beelden blijven we voor de levenden achter
wat we onszelf wijsmaakten verdwijnt
wat blijft, onze menselijke waarde;
licht, schijnend in licht,
met ook de lucht ingeademd door de nog ademenden 2

Licht,
is ook die die er niet meer zijn
Lucht,
doet niemand pijn
Tijdens de zwaarte van het leven reeds even
stilte, lucht en licht zijn,
ze zijn wie de heengeganen waren.

hoopje ellende
Geminacht door haar vader.
Gelukkig geen gelijke van haar moeder.
Genomen door de juiste verkeerden.Gevangene van haar knopen.
Genaaid aan de jas van genetica.
Geconditioneerd door maatschappij.Geteisterd door niet meer mogen hopen.
Gedwongen tot half-moeder zijn.
Gezopen tegen de pijn.
Gevierd midden teveel lawaai.
Gehangen voor het vonnis.
Getrouw aan het proberen zorgen voor haar kroost.
Gehuwd, maar voor hoelang nog ?
Geleefd, veel te bang.
Gehunkerd naar teveel bezitten
Geld maakte alles nog ingewikkelder.
Geloofd in het leven niet meer.
Gelachen, dat doet geen zeer.
Geluk, af en toe nog eens.
Geteisterd door op den duur haar eigen.
Ge weet niet wat ge voor zo iemand nog kunt doen.
Geen perspektief, toch één, de toekomst van de kinderen.
Gek, voor eens stuk althans.

3
doorgeven

Wat licht aan mekaar...
om kunnen blijven verder te leven... .
Van dat licht, verwant met de glans in ogen
die door onze woorden en aanrakingen geboren wordt

Doorgeven. Wat lucht aan mekaar...
om ons blijvend fris te houden.
Van die lucht, vol van geesten
die nog graag beneden meefeesten.

Doorgeven. Wat stilte, weinig of veel;
om onze kalmte te bewaren.
Van die kalmte, verwant aan het alles,
verstrikt in niets.

Doorgeven. Wat water en mineralen...
om ons te laven en 't overbodige weg te spoelen
Van dat laven, niet te veel of te weinig,
juist wat nodig is.

definities van dichten uit geest en tuinieren op grond
Er is niet-dichten, gewoon genieten van alles wat vrijelijk en gebonden ontkiemt
ontkiemt uit de wortels van de geest, hoog boven het vuur in de aarde.
Er is dichten, een vreemd midden tussen tuinieren en al dromend vliegen,
je lichaam, de aarde even verlaten.
Tussen patatten en kruiden tijdig met tussenruimte planten
en het wieden van gedachten en gevoelens die zijn te veel, te druk.
Tussen dit en tussen dat.
Tussen weten wat mogelijk levensvatbaar en wat te nat of te droog is.
Tussen voor het inslapen voor je eigen je dromen op aanvraag bestellen
en in de dag lekker eten voor je maag.

de Essentie
M'n kat kijkt weer zo van 'ik weet het toch altijd beter'.
M'n hond komt weer kwispelend op me af, vanuit z'n zetel.
Wat is alles toch zo mooi simpel soms.
Zoals gedichten, gesprekken met jezelf niet om te publiceren, 4
zelfs niet om voor te dragen...kunnen zijn.
Gewoon wat geluk dat je met je mee mag dragen.
Onmogelijk daarna te willen uitleggen hoe dat eigenlijk kwam.
Hoe zinnen tot stand kwamen.
Na het ontwaken, de geest die een aantal beelden enzo... zomaar verbond...
in het warme ochtendbed begon te hersenspinnen.
Sta je dan niet op en laat je de inkt niet stromen;
verzwind de muze weer, verblind door de problemen van de nieuwe dag.
Mijn leven, één lang gedicht,
onderbroken door het verhaal van het dagelijkse leven.
Vol mensen en dingen die je dat 'meer dan er is'-gevoel aangeven.
Die sferen die zorgen voor de tonen, de letters, de woorden...
en dan het geestelijke klaarkomen...lijk honingrasters honing omzoomd.
Ik ben er zeker van...dat als we sterven...
we alle zulk een dingen van onszelf gaan erven.Erven...nerven...tot in het oneindige door woorden en beelden vertakt.

dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis'
Gemis van de dichter, vertaald in sfeer.
Uitgesproken tussen de stiltes van de spaties door.
Samenzijn wordt zijn.
Resultaat van gedeeld hebben en weer alleen zijn...
van je weg zoeken tussen de prikkeldraad van samenleving en zijn relaties....
of het graven naar zin en roots en rode draden.
Monding van balanceren tussen rust en onrust.
Tot niets de woorden nog omkegelen kan.
Eénmaal door het oor in het graniet van komen bovendrijven gebeiteld...
groeien de mooiste dingen, daar waar je ze niet verwacht.
Blijvend via het zachte het harde bereiken,
het harde weer voor het zachte laten wijken.
Op het ritme van de 'acht', de bloedsomloop.
Woorden en harmonische klanken zijn als perfekte wiskunde,
opgezogen vanuit veel onkunde.De ideale formule, het gedicht.
Zoals nu, geboren tussen ochtenddonker en ochtendlicht.
Vanuit het pooldonker ineens het poolsterklaar.

5

INNERVOICE
When everything you wanted to write aout life, has been written.
When everything you wanted to speak about, has been said.
When you've experienced all about love and hate.
When you've tried everything to influence the battle for power.

Then you realise you've only touched the mechanisms,
even dough you added a lot of undiscovered things.
Then you feel that even only in trying, you changed things,
while the negative tensions kept on giving life to the positive.
Then, when absolute calm is restored, you hear your inner voice again.
What was and is IT (she-he?) always talking about ?
Then you start wondering, why did it made you feel heavenly,
why did in some periods, it made you confuse ?

Could it be that matter and mechanisms are one thing
and the energy that makes that energy travel ...an other ?
Could it be that matter or mechanisms also can make sick
and do so because the original real strength must recover ?
Could it be that real strength is always beiing challenged
and must descend in to where the changement is due to come from ?

Oh purest voice of sensitivity
let your part of wind blow, your part of matter glow,
your part of the water rise, your part of light inspire,
so I'll know what to write in a new way;
because the sky, aswell as other matter, is full of hidden energy
Oh dearest desteny, show me the narow pad
between rationality and the inner voices of intuition,
show me which seeds where to plant
so I and we can act more then as one
because thruth otherwise causes to much suffering.

While travelling on the narrow pad
the contact with the past and future voices of nature
came back again from beiing lost
in every period of your life , that you weren't an honnest child any more.
When you aren't an honnest child any more, in fact you fall a sleep.
Falling asleep is not knowing where you really are. 6
Sleeping also is necessary, but while you're awake,
try to have the wisdom of an honnest child.

everybody has a name
My name is combination. I combine. The innocent aspirations of youth,
with the illusions and desillusions of reality, of growing up,
with the hopes for new illusions to believe in,
with the fate that we evolve to the real lessons, to the real feeling,
to the best act in real art's NOW
I combine. The pains and joies of the past,
with understanding the present ones
with the aspirations of tomorrow
with all the energy deep inside me
I combine. The political theories
with the working conditions,
with te real emotional world of daily people,
with wanting to change things
I combine. The news on war, poverty, famine,
with all kind of wealth disseases,
with all kinds of unhappiness that reigns,
with breaking the solitude of the individual
I combine. The living and the dead,
with the longing for fullfilment
with wanting to recognise , who in fact I am,
with observing all kinds of forgotten energies
I combine. Friendship and Love and Lust
with satisfaction and negative emotions,
with solutions and new problems,
with rest and unease
I combine, I combine, I combine.
I cannot do otherwise, aldough I try, I always have to combine.
Because combination shall be my name untill it's no longer necessary...
and I'll become ...another world ?
_8888 OCTO 888-7

c) innerlijke overdenkingen,
Peace will come in the hart of the one with the honnest soul.
Your name is COMBINATION.
Preserve the earth from destruction and lead the people towards better lives.
The world is one, never ever forget. There is only one life and one world, take your responsibility and live as intensive as possible. Be light to be a guide. Go to the streets, speak of joys to be.
Your place is everywhere you will feel free. Observe, restrain your forces.
Show them what the material world and the spiritual matter is all about.
The truth is very simple. It’s hidden in the past, lives in the presents and needs the future.
Why is there so little joy to be found amongst many ? People do not wonder enough about who they really are and what the life they lead really means. They should be more philosophers than materialists, they should ask themselves why they can’t always ‘deal’ with their emotions, why they live in a society of wealth and poverty, peace and war, stress at work and unemployment.
But there are other reasons for the lack of joy also. ..reasons I cannot write about yet…and reasons one cannot write about »

Evolutie van het bewustzijn.
Eerst was ik supersnel, straling, weet je wel. Toen begon ik te vertragen, atoompjes gingen me dragen. Daarna begonnen die wat te prullen en dra zaten we met molekulen. We hadden het kunnen weten, dat eindigde met planeten. Dat was dan weer redelijk eenzaam, maar nu was't gedaan want er zaten celletjes aan te komen. Die celletjes leerden altijd nieuwe spelletjes. Ze moesten zichzelf niet meer kopiëren toen ze met sex begonnen experimenteren. Van die celletjessex kwam dan het eerste orgaan en lichaam en nog was 't niet gedaan. Tussen alle verschillende soorten groot en klein is ook de mens ontsproten. Wat had hij een leven. In 't begin bleef hij in de buurt van z'n bomen hangen, eten genoeg, aan loonwerken ging hij zich niet laten vangen. Nog bossen genoeg in die tijd, jacht en pluk en nog allerlei andere leuke dingen. Van zodra 't ergens te koud werd zijn we daan van d'ene streek in d'andere gekomen...altijd maar van 't goeie leven blijven dromen. Toen kwamen er tussen de mensen zij die nooit kontent waren met zo maar genoeg of een beetje...ze wilden...je kan't al raden 'stamhoofd' en 'koning' worden geheten. Alles wat er voordien teveel werd gemaakt, eigenden ze zich toe...en verkochten het...wat maakten ze ons daarmee moe. 'Handel' noemden ze het en 'geld' en 'duiten', meer en meer konden we
8
naar ons schoon leven fluiten. Toen vonden die nooit-kontenten dan ook nog eens wapens uit om ons anderen hun bezittingen leren te veroveren...zo verdween op den duur alles wat ons vroeger nog kon betoveren. D'ellende bleef maar duren, stopte nooit voor lange jaren meer. Ondertussen kwamen er velen, ze noemden Confucius, Lao-Tse, Boedha, Sirach of onzen-lievn-heer...ze hadden het allemaal wel goed voor, maar werden ook voor nog meer uitbuiting gebruikt. Vroeger hadden we genoeg aan de zon en de maan, een kampvuur en eten...waarom moesten we dat nu nog allemaal weten ? Ook veel filosofen sloegen zich door allerlei uitleg heen, ieder tijdvak volgden ze alle wel en wee op de been. 't Ergste was altijd dat een deel van die tisten alles in dienst van negatieve machthebbers wisten. In feite kwam het samenleven beheren ons toe en niet de nooit met genoeg kontenten...maar 't was al te laat...ze bestonden al uit een legertje serpenten. Hun pluim of hun toets, hun bik of hun krijt, altijd tot kollaboratie met het kwaad doen bereid.
We besloten ons wel ten allen tijde tegen hen te keren. Waarom zouden we voor hun onzin blijven kreperen ? We bestudeerden hoe dat toch allemaal kwam dat we ons lieten vangen door hun steeds heraangepast gezwam.
De ene keer riepen z " 't zijn heidenen, hak ze in de pan", dan weer "pak ze want ze lezen de 'koran". Nu durven ze wel niet meer te roepen "pak de olie"...maar we zijn nog altijd de dupe verdorie. Is het geen waanzin van een systeem te willen instandhouden dat niet kan blijven bestaan als het niet altijd meer goederen produceert...wanneer zullen we dat hebben geleerd ? Dan nog liever een diktatuur van de meest menselijke oplossingen. De dupe, de dupe, we zijn weer dik de dupe, al eeuwen, eeuwen lang. Betaald in verschillende soorten en toch allemaal gelijk voor de wet, ja, men heeft ons dik afgezet.
Oh die allerrijkste der Staten, ze kunnen het niet laten, van Vietnam tot Irak, kwamen, komen ze terug in een zak en lieten verwoesting achter, geen humanitair doel maar de macht van het geld en de militaire stellingenoorlog zit erachter. Hadden ze ginder een maand serieus gestaakt, dan waren ze nooit uit vechten geraakt. Want van 't eigen werkvolk hebben ze schrik...waarom geven wij in geval van oorlog te weinig kik ? Onrecht is niet echt...het is meer gevecht. Er is maar één land en dat is moeder aarde...'k wou dat het in de wereld wat bedaarde. Als het zo verder gaat dan staan we als terroristen te boek als we nog eens serieus boos worden omdat men ons dan beschouwd als onbeschaafde horde.
Sommigen komen rond met bijna niks, anderen hebben nooit genoeg...is er al een regeerder die ons daarover een menig vroeg ? Waarom moet wie waar worden omvergeworpen...het privébezit van de grote sektoren heeft ons inderdaad onderworpen. Wapens ? Wie betaald die allemaal ? Wapens hebben nog nooit
9
iets opgelost...zo iets kannibaal !!! Maar van nu af aan alles beter. Weg met de macht van de poen, geef mekaar een zoen, belet van mekaar kwaad te doen.
Heb alleen eerbied voor wie eerbied toekomt in de geschiedenis, eer alleen de strevers naar gerechtigheid en niet de volksverlakkers. Kritiek op de leiding van de kleine groep die het grote geheel versmacht heeft ons al altijd verder gebracht.
Eerst de adel dan de burgerij en dan de laatsten...de proleten...zullen de laatsten zich ooit eersten weten ?
Geen wonder dat we vaak verdeeld naar voren treden kameraden...we zoeken teveel het verschil ipv de gelijkenis...we weten wat daar is mis...van daaruit moeten we vertrekken om samen op te trekken met een heel goed alternatief plan over hoe het ook anders kan.Lezen, een zegen, kritisch lezen een verworven gave, schrijven z'n doel het onrechtvaardige begraven.
Op tijd ne boek lezen over het verzet tegen de oorlog, de onderontwikkeling en de sociale strijd en alles zal beginnen veranderen in je hoofd mettertijd. Zolang sommigen als nihilistische nozems willen leven en niks om 't gewone in 't leven geven, om het belangerijke, niet zozeer om teveel goederen...zal alles blijven verloederen. Zo verloopt dag na dag en ook vandaag gebeurde er weer heel wat, maar nog altijd hebben wij gewone zelfstandigen en loontrekkers weinig vat en doen te weinig aan ons be-vattingsvermogen. In Ecuador leeft ne stam,héél eenvoudig, ze moeten van die olie-boorders die hun bomen kappen niets weten...hopelijk zijn wij wat zij nog weten nog niet vergeten...dan kunnen we gezond blijven eten.
Blijf maar mensen afstompen gij rechtse kranten, de arbeidersklasse, de boeren, weten ooit nog wel weer van wanten.
Als 't weer tijd is om te slapen en je in de morgen weer beter dan gisteren weet wat er fout loopt, komt de hoop weer dagen, weer je schouders nodig om het waarom van ellende te helpen schragen. Cineasten aller landen, ook uw lampen moeten blijven branden, niet om kitsch te maken, niet om nepgangsters te tonen, maar om hen te ontmaskeren die masakreren, jobs of levens...in 't beeld brengen alsjeblief...pak de echte dief...hun zelve herstruktureren ze niet...een topjob hier, eentje daar, de kleine man, altijd de sigaar. Aandachtig zijn, want de media heeft je liever klein. Koningshuis, papendom, veel fait divers, je weet toch waarom? Je mag niet echt weten waarom alle elledigheid tot in den treure gebeurd...blijf maar liever goedgehumeurd. wat sport en spel en je leven is geen hel, je bril gekleurd. Modern fascisme is veel slimmer dan het oude...voor wanneer het moderne kollektivisme ? Allochtonen. Het valt dagelijks over de mond...een woord dat nog niet zolang geleden niet eens bestond. Eigenlijk is er maar één politiek ding dat telt : recht op werk en op tijd stoppen voor onze zerk. Dikke nekken.
11
Gerespekteerd. Toch zo geleerd. NEerbuigend doen vermijden ze natuurlijk, alles wat ze miszegden bedoelden ze niet zo...letterlijk of figuurlijk achteraf...en wij maar blijvend in bewondering staande...PAF.
Nog éénmaal schrijf ik de essentie van het conservatieve gewauwel neer : ze willen meer en meer en meer. ALs't moet gaan ze nog liever kapot aan het bestrijden van ons en mekaar...maar 't zal geen worden worden.
Wie is er rijk en arm, niet iets als dag en nacht, maar iets als te weinig solidariteit en te weinig kansen...leer samen groeps te dansen. Op vele plaatsen tegelijk ondergaan we de gevolgen. Ogenschijnlijk zitten we goed in 't Westen...we trekken ons van de politiek niks aan...'t zal allemaal wel overgaan. Honger en armoede...ver weg, allée komaan, niks aan te doen zeg !
Angst voor de vreemdeling in 't land...zo zie je maar het probleem komt toch naar de overkant. Goed, die oorlogen dan, zo ver weg...tot de auto's niet meer zullen kunnen rijden...hoe komt dat nou zeg ? Ongeloofelijke cirkels van wraak en weerwraak teisteren de wereld. Totaal herbeginnen op basis van een menswaardig inkomen voor iedereen.
Wat vergiftigt de menselijke geest het meest : ongezonde voeding, ongezond denken, ongezond fantaseren, doemdenken kies maar uit...de produktie in handel in dit alles verbieden en daarmee uit ? Blijven geloven dat de wereld niet bedoeld is om voor altijd de gevolgen van onderontwikkeling in al zijn vormen moeten te blijven ondergaan. Toegeven dat er eerst het ei (de cel) en dan pas de kip was. Het onzichtbare, de straling, schiep de materie, daarna schiepen wij al bij al op tijd veel miserie.
We moeten er echt iets gaan aan doen als we voor eeuwig willen rusten...zodat er overal vrede aanspoeld aan de kusten.

De fietstocht naar de notenberg
Helder, zonnig weer, de benen doen alleen in 't begin zeer.
De fiets, hij kraakt zelfs niet meer op de terugweg.
Glijdend door de bries tussen de bloesems van appellen en peren
elk een andere kleur en geur en tijdstip dat de bloesems ontkelken
Bloesems van fruit lijken niet te verwelken, ze ontkelken, hun blaadjes vallen af naar gelang de wind
of de vrucht die in de bloem is gevormd.
Typische notenbergsteen gevonden, door maaimachine in twee gekliefd, groen vanbuiten, blauw vanbinnen, denk ik althans, ik zal het eens vragen aan iemand die het beter weten kan.
In gras gelegen, nagedacht ...of wat is dat bij mij over dementie en allerlei wereldproblemen 12
Poezie in m'n hoofd :
ik zal geen pisbloemen 'paardebloemen moet je zeggen' hun zaad meer rondblazen
laat de wind dat maar doen
ik zal geen mensen meer proberen overtuigen
laat het leven en de geschiedenis dat maar doen
ik zal niet meer geloven dat ik soms gek aan 't worden ben
laat de anderen dat maar doen
ik zal geloven dat wat iedereen op een warme manier wenst
ooit op de een of de andere manier toch eens uitkomt
al is die persoon al lang gestorven, al is het met andere mensen
ik zal geloven dat ik geen transmitter ben
die een piepklein stukje van dat alles mogelijk maakt, gewoon mens
terwijl ik het schrijf fietst er iemand al fluitend onder mijn raam voorbij
als we met z'n allen moesten geloven dat vrede mogelijk is, dat bewustzijn mogelijk is,
dat verzet mogelijk is, was het overmorgen met oorlog en armoede gedaan
Opeens was de zon weg, de fiets op naar huis dit even neerpennen
De rest van de dag mijn rol tussen mensen weer gespeeld.
En achteraf weer veel te veel overbodige? en nodige verbanden moeten verwerken.

aan iedereen die...

Die het leven hongerig liefhebben blijft.
Die weet dat er niets zonder gekende of nog onbekende vormen van energie kan bestaan.
Die weet dat leegte niet bestaat, maar dat je ze in je leven wel oproepen en scheppen of overkomen kan.
Die zich niet door de heersende ideologie laten overwoekeren heeft.
Die in het bestaan allerhande soorten bewustmakende en levensnoodzakelijke evoluties naar meer zin ontdekt.
Die weet dat het nieuwe en het oerlijke, alhoewel verschillend van uiterlijk en inhoud nog altijd één willen zijn.
Die denkt dat de dood slechts gedeeltelijke onbereikbaarheid is.
Die vanuit diverse tastbare werkelijkheden zoals allerhande soorten wetenschappelijke kennis en diepgaand geanalyseerde gevoelens, reeds de kunst van het intuitieve innerlijke observeren beheerst.
Die vanuit de kracht van deze innerkommunikatie probeert te kommunikeren.
Die de waan en de echtheid, het kaf en het koren, al onderscheiden kan. 13
Die weet dat ook de eenvoudigen van geest je kunnen vooruitstuwen.
Die weet dat eenvoud de sleutel tot het begrijpen van het complexe is.
Die de 'aanraking' en het 'betoverende' in het lezen en uitspreken en vergelijken van woorden ervaart.
Die de samenhang van de gebeurtenissen in z'n leven als wisselwerking met de totale eenheid van alles kan zien
...en daardoor zijn individueel en kollektief bewustzijn verhoogt.
Die weet dat het denken over z'n eigen leefwereld onlosmakelijk verbonden is met de totaliteit.
Die, misschien onderbroken, maar immer konstant aan de kwaliteit van de communicatie rondom zich werkt.
Die begrijpt dat al het vorige in een nieuwe manier van met mekaar en zichzelf omgaan zal resulteren.
Die beseft dat het beheersen van de dynamiek achter het persoonlijke samenleven van mensen; van de kleinste kernen tot de algehele wereldmaatschappij; dat dit alles al op zich een nieuwe vorm van kunst is... een kunst die van een gezonde innercommuniatie vertrekt.
Die weet dat het individuele en kollektieve kennen tot een hogere mate van bewustzijn leidt...en dat dit bewustzijn de wegen naar het kwantitatief en kwalitatief betere opent.
Die weet dat bepaalde juridische en morele wetten zowel veilligheid als bedreiging kunnen zijn.
Die weet dat alles zich uiteindelijk toch ontwikkeldt in de richting van wat het optimaal zijn kan.
Die weet dat gedachten en strukturen die het nefaste deel van het oude willen in leven houden op kleine en grote schaal schade aanrichten .
Die beseft dat sommigen die dit alles nog niet goed verwoorden kunnen, soms meer bereiken en soms meer uitstralen dan zij die dit alles snappen en uitleggen kunnen.
Die met dit alles begaan wil zijn...omdat je er uiteindelijk niet meer los van geraken wil.
Die de ware inhoud van het woord vrijheid snapt.
Die vanuit zichzelf en anderen tot volle rijping komen wil. Die op positieve en negatieve manier tot het opbouwen van mijn begrijpen heeft bijgedragen, van de holbewoner tot en met mijn huidige buur.
Die weet dat geld alleen niet gelukkig maakt.
Die weet dat we met het woord 'God' eigenlijk de bovenmenselijke eigenschappen in onszelf bedoelen.
14
Die weet dat alles wat bestaat zowel natuur en cultuur tegelijk is...en dat er niets anders kan bestaan.
Kortom : Graag leven, net als samenleven is de grootste kunst...innerkommunikatie is de nieuwste kunst. »
spiritualiteit is ...
***het kunnen genieten van het onbestaande niets, temidden altijd iets
***is een werkmens die 30 jaar na WOII zegt : 'kom nog eens af, maar niet met zovelen tegelijk' (hoelang zal het duren vooraleer dat ook weer in de BalKAN kan
***zijn de ogenblikken waarin blikken mekaar voelen, niet alleen mekaar bekijken
***is het soort durven dat overdreven egodenken overschrijdt en solidariteit wordt
***is mensen die je via negatieve emotionaliteit willen overdonderen, handelend overvleugelen
***is ook ekonomische uitbuiting bewust afwijzen en maatschappijkritisch denken
***zijn die dagen dat je je zo goed voelt, dat bepaalde periodieke stukjes van je levenspuzzel je aangereikt worden, zonder dat je teveel tobben of lijden moet
***zijn ook de zware dobbers in het leven
***zijn de echte dromen en de echte beelden en het echte vooraanvoelen
***is de wetenschap dat gepast zwijgen veel energie vrijmaken kan
***zijn de toppen van nederigheid, gespiegeld aan de pieken van eigenwaarde
***is vanuit veelzijdigheid inspelen op de rol die van je verwacht wordt
***is weten dat rechtvaardigheid meestal op lange termijn werkt...en waarvoor spiritueel 'geloof' dient
***is hopen dat het geplande positieve grote oogst voortbrengen mag
***is het als negatief aangevoelde niet eindeloos herhalen, maar analyseren, ontmijnen en omkeren
***is de theorie tot in de fijnste vertakkingen in de praktijk aanvoelen kunnen
***is weten dat je geen meelij moet hebben, maar door soms mee te lijden, 'ervaart' en begrijpt , zodat nadien anderen beter zouden kunnen begrijpen ( kan je niet blijvend blijven doen)
***is aanzetten geven opdat de zin van 't leven begrepen wordt
***is machtsstrukturen door soepele taktieken in een dwingend alternatief ombuigen
***is weten wanneer vertrekken, wanneer ophouden, welke snelheid, welke tijd...is soms ook niets van dit alles weten, maar kunnen licht blijven, vol vertrouwen je weg gaan...echt geloof
***is geen negatieve straling laten vertrekken, alles en iedereen speelt z'n rol
***spiritualiteit vertrekt van een goede innercommunicatie met jezelf
15
philosophy
the dry leaf leaves the three
what a windy musical way to go, who left who ?
the three the leaf or the leaf the tree ?
the answer : as one as chicken and egg...that will do.
in every atom there is already an idea
like it takes you and me to get to three
philosophy makes this interaction understood
from where life began till what's to be done
the more patient and wise
the more nihilism looses it's disguise
no distance between reptile and human beiing
now we understand, then we were only seeing
life, one big orchestra of real art
each of us playing our daily part
dating back from times nobody counted the days
when space and matter wanted to find a way
to express by word and image where they came from
to unfold the mystery of the becoming of real freedom
even if you do not act ...you do !
the neverending spiritual adventure needs you too
life is not only about genes beiing created
but also about values beiing updated
the laws of nature are the notes of life
matter wrote the symphony for the piece of man and wife
matter became us, we became friends, family, lovers...
...why, is what we will have to discover
our essences confront each other
sometimes we help by not helping, not bother
biology transmits it's problems and solutions
the new generations always ad to the conclusions
love is lightening the strong and weak parts
it proves that living together is the greatest art16


c)beschouwende citaten

een beter kennis van de geschiedenis van de materie, de mens, het sociale overleven, de filosofie, de psychologie en andere krachten; draagt bij tot een betere innercommunicatie met jezelf en de dialogen die daaruit voortkomen

mensen van goede wil krijgen vaak zoet geserveerde bittere pillen te slikken

zinloosheid versus leven

hebzucht leidde tot politieke organisatie...verweer ertegen ook
iedere keer het verweer toegaf aan de hebzucht werd de organisatie ervan verpletterd...
of ontaarde in oorlogen telkens de kollaboratie met de hebzucht werd voorbereid
karl marx bidt voor ons

eerst als je berust in het feit dat je relatie is uitgeblust
wordt het tijd dat je een ander kust

de verworvenheden van de arbeidersstrijd heeft vele reformisten een kortere neus gegeven om langs te kijken

als de zon ondergaat schildert ze in een uur op mijn muur een met de wind bewegend schilderij.

de krachtsverhoudingen tussen individuen en sociale groepen en wat wanneer en met wie
onder bepaalde omstandigheden maar mogelijk was...noemt men geschiedenis of liefde

voor de bovenmatig begaafde observateur is alles voorspelling

interpretatie is alleen moeilijk vanwege zijn multifunktioneel karakter

idee voor iemands doodsprentje : eindelijk kan hij doorslapen

je kan niet blijven broeden op onbevruchtte eieren

17
onverschillig evenwicht, twee eenden, dobberend op het water kammen pluimen

bijgelovig is soms best als je ziet wat men als waarheid verkoopt

er zijn twee manieren om het leven te interpreteren
de ene zoals een bos, aangepland door de mens, recht op recht.
de tweede is de manier waarop de natuur dat bos plant

als het leven een vuur is, zijn de krachten die het aanmaakten, bijzonder getalenteerd

maybe love is a kind of hypnose that an often unknown force uses to bring people together because it wants to experiment with their strong and weak emotions

maybe the whole world was an internet even before it was invented
-spirit is one

bedankt sommige filmakers, want sommigen hebben beelden nodig om zich realiteiten voor de geest te kunnen halen

als vogels van sommige dino's afstammen is de evolutie een symbolisch spel van log naar licht en vliegen...en de reis van aap naar mens dan ?

ode aan de kip, merci voor al die eieren per jaar, al dat scharrellen een mooi gebaar

soms is eenzaamheid helend voor genieën...soms pijnlijk

diegenen die het niet zo kunnen uitleggen hebben alleen hun geloof in zichzelf nodig

vreemd hoe iemand voor zijn tijd al een stukje sterven kan

op een mislukte, goedbedoelde poging groeit soms nog wel een bloem

het zelf eerst achteraf versteld staan van je werk, onbeschrijfelijk gevoel

de filosofie kan mens en samenleving veranderen
18
een braambes is een zichtbare molekule

HUMOR. INDIEN ONS MA ONZE PA VOOR ZE MIJ MAAKTEN, HAD LATEN ZITTEN;
DAN WAS IK NEN HELEN ANDERE GEWEEST !

het geestelijke is een relatie met je eigen, in de totaliteit van het alles.

zijn wij niet de slaven van onze wonden ?

één druppel olijf-en één druppel visolie maken grote kunst op een wateroppervlak
...moet je eens proberen

er zijn drie soorten 'verdragen', je eigen en anderen...en...

al wat je dient te weten daar kom je ook achter op de meest ongeloofelijke manieren
welke funktie heeft ze nog, de voorbijgestreefde ziekelijke jaloezie ?

ER MOET ERGENS EEN GELIJKENIS ZIJN TUSSEN WETEN HOE JE EEN KACHEL MET HOUT MOET AANMAKEN EN HET JUISTE MOMENT OM EEN ROMAN TE KUNNEN SCHRIJVEN.

EEN MENS HEEFT EEN GEHEUGEN. DAARIN ZOUDEN OOK STEMOPNAMES VAN BEPAALDE MOMENTEN MOETEN ZITTEN OM TE WETEN HOE HIJ DAN KLONK.
DAARVOOR ECHTER ZIJN ER DE ANDEREN EN HUN OGEN EN OREN WAARBIJ WE DAN TERECHTKUNNEN. DE ANDEREN ZIJN ONS TWEEDE GEHEUGEN.

LES MOTS SONT LE DECOR. VIVE UNE SOCIETE SANS ARGENT; SEULEMENT POSSIBLE SI ON N'EST PLUS SI DEPENDENTS DE NOS EMOTIONS NEGATIVES.

GOD IS NIET ALLEEN ZELFKENNIS EN ALDUS KENNIS VAN DE WERELD, MAAR KAN OOK EEN ORGASME, UIT WARE WOORDEN EN GEDACHTEN GEBOREN, zijn.

woorden kunnen in een negatieve strategie ingepast worden


terwijl ik de zaadjes zie ronddwarrellen probeer ik m'n filosofie te ontwarrellen

19
IS ER TOCH IETS STERKER DAN HET WOORD ? ER ZIJN LIEFDESNACHTEN DIE MEN VANWEGE HUN GEHALTE OP PAPIER ZET. ER ZIJN ER OOK DIE JE NIET OP PAPIER ZET, MAAR DAAROM NIET MINDER INTENS WAREN. ER ZIJN ER OOK DIE JE BEST NIET OP PAPIER ZET.

WEER EEN TITEL VOOR WEER EEN BOEK DAT IK NOOIT ZAL SCHRIJVEN MAAR ZICH IN REALITEIT DAGELIJKS ECHT TOONT : 'HET LEVEN VAN KOETS TOT LIJKWAGEN'.

filosofie staat nooit los van de rest

boeten we gevoelsmatig voor de weg die we niet volgden en die toch de onze is ?

de media stopt soms valse helden in ons hoofd, door onze interesseloosheid vragen we daar soms om

een dichter is soms een MYSTicus. Mist is vocht en regen en koud en warm tegelijk...en al die dingen maar een moment lang echt

iets blonk als gouden glas in het gras, ik ging op m'n knieën zitten en zag dat het een dauwdruppel was

HET GELOOF IN HET OP BEPAALDE MANIEREN VOORTBESTAAN VAN ONZE GEEST,
HOEFT NIET TEGENGESTELD TE ZIJN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP. GODSDIENST, DIE GEEN 'RELIGIE' WORDEN KAN, DIE DUS FILOSOFIE EN WETENSCHAP NIET LEERT 'verbinden' (relieëren) IS IN HEEL VEEL GEVALLEN EEN GEVAARLIJKE THERAPIE.

ZEI DIE VROUW TEGEN HAAR MAN : "ALS ER EEN HEMEL BESTAAT, DAN ZULLEN DAAR ZEKER EEN KLEINE MINDERHEID MANNEN ZITTEN. WAAROP HIJ REPLIKEERDE "PROFITEER ER HIER DAN NOG MAAR WAT VAN WANT GINDER GAAT GIJ ZEKER ALLEENSTAANDE ZIJN".

Aan een ex moet je kunnen terugdenken zoals aan goede reizen die je gemaakt hebt;
met hier en daar wat tegenvallers.

armoede, zowel als rijkdom kunnen een bron van fanatisme zijn

20
rijkdom, armoede, emoties en conservatieve religie; zitten in de weg van progressieve mensen

je moet eens in de buurt van een militaire vliegtuigdemonstratie gaan als je een klein beetje wil weten hoe afschuwelijk het moet zijn van gebombardeerd te worden

werkmoto : don't hurry be happy in plaats van het klassieke 'don't worry'

een scheiding is een langzaam of snel proces van ontdekken dat je toch niet zo aantrekkelijk bent voor mekaar

VOEDSEL VOOR DE GEEST
bijna alles voor mensen met interesse in :
filosofie, geschiedenis, samenleving,
psychologie...via uitleg, lezen, kunst en media, wandelroute met teksten
en citaten of je op de vijver begeven
fa092640@skynet.be users.skynet.be/octo
http://be.msnusers.com/octo-poetry


elk seizoen heeft zijn eigen soort stilte

als je naar een groeiende appel kijkt, kan je hem niet zien groeien, maar
je weet dat hij groeit

niet altijd waar voor PC én mens :om een gedicht te maken moet je een programma hebben

vier fasen van het leven : zich tegen het lot verzetten, er door gaan, het aanvaarden en
dan je eigen perspektief zoeken

gebeurtenissen en woorden maken soms beelden en indrukken om een boodschap mee te delen die je 's avonds uit je slaap houdt en 's morgens klaar wakker maakt


21
is er een stof die zich bewust is van het zijn en die heel de weg van atoom tot cel en mens NIET moeten afleggen heeft om dat bewustzijn te bereiken ?

gezichtspunten evolueren voortdurend totdat je doorhebt waarom alles was zoals het was en is zoals het is en wordt wat het voorlopig maar worden kan

theorieën over doden en levenden : of niks meer, maar niks bestaat niet ,of A hoort B wel, maar B A niet of omgekeerd en ze proberen dat mekaar duidelijk te maken, of kompleet gescheiden werelden of één dezelfde geest of alleen erfelijke reïnkarnatie
of al sterven terwijl we nog leven

zorgen voor jezelf is de beste manier om voor anderen zorg te kunnen dragen

jij bent alles voor mij, van druppelteller tot hogedrukstraal

leven is dingen doen en denken die je dermate interesseren dat je niet nodeloos gaat zitten filosoferen over dingen die niet bestaan en zaken of mensen najagen die voor jou onbereikbaar zijn

de strategen van 't grootkapitaal, het is ze niet zozeer om het geld, maar om het dwaze
geldspel zelf te doen

pedofielen zijn als vandalen die telefoonkasten vernielen, of suptieler, de draden ervan
verwissellen

spijtig dat rijpheid ook soms het in liefde elkaars hemel en hel gedeeld hebben is
en dat je daar eerst achteraf zicht op krijgt

liefde is weten hoe je woorden, beelden, dromen, geluiden en symboliek kan interpreteren

kent de massa de woorden erektie en orgasme beter dan 'imperialisme' en 'grootkapitaal'?
it is time to take a true valuable point of view concerning the madness all around

22
'de stengel is de uitloper van de tak', wilt iets zeggen maar ik weet niet wat, denk er zelf maar eens over na

de wereld zet een advertentie :' burgerlijke staat, burgerlijk kapitaal en burgerlijke filosofie vraagt wetenschappelijk socialisme '

'opgepast voor loslopende honden' is verschietachtiger dan 'voor onze kinderen rijdt voorzichtig' voor sommige automobilisten voor wie de straat een snelweg is

ik hoor liever spreken van een strijd tussen het lelijke en het mooie dan een strijd tussen het kwade en het goede

mensen willen duidelijk weten wat ze moeten doen

de één ziet uitgestrekte akkerlanden, de ander denkt aan de vroegere wouden en het labeur van hen die alles vlak maakten, de soldaten die eronder liggen

als je enkele dagen geen mens meer gesproken hebt, weet je pas wat je mist tot de klanktafel die je hoort niet bepaald jouw stijl van voelen heeft

porno is niet bewustzijnsverruimend, maar instinktverruimend en jaloezie is een ontvlambaar produkt

wanneer je eenzaam bent zijn duizenden waardevolle ervaringen onbereikbaar

'alle politiekers zouden rood moeten worden'

er is een verschil tussen het zijn en kunnen zijn van iemand

onmogelijk wordt definitief onmogelijk als je het mooie teveel theoriseren wil...
theoriseren wordt dan terroriseren

beter een oude mens dan een oud monument opzoeken

schrijven is sterker dan praten omdat men niet echt meer praat

de dubbele bodem van het sympathieke beeld met bijbedoelingen

23
spijtig komen sommige intelektuelen veel vlugger tot schrijven dan veel arbeiders

hij begreep iedereen maar werd er weinig om begrepen

een mogelijke bron van schrijven : het onbegrip van de niet-filosoferende mens

schrijftaal, filmtaal, citaten; wat blijft ons bij ?

een dichter staat dichter

schrijven is de materie die zich in vergelijkingen aan mij opdringt

ogen als zwaarmoedige deelgenoten van een innerlijke verscheurdheid

mensen zijn als bananen, je moet ze de tijd geven om te rijpen

ik ging buiten en de eerste bladeren waren terug, alles is voortdurend in beweging,
alleen door tijd zie je dat zo niet

het bewustzijn is de meerwaarde van het individuele aanvoelen van alle elementen uit de tabel van Mendeljev

de rook van een vliegtuig in de lucht is als het spoor van een slak of aardworm beneden

sterven eenden op het water ?

de pijn uit het verleden is niet het belangrijkste, alleen het begrepen hebben en de goede herinneringen zijn de vlinder, de rest cocon

de jeugdigen moeten nog een stuk meer aarden, de ouderen terug meer hemelen

welk is het verband tussen weerstand, elasticiteit, kracht en geloof en de steeds wisselende levensopgaven ?

minder kan soms voorwaarde zijn voor meer en beter

24
ogen zijn het gezicht van de levenskrachten

de eenzame vogel verandert zijn lied niet tot één eentonige klank

dat stinkt hier, dat lijkt nergens op, want het is hier zo mooi

het spel van licht en lucht met water en groen, meer heb ik soms niet vandoen

de notenbergcitaten (tot 18de tot 25ste week 2006°)
-Kleed de naakten niet in luxe
-Zijn, van straling naar atoom, planneet en cel en weer naar straling.
-Materie, de dochter van de geest, van straling, mannen en vrouwen, kinderen van de geest.
-De logika is de olie van de geest.
-Indien ik geen andere mensen kende, zou ik deze gedachte niet hebben.
-Hoelang je nog leeft hangt hoofdzakelijk van je bestaansredenen af.
-Een mens is geen machientje dat zolang of zolang meedraait, zijn bestaansvoorwaarden zijn met de bestaansredenen van anderen verbonden.
-Struktuur is een ladder naar hogere zijnsvormen van bewustzijn...chaos kan soms een parachute zijn als je te snel gestegen bent.
-Internationalisme kan alleen lukken als gewone mensen overal voor gewone rechten opkomen.
-Wie onrecht doet begaan, kan niet meer recht in zijn schoenen staan.
-Wat je weet, waar wordt het bewaard ?
-Het is heerlijk te weten dat je het leven bewust aan 't beleven bent.
-Iets willen of niet meer willen doen, gekoppeld aan over-overtuiging,
riskeert van niet of weer voor te vallen.
-Roddels die bijdragen tot een mindere reputatie, beschermen je soms uitzonderlijk.
-Sommige dingen bestaan in funktie van te worden vergeten, na de geboorte van het inzicht
...een ander deel verhuist mee naar de eeuwige stralingsvelden.
-Veel moet gebeuren, veel gebeurdt niet, alles is noodzakelijk en minder noodzakelijk,
soms bijna overbodig, weinig is vermijdbaar...zo komponeert men een eeuwig lied.
-Elke dag is een jaarring van je leven.
-De fiets vraagt de brommer stiller te zijn, de trein vraagt de auto van thuis te blijven,
wij vragen ook voortdurend dingen aan mekaar.
-De notenbladeren dansten op de berg, alsof ze door de wind werden bemind.
-De wetenschap is geen tegenstander van het geloof in vormen van eeuwig leven.
-Het praten kwam tot leven, niet alleen om te overleven, maar meer en meer opdat we onszelf zouden kunnen uiten.
-Het schrijven is uitgevonden opdat mensen zouden verderdoordenken.
-Vroeger bewerkte ik velden en boomgaarden. Nu rust ik er en schrijf ik er dan vruchten van de geest neer.
-Als je kalm bent ben je meer op de plek waar je op een bepaald moment moet zijn...
ben je niet kalm veelal ook...maar dan leef je niet tenvolle.
-Zoals een vogel voor het oog van een vogelbespieder opduikt, zo volg ik soms m'n geest tot hij iets van speciale waarde ontwaart, formuleert...onnoemelijk veel kleine dingen gaan zo'n moment vooraf, werken zowel mee als tegen.
-Een mens is soms een kalkoen en kakelt maar wat als hij beter zou zwijgen.
25
-Al is niet-genetische reïnkarnatie een misleidend aantrekkelijk idee,
sommigen zou ik het niet aanraden
...vaak is rechtstreekse biologische inkarnatie al moeilijk genoeg voor hen.
-Als ik 's avonds buitenkom begint hij altijd vanop dezelfde plaats te kwaken,
alleen een reiger zou hem daar aan kunnen doen verzaken, maar ach ja, 's avonds slapen de reigers.
-De kracht van onze kern leeft verder, de vrucht van onze opgedane kennis en wijsheid,
ons vermogen tot het dragen en geven van liefde.
Hoe die kracht dan verder leeft...? misschien niet zoals we ze nu ervaren,
maar een soort energie die dingen doet o n t l u i k e n in de klassieke 'levenden'...
-Als er beelden op je tv komen vanuit de lucht, als je kan telefoneren en praten en schrijven en zelf vanbinnen of vanbuiten een scherm hebt...waarom zou het leven dan niet een eindeloos doorevolueren in verschillende dimmensies zijn ?
-Een wekker heb je niet altijd nodig om iets met iemand af te spreken.
-Niet goed opgepompte banden zijn een verspilling van energie...een bewustzijn dat niet helder gehouden wordt ook.
-Heel af en toe is er iets dat je zomaar aangeeft dat aanbreekt waarnaar je hebt gestreefd
...een moment, een uur, een dag, een week, een jaar later ben je er dan weer bijna opnieuw korterbij.
-Geen dag is dezelfde, hoe meer tijd voor niet-geestdodende keuzen,
hoe meer inspiratie voor een verdergaande leuze.
-Soms zie je in een blik hoeveel watertjes nog iemand doormoet,
soms heb je het te laat door en wordt je toehoorder voor je het weet ineens een
zagerig koor uit een onverwerkt verleden...op zoek naar een gehoor.
-Soms moet je van plaats veranderen om het hele plaatje te begrijpen.
-Soms moet je je leren inleven in iemand anders...om de struktuur van wat er mis kan gaan beter te verstaan.
-Aan ieder voorwerp is wel een bepaalde herinnering verbonden die een vergelijking oproepen kan...'ook stenen spreken', zegt men dan.
-Aan ieder wezen kleven annekdoten over het specifieke zijn...het is een waar festijn om in dit oord van tegenstellingen te zijn
...als je het lang genoeg uithoudt en ook het grappige ervan inziet.
-Is heel ons geheugen een deeltje van de globale software van onze geest en zijn onze hersenen alleen de, in dit geval, 'malse' hardware...
of zijn we allen keurig ingebonden boekjes, buiten of in ons hoofd ?
-Schrap al eens iets waar je zelfs na lange tijd niet aan uitkunt...en je probleem verdwijnt...omdat het misschien het jouwe niet is.
-In veel geschriften zit een beetje waarheid, een leugen wordt het pas als ze voor de verkeerde dingen gebruikd wordt.
-Hoe wijzer je bent, hoe meer het soms voor de buitenwereld lijkt alsof je je tijd verspilt.
-Het leven is een uitroepteken...de dood een vraag ernaar.
-Een dichter staat soms veel te dicht en ziet daarom ook niet alles altijd even klaar
als hij na de euforie van de waarneming niet de juiste afstand innemen kan.
-Nieuwe wezenlijkheden waarnemen is euforie, ze beschrijven daar wacht men best mee...tot de nieuwe morgen ze analyseert...dan nog is het fout van ze te snel willen in te kaderen tot het finale beeld...dat na een tijdje weer moet worden aangevuld met andere waarnemingen en ander geduld.
-Ook hij die alles op een rij heeft, kan niet verder zonder fantasie.
-Soms is het uitstellen van een ontmoeting wel ok, maar je blijft er wel alleen mee, soms tot wel, soms tot wee.
-De kracht die je bij het lezen van iets dieps voelt...is veelal niet dezelfde
26
als de kracht die je door het voorlezen aan iemand anders denkt over te brengen.
-Na de dood zijn we symbolisch zo'n beetje als een parfum, maar straling, het energetisch resultaat van levende bio
die veel processen heeft moeten ondergaan om een goede distillatie te verkrijgen.
-In de komplexiteit van het leven van anderen kan je vaak alleen kleinschalig ingrijpen, een bemoedigend woord, een lach, een simpele aanraking.
-Hoe zou het komen dat iemand die niet kan lezen of schrijven ook het essentiële van de rode draden in zijn leven onthoudt ?
-Als onze levens zijn verbonden en we zien mekaar bijna niet,
gaat de communikatie dan niet langs de onzichtbare delen van het geestelijke spoorwegennet ?
-Tijdens de ontlading van inspiratie gebeuren er in de buitenwereld al andere dingen die de nieuwe inspiratie opbouwen
...zo vergaat het ook ons leven en onze dood als inspiratie zelf.
-Zalig zo'n moment waarop je eens niets meer te verkondigen hebt.
--Een beetje emotie met een keer, doet soms al genoeg zeer en voorkomt het tot herhaling weerkerende, vervelende 'toch niet weer'.
-Als je te hardnekkig naar een 'ware' blijft zoeken doet het leven je wel 't een en 't ander uit de doeken...en wordt het zoeken soms vloeken.
-De liefde uit het verleden had zijn plaats en tijd en zin, maar een herbegin, zit er omwille van de toekomst zelden in. Wat diende te worden begrepen en overgebracht is immers op zijn tijd volbracht.
-Mensen die zich opofferen voor mekaar, gebeurdt best in tamelijk evenredige delen.
-Al zie je op een dag maar één iemand, het kan een iemand teveel zijn voor die dag.
-Woorden van duizenden jaren geleden kunnen nog doorwerken in 't heden.
-De natuur, een rustige plek, een zalige stek...geeft z'n kalmte en licht af op een moment van gebrek...ga haar ook daarbuiten eens bezoeken.
-Iemand ontvangen terwjl je je kalmte laat verdringen, wordt geen samen zingen.
-In een gesprek spreek je nooit alleen uit wat je wil zeggen...je doet het in feite samen...twee lampen branden niet zonder stroom in hetzelfde huis.
-Als handen niet op tijd iets of iemand vastnemen, riskeren woorden te star te zijn.
-Wil je een goed gesprek, begin dan niet over een teveel aan gebrek van anderen,
maar probeer door van uit jezelf te spreken iets negatiefs te veranderen.
-Iemand die aan porno is verslaafd, meent een dieper aanvoelen te hebben.
-Niets of niemand kan het op de wereld komen verhinderen.
-Medikamenten zijn er voor fysieke pijn, laat de andere pijn gewoon zelfgenezend zijn
...alleen iemand met een anderen fysiek bedreigende zielskrater gooit men best een pilletje in z'n water.
-Het mensworden woelt voortdurend in die delen die je van jezelf en anderen niet accepteert
...tot weinig nog moet worden geleerd en men vanuit een innerlijke rust berust.
-Rust gerust, ook voor de dood, die voor sommigen hemelse schoot, voor anderen een herexamen...buiten de school van het bioleven...of komt het herexamen eerst na de volgende bigbang ? Rust gerust, want altijd komen er andere dingen op je af...en was er ooit iemand die het te vroeg begaf ?
-Als je iets langs een logische weg niet wil doen, zal je er soms toch langs een andere manier naartoe gedreven worden.
-Je kan het leven en de dood wetenschappelijk verklaren, maar gelukkig voor eenieders verhaal,
blijft er een groot stuk geheim...of slechts een moment lang begrijpbaar...meer kunnen we niet aan.
27
-Zonder ouder zijn kinderen niet. Met een teveel of tekort van de ene of de andere ouder soms moeilijker.
En dan hebben we het nog niet over de voorouders.
-De droom is niet alleen aan de nacht gebonden en altijd van licht.
-De kleine en grote dingen des levens die mensen echt binden, verslijten niet.
-De donderbeestjes kondigen het onweer aan, eens gedaan...waar komen ze dan volgende keer weer vandaan ?
Je kan konfrontaties niet ontlopen, je moet gewoon op tijd op goed weer hopen.
-We zijn zo vernunftig en toch doen we zoveel naar de botten, door opzettelijk naast goede doelen te sjotten,
terwille van het plat gewin,...spin mens, spin en bemin.
-Wees wat je worden wil maar doe het niet uitsluitend om je in de ogen van anderen te bewijzen.
-"Ge moet dat de tijd geven", zei iemand ooit tegen mij. Al heb ik die iemand nooit teruggezien,
toch gaat die waarheid nooit voorbij...al hielp ze maar één dag, 't is waar dat een waarheid ook op latere dagen nog veel vermag.
-In een land met weinig zonnige dagen moet je net dan geen gezaag aandragen.
-Al lijkt iets nog zo aanlokkelijk, al is iemand nog zo slim of mooi...vermijd geklooi...of je beland in je eigen kooi.
-Droomde van een wereld, kon overal op vakantie zonder gevaar voor bommen,
in al die warme streken leefde men van het toerisme, de werklozen kregen geld om alle vijf straten een frietkot open te doen,
de winst van de olie werd gebruikt voor de bewoners van door oorlog verschroeide streken.
-Denk niet te vlug dat je iemand echt kent, je zou je oren niet kunnen geloven als alles eens kwam naar boven.
-Wil niet alles van iedereen weten, dat heeft er al menigeen gespeten.
-Ieder wezen is een raadsel uit een ook genetisch bepaald verleden,
uit geschiedenis en evolutie van de opvoeding, uit karakter en levensomstandigheden...
je ontsnapt er zomaar niet aan door je eigen raadsel op te lossen, maar door mekaars ontraadselaar te zijn.
-Als we samen een puzzel van de geest zijn, hebben we dan maar één specifiek en uniek plaatsje in het bestaan ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-do not unto others what they are doiing to you
-ik zei tegen een vlieg, 'laat me jou vangen, dan gaan we samen vissen'
-velen willen wel, maar grijpen de kansen die ze krijgen niet aan
-spreek op speciale momenten een beetje vrank soms tegen sommigen
in plaats van ze te pamperen... om de innerlijke konfrontaties die ze nodig hebben te willen stoppen
-vogels hebben geen bruggen nodig
-omdat je steeds nog zoveel niet weet hangen er soms onverklaarbare spanningen in de lucht
...kalm blijven en geduld hebben als je vindt dat je op de juiste plaats jouw rol speelt
-een kou van iemand vatten kan, een slecht gevoel van iemand vatten ook ?
-vandaag schep je morgen
-a fellow swalow fell low
-als de zon schijnt zie je klaarder
-alleen zijn zendt soms signalen naar toekomstige ontmoetingen,
velen blijven aarzelen, omdat ze in twijfel en gewoonte en gedeeltelijk gepredestineerd leven blijven hangen 28
-als men de beweging wegdenkt, bestaat tijd niet, en toch bestaat voorgevoel
-De dood bij leven al achter de rug hebben...is zoveel kennis,inzicht en wijsheid verzameld hebben
dat je totaal vrij van vrees bent geworden en vol van overgaveaan je innerlijke goede gevoel.
-Intimiteit, inzicht en inkomen...of wat de meeste mensen in meer of mindere mate boeit.
-Menselijke contacten zijn op het verleden gebaseerd en schuiven in het heden naar hun enig mogelijke plaats in de toekomst.
-Kleiner of gelijk aan nul kan niemand of niets worden en alles heeft een vorm.
-Echt geloof is weten wanneer je om kracht mag vragen. Geloven is ook een innerljke sprong wagen...of je nu een godsdienst volgt of niet.
-Een geslaagd leven heeft niet zozeer met goud te maken maar meer met het overwinnen van alle illussies die je op je weg zult tegenkomen
-Praten met iemand gaat beter als er wederzijdse interesse en aanvaarding is...van zodra het aspekt 'goedkeuring' opduikt...wordt het al wat moeilijker.
-Laat het in een relatie nooit zover komen dat je om jezelf te beschermen de andere of mekaar in gradaties moet beginnen haten om jezelf of de andere of beiden te beschermen.
-Er zij duidelijk twee luiken in het schilderij van het leven : het ene wat er in de dag gebeurdt, gezien, gedacht, gezegd, gegeten, gedronken, gehoord wordt en het andere wat er 's nachts en 's morgens herbegrepen, herzien, herzegd, herhoord en herpland wordt. Is het niet onze taak om het waarom van dit alles op een hoger nivo dan van de angst om te leven te krijgen en ons naar de blijheid, billijkheid en verwondering en nieuwsgierigheid om dat alles te richten ?
-Net zoals bij een reis en kaartlezen willen we ook voortdurend weten waar we ons in het leven bevinden...op welk punt in de wereldgeschiedenis, op welk punt in ons persoonlijk leven ? Net als op de kaart heb je de grote lijnen en de kleine deelgebiedjes van iedere streek van de kaart. We maken al sinds altijd deel uit van die kaart van het leven.


d)English poems & new quotes
Intro-octo politico
NO JOB. A LOT OF TIME TO ASK WHY.
WORKING. PRODUCING MORE. THE RHYTHM HIGH.
TIME IS MONEY. TIME IS CALCULATED.
THE WORK YOU'RE DOIING FRUSTRATED.
CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.
THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.
COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.
WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?
SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.
EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.
SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP's SKIN.
HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?
TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.
FIND OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.
MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.
THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.
DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.
IT IS TIME TO RESTORE.
FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.
FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.
DEVELOP THE STRONG PART.
LOVE KNOWLEDGE AND ART.
BE SOLIDARY WITH THE JUST.
TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.
TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.
YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.
THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :
DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON'T SPOIL.
THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE...
CUTS YOUR WINGS IF YOU DON'T BECOME ALIVE

questions for workers, dear comrades
Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?
Why you work so hard while so many are without a job ?
Why is having a job not normal ?
Why can't you easily find a new job ?
Why our telecom services, our energy and transport are not free ?
Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?
Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?
Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?
Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?
Why does the same product does not cost as much everywhere ?
Why is poverty a form of official slavery ?
Why so few people control so much wealth ?
Why so few robots comand so many soldiers ?
Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?
Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?
Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?
Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?
Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?
Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?
Why do kings anq queens still exist ?
Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?
Why doesn't education teaches more about human sciences ?
Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?
Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?
Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?
Why so much short of housing ?
Why our dogs and cats eat more money then some earn ?
Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .
Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?
Why our media talk in favour of what's gooing on ?
Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?
Why don't we put forward our own program first ?
Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?
Why don't we invite the jobless to join our reunions ?
Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

madness
All around us , stalking everyone
Education and commerce, honoring it
Media feed the killing of medicine against it
Relations being kept within the old economical rules and instincts;
Not often the old borders are overcome
For the Madness, making love is reduced to fucking;
not a soul that penetrates and receives
another soul with it’s sex .
For the Madness being spiritual is not about the connection between the elements that created us (earth, light, energy…)and our consciousness now… but all about making more money then your neighbor
For the Madness, working like robots is being stress free
For the madness underdevelopment is necessary
For the madness, no other society with free public services is possible
For the madness , it alone can guarantee disciplines
For the madness unemployment and war and poverty are normal
Madness can buy us, and then we feed it; whatever victories we think we made.

voting
We vote for the ones with lots of money to spend on their campaigns
We vote to keep on producing inequality
We vote for further collaboration in wars and pollution
We vote to guarantee human rights for the few
We vote for less culture that touches our soul
We vote for keep on watching sensation
We vote for the ones who were in opposition before elections
We vote for the ones who did not make a difference in last election
We vote because our alternative isn't organised enough
We vote because we believe some cheap promises ...
that die behind their negociation-desks

Wonder if there will come a day that the individual realises his power
Comes at work and starts to work slower the first day, slower the second,
slowest the third...starts talking with his fellow-workers about it all.
Wonder if there will come a day when workers start talking about their lives :
Do they get enough holiday ? Why do they pay to much for everything ?
Wonder when they will realise that a lot of the work they are doiing is not necessary, and a lot is not beeing done.
Wonder why and when and how organisation will grow.
By demanding more money and by working less stressed ?
The money-system will die quicker, but will have to sack us even more.
Why not beiing one step ahead of this all : and demanding it's abolition ?
Wonder if we can be disciplined enough to keep on believing in our new dream. Wonder if we get used to work out of solidarity instead of working because out of necessity. I think in the end we will.

SONG FOR THE WORKER
To earn a living as a one man company can be a delight.
For many 'independants' it has become an enormous fight.
It started years ago, if you were not a big farmer, you had to go.
Agroindustry has poisoned a lot of the cattle, it's time to start the battle.
Let's do away with injecting hormons,antibiotics, giving dead meat to cow
The sensible and honnest farmers know better how.
It isn't a question of beiing able to pay more for more quality.
But a question of honnesty, not believing in insanity.
Investing in health instead of spilling to much wealth.

To earn a living as a litle enterprise can be very nice.
Working together in a close team can sometimes be a dream.
But when competivity gets to tough, workers often get enough.
Their lttle boses being obliged to attack their former friends
No longer they can pay the same amount of cents.

To earn a living in Statecapitalism can be a mockery.
Because to many overpaid bureaucrats at the top can take away your job
Even while you are at work with no usefull thing to do.
Or belonging to the part of the collegues with to much to do.
Your life is really no delight and badly needs a fight.

To earn a living in a half State owned company
Is not the key for a better destiny.
Every month more oppression is invented.
Priviliges divide the discontented.
The unions of classcollaboration do not give the answers.
Just as the rest of bourgeois politicians they see us as puppet dansers.
Prices for pubic services rice; proletarian masses atomise...
is big money's only advice.
Meanwhile all those who think they can stay..
put on a comedy show to please the bosses in any way.

To earn a living in a big private capitalistic machine, is the biggest hell
We ought to do away with as well.
So later on we can tell children : work at ease, work is meant to please
Don't care about profit-making, the world is ours for the taking
Money is only something you can use to exchange
Handed over in more equal parts it can rearange.
This speculation-mad world considers humans as economical worth.
Put the system out of it's misery, where it belongs, with the dirth.

It's time to realise we pay a terrible price for this 'his masters-disguise'
Pollution, stress, poverty, wars and famine are things to examine
And to do away with in time...if not, we're also guilty of the biggest crime

text for the worker
You give the best of your own, the invisible, living on your money get you down
Their money makes you suffer, they control every second of your life
They use your mates to punish you when you get weak
Of course, they are better organised and control all structures
the newspaper, the art and teevee, the internet and your talk at the pub.
Their parties got the power, their paliments inspired by their race, their language, their ecology, their religion, their freedom of the strongest.
Their elections don't talk about exploitation, their unions locked you out,
or put each of you in an isollated box. When are you going to attack ?
Of course, their order reigns and you've got some cash.
They keep on restructurating and close the factories
in times with so much hunger
What you faught for, they'll take back again. Their new bloody world order marches ; while they spoil a few of us to keep strong themselves.
While old structures control, your own program, can't be born
You cannot choose your leaders, you stay isolated...afraid, they cut your wings each day... untill you don't fly no more
and the next generation steps in their tricks again
Give us the right to live and work, we will create welfare and income
If their system cannot give this, we'll take the means for it
We don't need complicated calculations. We count and divide.
Give us free subscriptions for almost everything, and we 'll do all the work;
our way, equally, without harming nature.
Give us time to think and talk and discover who we are,
we're not jus that political and economical animal,
we have our human needs as well
We want to discover other cultures, not bombing them.
We want to get close to those inner energies we discover,
not follow their rivaling churches.
We will make good things happen in time.
you call yourself a president ?
you declared war while no state attacked you
you use the words 'freedom' and 'liberty'
but in fact you mean ' domination' over the rest of the world
you can still smile, oh what a wonder...
while you see the mess you helped to create
let me give a reminder to soldiers and workers
no nationalist issue is word a struggle for
no competition between companies is word to go on strike for
in fact your workers, who build your world are unemployed
by working for different wages, they already are at war
they are made to believe your world is theirs

while it is so silent here...
someone is made to believe he has to let a bom go of
someone is paid to fight a war where the owners of economy
try to get richer from
it is so silent here... it was so silent in many a village around the globe
before subsidised and armed madness blew the silence away
all kinds of egoism govern the world
they are inside a lot of us
that's why we follow the rules of the stock market
that's why we don't simple produce and distribute in a fair way
unnecessary activities give a false meaning to a lot of lifes

disarmement
unther the controle of the united nations
begins with workers occupying their weaponfactories
begins with a ban on weaponsales worldwide
if no parlement on earth can achieve this
it can be achieved by the neighbourhood picketing before the stores
begins with a worldwide consumerstrike against your governement
begins with backing a united nations plan on disarmement
begins with using money for social purposes
begins with social development
begins with using global resources for the benefit of every nationto the new generation
I say welcome to this life
They will say we are all socialy equal
Is it so difficult to invent a society without poverty ?
We achieved a lot already.
Resources are used for the happy few.
To much of speculation with money and stuff is goiing on.
The main reason for living is not that what you need to keep alive.
Use some other ways to find answers as well.
Learn to understand philosophy, history's youngest child.
A lot of political suffering is based on our negative emotions.
A lot of trouble is based on not following our hart and spirit
Money should be a way of exchanging, not the ultimate goal.

Middle East Madness
While parents try to give their children a good education.
While workers try to do their job.
While some try to survive like animals.
While stockmarkets push economical war over it's limits.
While evil is preparing it's domino's of downfall.
While too many amongst us aren't educated in preparing for a real change.
While each day new heroes representing the greedy ones are presented,
in fact ... idiots of the past.
It's a good thing she knows when to enter the gate of my heaven...
to strengthen me.
Kalhil Gibran doesn't have the same pessimistic view
on dead then the patriarchs over there

everybody has a name
My name is combination. I combine. The innocent aspirations of youth,
with the illusions and desillusions of reality, of groing up,
with the hopes for new illusions to believe in,
with the fate that we evolve to the real lessons, to the real feeling,
to the best act in real art's NOW
I combine. The pains and joies of the past,
with understanding the present ones
with the aspirations of tomorrow
with all the energy deep inside me
I combine. The political theories
with the working conditions,
with te real emotional world of daily people,
with wanting to change things
I combine. The news on war, poverty, famine,
with all kind of wealth disseases,
with all kinds of unhappiness that reigns,
with breaking the solitude of the individual
I combine. The living and the dead,
with the longing for fullfilment
with wanting to recognise , who in fact I am,
with observing all kinds of forgotten energies
I combine. Friendship and Love and Lust
with satisfaction and negative emotions,
with solutions and new problems,
with rest and unease
I combine, I combine, I combine.
I cannot do otherwise, aldough I try, I always have to combine.
Because combination shall be my name untill it's no longer necessary...
and I'll become ...another world ?
_8888 OCTO 888

philosophy
the dry leaf leaves the three
what a windy musical way to go, who left who ?
the three the leaf or the leaf the tree ?
the answer : as one as chicken and egg...that will do.
in every atom there is already an idea
like it takes you and me to get to three
philosophy makes this interaction understood
from where life began till what's to be done
the more patient and wise
the more nihilism looses it's disguise
no distance between reptile and human beiing
now we understand, then we were only seeing
life, one big orchestra of real art
each of us playing our daily part
dating back from times nobody counted the days
when space and matter wanted to find a way
to express by word and image where they came from
to unfold the mystery of the becoming of real freedom
even if you do not act ...you do !
the neverending spiritual adventure needs you too
life is not only about genes beiing created
but also about values beiing updated
the laws of nature are the notes of life
matter wrote the symphony for the piece of man and wife
matter became us, we became friends, family, lovers...
...why, is what we will have to discover
our essences confront each other
sometimes we help by not helping, not bother
biology transmits it's problems and solutions
the new generations always ad to the conclusions
love is lightening the strong and weak parts
it proves that living together is the greatest art

peace will come in the hart of the one with the honnest soul
Your name is COMBINATION.
Preserve the earth from destruction and lead the people towards better lives.
The world is one, never ever forget. There is only one life and one world, take your responsibility and live as intensive as possible. Be light to be a guide. Go to the streets, speak of joys to be.
Your place is everywhere you will feel free. Observe, restrain your forces.
Show them what the material world and the spiritual matter is all about.
The truth is very simple. It’s hidden in the past, lives in the presents and needs the future.
Why is there so little joy to be found amongst many ? People do not wonder enough about who they really are and what the life they lead really means. They should be more philosophers than materialists, they should ask themselves why they can’t always ‘deal’ with their emotions, why they live in a society of wealth and poverty, peace and war, stress at work and unemployment.
But there are other reasons for the lack of joy also. ..reasons I cannot write about yet…and reasons one cannot write about »

innervoice
When everything you wanted to write aout life, has been written.
When everything you wanted to speak about, has been said.
When you've experienced all about love and hate.
When you've tried everything to influence the battle for power.

Then you realise you've only touched the mechanisms,
even dough you added a lot of undiscovered things.
Then you feel that even only in trying, you changed things,
while the negative tensions kept on giving life to the positive.
Then, when absolute calm is restored, you hear your inner voice again.
What was and is IT (she-he?) always talking about ?
Then you start wondering, why did it made you feel heavenly,
why did in some periods, it made you confuse ?

Could it be that matter and mechanisms are one thing
and the energy that makes that energy travel ...an other ?
Could it be that matter or mechanisms also can make sick
and do so because the original real strength must recover ?
Could it be that real strength is always beiing challenged
and must descend in to where the changement is due to come from ?

Oh purest voice of sensitivity
let your part of wind blow, your part of matter glow,
your part of the water rise, your part of light inspire,
so I'll know what to write in a new way;
because the sky, aswell as other matter, is full of hidden energy
Oh dearest desteny, show me the narow pad
between rationality and the inner voices of intuition,
show me which seeds where to plant
so I and we can act more then as one
because thruth otherwise causes to much suffering.

e)mensen aller landen
Gedicht voor A en A x50
Op Dolf zette Adeline haar zinnen
Daar wou ze wel iets mee beginnen
Nee, dra kon hij er niet meer onderuit
Zijn jonkmansleven, 't was uit
Ze hadden geen moeite met sparen en werken
Na zijn uren onderhield hij tuintjes en perken
Zij was van alle markten thuis
en zo was 't 's winters warm in huis
Daardoor was't dat hét op een winteravond gebeurde
Een lief klein meisje kwam hun leven opfleuren
Snel werd ze een hele toffe, een neige
En ook zij zou flinke kinderen krijgen
Ook die mannen groeiden dabber op
en zoeken hUn weg, reken daar maar op
Ondertussen zaten ook de grootouders niet stil
Hun streven en werken, geboren uit wil
Nadat Adeline de boerinnenharten had veroverd...
werd Dolf door de dansende gemeente in een keizer omgetoverd
Niet meer weg te denken uit het dorpslandsschap,
zetten ze zich nog voor alle generaties schrap
En ook al nemen ze soms de tijd om onder mekaar te kibbelen
's avonds in bed zullen ze wel niet tegenstribbelen
Dit alles en meer, weze hen gegund,
zonder hen had er veel niet gekund

alles, ook een café, moet opbrengen
amusementsspelen, a-muse inderdaad
masochistische shitfilm aan de muur; massa-gist-eens zelfbeeld
usa-vlag aan één muur, foto Indiaan aan andere,
muziek over Wounded Knee, you and me
enig lichtpunt het plaatselijke zelfgemaakte appelsap
ander café, fabrieksmuziek maakt elk etisch kontakt onmogelijk
we slaan onze eigen ruiten in1
competitie onder mannen
met vier hebben we erachter gezeten, één de overMinning behaald
ondertussen is dit door het woord Ex al ingehaald

paula's eetchalet
ze leeft voor haar keuken
ze vindt het spijtig
moderne vrouwen met hele grote keukens
die er zo weinig in koken
ze vindt dat een deel van de jeugd
afmoet van slechte manieren
soms deelt ze zelfs een mot uit
aan een dronken schavuit
die ze dan tot tweemaal toe verdere toegang ontzegt
die dan weet dat ze gelijk heeft en niet meer verslecht

man met varkenshartklep
83 is hij, 25 jaar geleden geopereerd
mijmert nog wat over het verleden
als je hem er zelf naar vraagt
Brengt toch nog dingen
zelfs soms aan,
hoe het hem in dit of dat is vergaan

de inmiddels oude koster
op de dag dat de laatste oorlogsweduwe werd begraven
samen op het pad naar de kerk
met het kruis voor het eerste slachtoffer van de tweede oorlog
zijn vader en mijn grootvader, samen dezelfde dag
al meer dan 35 jaar begraven
komen en gaan
voltooien wat de genen in het vorige leven
niet hebben afgemaakt of gedaan
we zijn een genetisch-psychologisch gevolg
altijd weer met onze tegenspelers geconfronteerd
omdat allen de inhoud van 'zin' en 'rust' zouden begrijpen


2van 1700 staat ze in het oosten, om 0700 in 't westen
ik stuur je weer haar zalige licht en wens je het beste
de nieuwtjes op het werk; een gerucht doet de ronde,
dat tegen september 4000 man worden weggezonden
over het hart kunne we 't niet z'o blijven hebben
het hartezeer zal toch wel wegebben ?
tot de volgende gloed van je lib. je verbazen doet
of die dan wel door mij zal komen
daar wil ik niet meer aan denken en dromen
ik moet mijn kaartenhuis immers weer langzaam opbouwen
maar er zijn in het spel meer heren dan vrouwen
vermits die meer zijn voor het zekere dan voor ideeen
raak ik hier nooit met z'n tweeen
ik zal zijn een nomade die altijd zijn tenten moet verleggen
omdat hij meent zijn waarheid te moeten zeggen
wat heeft de toekomst voor mij in spe ?
freelance boven de 48 knufelen ok,de rest neem ik mee
ver sta ik van de idealen van de romantisch trouwe jongeling
't tweede best lijkt me de ongebonden mengeling
maar vermits een mengeling niet ongebonden kan zijn
krijgt de externe afgunst in triangels je toch weer klein
als de liefde zoiets als tanden krijgen is,
moeten we door de pijn tot het volledig gebit er is
en dan denken we dat we er zijn
maar volgt het verlies met weer die pijn
op de duur leggen we ons bij het vergankelijke neer
en vragen ons af, kom er nu niks meer ?
waarom moet dat allemaal wel zo zijn zal je vragen
ik weet het niet, dus mij zal je er niet over horen zagen
dit is maar een schets van een moment,
en niet elk moment weet je wat en hoe en wie je bent
, daarom is het goed dat je mensen kent en vertrouwt
en ooit eens iemand, een nomade ook, die niet heeft gebouwd
zal nu met dit gedicht maar stoppen,
elk klein woordje kan dit kaartenhuis doen floppen

f)Dieren natuurlijk
DE VLIEG EN DE SPIN
Ze vloog door de open zomerdeur
Haar noodlot tegemoet
Hij spon zijn web met geduld
Wachtend op haar zo zoet
Ze zocht binnen wat ze buiten zo makkelijk vond
Bromde wat door de kamer…dagenlang rond
Hij zat soms uren roerloos te wachten
Van ’s avonds tot ’s morgens ten achten
Ze verlangde zo terug naar buiten
Maar werd zo moe van haar gevecht met de ruiten
Hij wist het, men ontbijt is levensmoe
En komt wel na haar laatse salto naar me toe
Ze kon niet meer en liet zich vallen
Zo maar tegen belletjes van het web aanknallen
Hij repte zich naar zijn vangst
Een spartelend, levend brokje angst
Ze werd door hem van haar vochten leeggezogen
En zo kwam het dat ze sindsdien…
Nooit meer heeft gevlogen

De dromende kikker
Een kikker tussen het riet
Geniet de ganse dag
Vermag wat wij niet kunnen
Spioneren heelder uren
Glurend naar alles wat beweegt
Leegt het luchtruim al tongend
Sprong hij daareven toch niet juist weg ?
Met het overvliegen van de specht

De hommelende bijen
Neurien hun hemels lied
In het zomers licht waar ik van geniet
Tonen mekaar de weg
Naar het stuifmeel achter het heg
Dansen tot de wolken nieuwe regen aankondigen
Tegen de natuur in zie je hen niet zondigen 3
Ze verkondigen om pun manier hun ware woord
En als je ze met rust laat worden zij ook niet gestoord
Alles zou kunnen zijn zoals het hoort
Leer maar luisteren naar hun woord

De bosduiven
’s morgens hoog in een boom naast mekaar
kijken ze zomaar je kamer binnen
voorspellen ze me een dag om jaren later nog te beminnen ?
door het open venster zie je hun kopjes draaien
hun oogjes het mysterie van het leven in je zaaien
hebben ze in de buurt een nest gemaakt
en is het de aanwezigheid van de mens die hen zorgen baart ?
of zijn ze door onze geest gezonden
om het woord in beelden te verkonden ?

TSJIRP
Tsjirp tsjirp tsjirp
Dacht je dat ik niet zag wie me die scheet toewierp ?
Verdomme musseschelm…voor jou kak heb ik geen helm.
Nu ben je in mijn ogen wel een hele franke vogel
Toch verdien je daarom geen kogel
Uit het geweer van buurman Andre
We zullen kalmeren , nettoyeren en drinken een kopje thee
Maar blijf voortaan met je kak van ons mensendak

KAKELEN
Omdat ze ’t niet zo goed konden uitleggen
Besloten ze van eieren te leggen
Ze hadden ook wat graag een haan in de buurt gehad
Liefst eentje die ook hen dagelijks even bezat
Al kunnen ze vanuit de hoogte doen alsof ze er niet zijn
Hun eitjes zijn zo fijn
Als ze besluiten van te broeden
Wees dan maar op je hoede
Stoor je ze dan , dan maken ze een hels kabaal
En vliegen ze wild weg uit hun nestportaal
Uit liefde voor ons gooien ze zich ten slotte ook nog in …
Een emmer heet water…maar da’s voor veel later 4
Nu mogen ze nog jaren scharrelllen…
Terwijl we de mais in hun richting laten dwarrelllen

HET EENDEOOG
Vandaag moet ik jullie toch iets heel biezonders vertellen
Een een haar ene oog ziet mij in ’t midden van ’t gras op een stoel
En met haar andere oog de open deur…en toch gaat ze niet op haar beksmoel
Wat gebeurdt er eigenlijk in dat hobbellige hoofdje van haar ?
Ze kijkt niet scheel en haalt de beelden niet door mekaar
Terwijl ze traag wandelt door het lange gras
Schudt ze haar kont…met veel ijver zoekt ze de vijver

de Stimp :hij was-is een groot Kat

Hij wist als je iets voor hem had.Hij was concentratie en reaktie, in volle vermogen.
De schrik van menig muis tijdens zijn bewind in ons huis.
Menig ongedierte tegen zijn onberekend snelle klauw-lamp gevlogen.
Ons huis is nu wat meer leeg,
sinds zijn hele houding, verstijfd zweeg.
We kwamen tuis en hij stond aan de deur,
niet zoals ne mens, maar altijd met gewoon goed kattenhumeur.
Dan ging hij vaak kronkelend liggen,
om ons tot knuffelen en vechten te bidden.
Mocht hij er soms niet in, dan speelde hij het slim.
En was hij eenmaal binnen,
verschool hij zich tot iedereen buiten was.
Stond je soms buiten tegen een boom te wateren,
kwam hij soms wat tegen je been kateren...
Stond je de vrieskou van je ruiten af te schrabb.en,
kwam hij wat in de aarde dabben.
Hij wou soms, net als wij, niet alleen buiten blijven;
dat was wellicht de hele filosofie achter zijn wrijven.
Hij had een lievelingsboom, daar kroop hij dan in,
een wip naar het dak en zo bij z'n adoptie-ouders binnen;
er was weinig tegen te beginnen, tegen deze bedorven kastaar...
maar was hem er nog maar.
Ik denk ook dat het met z'n dierlijk liefdesleven goed was gesteld,
dat hebben de enorme kreten onder m'n venster me enkele keren verteld. 5
Dus voor je het weet, wandelen hier poesjes voorbij;
en denken we...daar is één van hem bij.
Misschien denkt hij dan ook van ergens tussen de sterren :
'goed dat'k de buurkat nog wat over de liefde kon vertellen...ze deed wel verschrikkelijk woest, maar de liefde is toch niet verroest'.
Misschien ging hij ooit de overbuurvrouw, Nieke, troosten;
zijn ze nu in den hemel ...op de aarde aan het toosten.
Hij was ook een vogelliefhebber, niet zoals ons honden;
die aan de achterkant van 't huis al eens een vogel dodelijk verwonden.
Gelukkig hebben honden en hij, mekaar nooit rechtstreeks ontmoet;
in het ontwijken van die onnodige confrontaties was de Stimp te goed.
Van als hij geboren werd, hield hij van het leven,
van hem kunnen veel mensen nog iets leren.
Nieuwsgierig naar elke beweging en elk geluid; als een kind;
nu is ZIJN LIED VOOR ONS uit...als een bloem die na een tijd 'verschwind'
Uit. Gedeeltelijk, want telkens we hem zullen herinneren,
zal er wel iets in de kattenwereld SPINNEREN;
Net nu hij weer lang in de zon kon gaan liggen;
heeft één of ander te gehaast mens hem liggen.
Het was geen zelfmoord, daarvoor had hij het te zeer naar z'n zin;
misschien verlangde hij in één verstrooid ogenblik ;
naar een hemelse gemalin.
Mischien vergat hij dat er hier beneden nog zoveel was te doen.
Niet alleen muizen pakken, met z'n fijne ZIJN en kunsten verblijden...zodat we al eens niet hoefden te lijden.
In hem zaten vitamienen voor ons, zoveel is zeker;
hij was evenveel waard dan een apotheker.
Nooit gestudeerd; even geleerd.
Wie zullen we nu strelen als we ons avondwandeling gaan doen ?
Wie gaan we nu onder z'n poten geven als ie iets niet mocht doen ?
We zullen z'n overlijdensdag gedenken, de dag onze verwarming het begaf
en ik 's nachts m'n chauffage vergat af te zetten...
Stimp, stoemmerik, gij die zo goed op jezelf kon letten !
Had je de tijd van de dood niet wat kunnen verzetten ?
Ik zie de peuter-Stimpy nog naar de chauffage-wekker loeren,
dat getik ? ...een muis die ik moet buitenbonjoeren ?
Toen hij de kamer nog niet uitmocht, voor hij de wereld buiten verkende,
heeft ie misschien teveel naar 't mensenjournaal gekeken;
en is daarom, z'n plicht verzakend, naar andere oorden uitgeweken ? 6
hij was een groot kat, gaf z'n leven voor de mensheid;
en wij; we hebben hem gewoon niet meer in huis thuis
al zullen de muizen spoedig dansen, er komen andere kansen
want ergens ligt er een kattin haar jongen te zogen...
zodat de stroom van het kattenleven niet uit gaat drogen.

Kattengedicht in winter
Weerom moord met vluchtsmisdrijf gisterennacht
's Morgens, de kuil was al gegraven
Februarikou, 't papier in vlammen
, verjoeg de vries, een laatste warmte
voor het versteven kattenlijk
De bevroren klonten aarde, wat fijngemaakt,
haar comfortabel te ontbinden gelegd
Met zon over de witte veldenMet ,toeval of niet, klokkengelui bij het dichtgegooide grafNooit meer haar klauwtjes scharrend in m'n pul
Telkens voor ze op 't bed sprong
Om de dag weg te rusten.
Nooit meer haar drie maal daags krabben aan mijn kamerdeur
Nooit meer gezeldschap voor de hond
Jij had het goed bij ons, je kon de hele dag binnen en buiten.
Kom je weer als kat of heb je dat al gehad ?
Of neem je genoegen met lucht en licht en vocht en aarde te zijn ?
Nog trager en vlugger in gedachten en reflexen dan je al was ?

adieu Porto,getemde oerhond
achter alles, wat niet-hond was; stoof ze altijd aan,
voor een pak vogels en enkele katten en konijnen was' t dan plots gedaan
een 'knoep' in hun nek en ze waren van hun stek
is zo'n hond geprogrammeerd om aan andere soorten hun geboorteregeling te doen ?
ze nam de buit nooit als iets wat ze om te eten had vandoen
op een dag, te laat, beloofde ik haar een levensgezel
een jonk manneke, oh, wat werd ze weer snel
ze leefde tot 112 jaar en langer,
maar spijtig genoeg, 't was te laat om te worden 'zwanger'
haar geest zwerft nu over de prairies heen en geeft hints
aan vossen over waardat het wild zit...daarheen 7


g) In memoriam
afscheid van een wijs en goed man
afscheid van een verzoener van mensen
afscheid van een werker, een doener
afscheid van een vredebrenger, geen oorlog maar FRUIT uitvoeren
afscheid van een hagelander die ontelbare bomen bloeien liet
afscheid van een mens die geloofde in vrouw en familie
afscheid van een medemens die mensen doorgronden kon
afscheid van een iemand die het goede in iedereen beloonde
afscheid van een ondernemer die werk schiep
afscheid van een gelovig man in vele vormen
afscheid ...en toch geen afscheid, maar een her-verwelkomen
verwachting hem in onze geest nog dikwijls te ontmoeten
verwachting hem in gedachten sterkte te vragen
verwachting hem nog dikwijls te citeren
verwachting om van zijn gepast leren zwijgen te leren
verwachting zijn heilzame invloed verder te zetten
verwachting zijn lessen aan het moderne leven door te geven
verwachting van zijn goed doen verder te willen geven
verwachting van ons aan zijn daadkracht op te trekken
verwachting van een steeds betere wereld
verwachting van hem in ons eindstation weer te zien
-voor pa

+Waarom, waarom alleen verdriet...laten we ons ook verheugen...want zij die haar hele leven lang licht was voor anderen, is nu zelf weer licht geworden...licht,...energie...zondermeer.
Haar grootste wens zou zijn geweest...en zal zijn...dat haar naasten nu ook in haar plaats 'licht' voor hun naasten zouden verspreiden. (voor de Peet van C uit R.)
+"Een bekwaam man, een man van z'n woord, een man die deed wat van hem, van ons verwacht wordt; ging van ons heen." voor P uit MW
+ "Lente. Sommige takken bloesemen hier op aarde niet meer. De boom in zijn geheel blijft bestaan; zal nimmer vergaan. Laat ons dankbaar zijn voor zulk een moedige leven en het schone dat er uit voortvloeide" voor MD uit MK -----+"Het leven is vaak een ondoorgrondelijk en mooi of hard geheim. Ik ben ervan overtuigd dat jullie grootvader en vader daar heel veel van wist...dat weet ik uit de weinige momenten dat ik met hem contact had..." voor vader van VWR
+"De dood is misschien ook gewoon muziek zonder noten. De dood zijn misschien kleuren en energieeen in de anti-materie, die wij amper kennen. Is er nog een isselwerking ? Lokken en duwen deze krachten ons weer weg tot op de dag dat we genoeg gezorgd hebben en zoveel andere dingen meer ? (zomaar)?
+"Vaak dacht ik met plezier aan je terug. Nu is 't hier voor jou achter de rug. Je genoot van het opgroeiende kind tijdens mijn jeugd. Werken deed ons allebei deugd. Op 't veld, in 't magazijn, waar het ok mocht zijn... samen hadden wij het dikwijls heel fijn. Je was zowel soms heel ernstig als geamuseerd. Hoe je familie je hart bezighield is iets dat jou eert.
Nooit vergeet ik de manier waarop je vertelde en je lachende ogen die soms de drukte ontknelde.
Je bent me er eentje geweest. Vier nu maar eeuwig feest ? for ever aerts C uit MK
+"dagboekerige zieleimpressies : een paar bloemmetjes uit de linker -en rechterpot van vaders ouders getrokken en tussen m'n handen verfrommeld en de reuk opgesnoven...grootvader verdiende een betere foto, één van toen hij nog niet ziek was. Wandelend tussen de graven van diegenen waarvan je der heel veel kende, krijg je het gevoel 'wat een pak mensen heb ik al zien passeren'...ieder individu roept bepaalde dingen in je
1
op...wat misschien niet zo goed mogelijk zou geweest zijn als je niet zo vroeg alleen, maar op een druk kerkhof wandelen zou.
Tijd is verleden en heden en kiem van de toekomst tegelijk. De kiem van de toekomst kan alle richtingen uit en tegelijkertijd ook weer niet, want die kiem wordt gedetermineerd door verleden en heden samen...het heden en verleden samen, is de ware aard.
De toekomst, iedere wording van ware aard." over, voor ? allen
+"over iemand die in huis opgebaard staan verkoos : over dood gaan kan je veel filosoferen, maar een geliefde nog een paar dagen temidden van haar geliefden kunnen koesteren en in het hart dragen...moet zo stil en diepzinnig zijn...dat woorden niet meer nodig zijn." moeder van S
+"Al heb ik hem de laatste jaren maar een paar maal ontmoet, hij heeft me vaak 'vergezeld' de keren dat ik aan hem dacht en over hem sprak. Jullie zullen zeker ongetwijfeld weten wat ik bedoel. Ik leerde hem echt kennen tijdens het fruitplukken en z'n zachte aard en geduld zouden voor veel andere mensen zeker een zege zijn. EVER ARD...in die zin leeft hij for ever"
+"geachte lezersrubriek : de weekeinddoden en gewonden in mijn omgeving beu, vraag ik langs deze weg of de tv-stations soms geen waarschuwende, tot bezinning oproepende spots kunnen uitzenden, tussen al die opgefokte reklamespots en geweldfilms door. Laat ons hen allen met onze telefoontjes bestoken...bel naar de inlichtingen voor hun telefoonnummers"
+"Worstel niet te lang met vragen die je niet kan oplossen...de verwondering om hem blijft.
Zelfs uiterlijk rustige mensen ontkomen niet aan de onvoorspelbaarheid van die dingen waarvan wij slechts een vermoeden kunnen hebben. Iedereen blijft eigenlijk voor een stuk ondoorgrondelijk...ook in het vervulen van onze funktie naar diegenen rondom ons" zomaar ? ? ? ?
+"Woorden voor hem. W. luister even, zoals op zo'n hele stille avond met alleen maar het licht van een kaars. Nu je door een ...toeval aan een anderssoortig bestaan begint ? Nu we je stoffelijke verschijning zullen moeten leren missen. Nu je, zoals nooit tevoren in ons aanwezig bent. Nu er, nog meer dan vroeger 'iets van ouw in ons' de werkplaats of de trainingszaal vult.
Nu je famillie en vrienden en vriendinnen rouwen...en hele dagen en nachten lang van 'inwendig kommunikeren met jouw' zijn vervuld. Nu de hele streek zich je jovaliteit herinnert. Nu je geliefde een deel van het sterke en zachte van de man die je bent gaat leren missen.
Nu wij allen aan je denken en wenen. Nu de jeugdbeweging van jouw verantwoordelijkheid zal blijven leren. Zeg ons nu voortaan op een nieuwe wijze wat we door ons geloven in jou willen 'vernemen' : dat we je nog zullen kunnen voelen , dat we je binnensmonds om raad kunnen vragen, dat je tot onszelf nog mag spreken in de taal der symbolen en die van de intuitie...en niet alleen op momenten dat we bezig zijn met stommiteiten te doen, dat we nog een eeuwigheid lang mekaar tot gezeldschap mogen zijn; zoals een weinig gedichten over weinig mensen heel veel over velen uitdrukken. Onze pijn zullen we loslaten, ons goed gevoel over jou is zo onverwoestbaar en eeuwigdurend als alle elektronen in de aarde, het water, de lucht en het licht dat zijn. Schijn nu over ons, nu je ook een stuk terug licht geworden bent, want het kan hier beneden niet alleen 's nachts serieus donker worden. voor WS uit MK
+uit 'voor RC uit T' :" Het timbre van z'n stem die op een wijze, zachte manier overtuigen wou, zullen we nu moeten missen. Het opzoeken van eenzamheid als het lichaam niet meer wil.
De duif op z'n schouder, gewend aan z'n roepen. Hij heeft hoge daken beklommen en velen in de diepte van hu ziel geraakt. Hij had een wereld aan wijsheid gewonnen en was door eigen ervaring R-volmaakt. Hij werd op dezelfde dag als de dichter HDC begraven en was als zelfstandig werkman een even groot artiest van 't woord. Deze mens, dit wezen, heeft zoveel gaven en 't ben ik nu die hem hier nog hoort. Onverstoord rustig, charme te over, bewust van het mooie en ogenschijnlijk tegenstrijdige mysterie van leven en doorgeven.
+uit 'Dank je J.' : "Misschien ben je vandaag op je koffie en koeken meer aanwezig dan ooit.
Als onze geest volgroeid is, wordt hij zeker wel in een andere dimmensie geboren.
Alles is immers overgang, vanaf de eerste cel tot en met het fenomeen 'mens'...en zijn tocht naar meer bewustzijn over het waarom van dit leven.
++++Speciale ervaring bij de verassing van een collega : zie prozastuk 'Doodongewoon'hier niet
2
afgedrukt (MVT uit E) en het aansluitend theoretisch stuk met als hoofpersonage de 'anti-materie
++++"Ik wens U allen bovenmenselijke krachten toe" Het enige wat je daarvoor moet doen is ze vragen, van binnenuit naar buiten toe...en ...blijf erin geloven. Die krachten bestaan.
Ze draaien rondom ieder atoom en zijn even vergankelijk en onvergankelijk, als hun dragers, de elektronen dat zijn. Ik geloof niet in dood, alleen in het leven...dat een energievorm is die altijd in andere vormen overgaat... enz (voor broertje vd Zingende Vlinder)
+++Doet iedereen hier ervaringen op en leeft in de richting van z'n dood, het moment waarop iemand een andere, niet-lichamelijke energie wordt, die deel zou kunnen gaan uitmaken van de verder evolutie van de levenden hier ? Wie , hoe, wat, waar gaat helpen; kan niet vanuit een detail vanaf 'hier' geraden worden, alhoewel hun hier misschien alleen ook hun hier is, vanwege hun genetische wortels. Dus zou de zin van het leven kunnen zijn dat iedereen hier 'sterk' moet worden en de waarheid in z'n eigen leven te ontdekken heeft; teneinde achteraf nog van nut voor anderen te kunnen zijn. Of komt dat allemaal slechts de genetische erfgenamen toe en daarmee uit ? Zou een 'omnitalent' qua inzicht een dergelijk breed gamma aan 'intuitie' verstrekken aan vele mensen, organisaties... ? Wachten wij onze beurt af om een zo goed mogelijk begeleider te worden na onze dood; we oefenen in ieder geval al tijdens ons leven.
Misschien bestaat de geest van diegenen die er nog zijn op een genetische manier wel voor een deel uit diegnen die er niet meer zijn; omdat wij biologisch bestaan uit de voortzetting van voorouders. Alleen op die manier keren wij biologisch terug.
If this is wrong only one thing can be wright : we return to the simple, uncomplicated consciousness of minerals, air and light or the fire in the elements. Our biological cells we 'enherited' (in fact a wrong word, because we 'are' those cells) and the spiritual part of us (the consciousness of those cells) is one with those cells, so we can pass them on.
In fact , all things that are and all things that happen and all beiings that exist, share one purpose : the evolution of the soul...but when the soul dies, the embryo, the spirit is born ?
+gedicht voor het zachte dat tante Julia in ons achterliet
iedere lente als de fluweelzachte jonge blaatjes van honderd verschillend-kleurige bomen ons van het goede in de mens doen dromen;
en ik hun vorm en wezen dankbaar zoen, als een colibri met z'n lange snavel in een bloem, klopt m'n hart om al die mooie vormen

ook dit voorjaar, bij het maken van dit gebaar, wordt het zware draagbaar
Ze is al een tijdje 'weg' ons Juliaatje, maar bleef voor ons het zacht mamaatje;
wat we in haar niet meer terugvonden, bleef in ons, ongeschonden
haar ongeschonden jongemeisjeshart, zit al enkele jaren onverward, zonder smart
als onzichtbaar, maar innerlijk voelbaar stuifmeel vervlogen
zalig togend in de hemelen in onze lijven, hoofden en daarboven

onze famillie heeft in zich een hele zachte 'touch';
al het zware dat dit aantrekt te willen dragen, wordt op termijn echter 'to much'
het doet onze lichamen op de ene of andere manier verslijten;
doch de herinningen aan hetgeen iemand in ons deed verblijden,
zullen voor altijd, ons soms sterkend, bij ons blijven

al schrijf ik nu nog duizend woorden over haar
't is niet nodig, want ik voelde me altijd al zonder woorden kort bij haar;
zo warm en gezellig om bij te zijn, net zoals bij mijn grootmoeder;
haar lach en warme ogen in Hofstade aan 't strand...oh eeuwig behoedster
een vrouw met een uitstraling, een geborgen gevoel,
sterker dan duizend winterse Leuvense stoven, heeft met een pijn, evenredig aan de diepte van haar levenswortels, lichamelijk strijdend tussen ons mogen uitdoven
3

Zelf in haar kasteel in Glabbeek-Zuurbemde aan het zure 'Ende' was ze soms nog 'Glad'-beek-'blij' in haar aardse ende.
Moge ze in ons ook tot de laatste onzer dagen kabbelend als een beekje ;
die menselijke vreugde in haar specifieke vorm blijven aanvoeren;
vanuit de bron waarbij heel het mensenavontuur begon.

Voor Julia,
Geboren op ’t einde van de eerste wereldoorlog
Gestorven bij ’t begin van hopelijk de laatste
Voor een stuk van ons heengegaan in de warmste MAart in 85 jaar

+Herinneringen aan Willy de misdienaar, de bakker, de brouwer, den humorist
Als een braaf manneke met kortgeknipt rond haar,
keek hij door het hek aan de poort van het Boechout aldaar.
Als oppermisdienaar leerd hij me op woensdagnamiddag nog het Latijn;
zoals alle talen soms ontoereikend voor de pijn van het zijn.
Hij genoot van het leven, het bakken van brood;
tussen menig pot en pint een vrolijke noot in nood.
Hij leerde me ook biljarten in 't café bij Polle;
deed me voor hoe je best niet achter de meisjes moest hollen.
Als hij ergens onder de mensen kwam, kwam je een levensgenietende flapuit tegen;
waar hij iets zei, werd er niet langer over vanalles gezwegen.
Nadat hij ons zijn brood had leren eten; waarvoor onze dank,
wilde hij ons daarna bekoren met zijn discount in drank.
Hij werd de nieuwe Pieeh de Brouwer van 't dorp;
zo moesten we voor onze dorst niet verder dan een steenworp.
Maar zoals voor iedereen dienden andere uitdagingen zich aan; om anderen te helpen , hoewel hij wist dat ze hem niet allemaal even goed zouden afgaan.
Al raakten we het spoor van zijn doen en laten met de ongenadige tijd kwijt;
Bij het ophalen van herinneringen hebben we ons dikwijls over hem verblijd.
Zoals die keer dat 'André van Halvernegen' bij Polle kwam binnengestapt...
"Dré van Halvernegen al hier en 't isalleens geen acht uur"werd toen door hem gegrapt.
Hij streed zijn gevecht met het overleven moedig voort; achteraf is 't natuurlijk
altijd spijtig dat je van iemand niet veel meer hebt gehoord.
Willy je was veel meer voor ons dan een 'de Witte van Venusl'die ons miswijn leerde drinken; we zullen nog aan je denken als we op je hemelse rust klinken.
Een kop als de jouwe gaat niet zomaar uit onze gedachten;
kom ons daarom in 't cafe bij Sint Pieter maar opwachten.
Ooit schreef ik over jouw een kort verhaal over wat we in onze jeugd deden;
nu je vanboven alles kan zien, moet je 't eens komen lezen.
Je hebt wel niet de ouderdom van je grootmoeder gehaald, maar in een droom
zei ze me dat ze blij is dat het je nu beter gaat.
Amuseer jullie allemaal maar goed hierboven, en doe daar misschien wat hemelse wijsheid op; wij blijven hier in het goede van diegenen die je achterliet geloven.
Geloven is niet één of ander kerkelijk werk, maar al datgene wat je hier binnen bepaalde perken voor mekaar kan doen, vOOr de zerk.
Jij hebt hierboven niks te vrezen,
Je hebt ons op je typische manier het beste van jezelf willen geven.
En als dat zoals bij iedereen eens niet lukte, 't is je ruimschoots vergeven.
één van de velen die de warme, gulle mens in jouw mochten kennen.
Lopen we hier daarvoor tenslotte niet allemaal rond ? 4

+DE DODEN
°°°°°°°°°°°°°°°°
hebben DE DODEN ALLEEN VIA GENETISCHE WEG IETS MET ONS TE MAKEN ?
MET DE REST HEBBEN ZE toch GEEN ZAKEN ?
DAT ZE ZICH ONDER MEKAAR MAAR VERMAKEN.
Of laten we ze hun anti-materie zijn maar gunnen, nu ze zich weer tot verschillende stoffen moesten laten verdunnen.
IK BEN BENIEUWD NAR WAT ZE MET SOMMIGE DROEVIGE FIGUREN HEBBEN AANGERICHT
DEZE VERSCHILLENDE GRADATIES VAN LICHT,
VERZAKEN ZE DAARBOVEN OOK AL AAN HUN PLICHT ?
OF KRIJGEN DIE TRIESTIGAARDS DAAR OOK NOG EEN SOORT GEZICHT
OF HEBBEN ZE ER TOTAAL NIETS MEER AAN GEWICHT ?
OF KUNNEN ZE ALS STRAF MET HUN LICHTLOOS GEWICHT
NIET MEER AAN DE ENERGIE VAN HET GEDICHT ?
(zie ook 'er was dus toch leven na de dood)Gusta, voor jou deze woorden
Hoe mooi, als een leven zo geslaagd is.
Hoe je dat deed ?
Alledaags diepzinnig zijn.
Direct in je manier van spreken, de tijd nemend.
Op een hele betrokken manier converseren.
Moeder, grootmoeder, weduwe, medemens.
Stille getuige van de niet altijd vreedzame geschiedenis.
Uitnodigen om deel te nemen aan je diepmenselijke warmte.
Dat onbaatzuchtige zachte dat je te bieden had.
Hebt. Weet je nog de manier waarop ik jou m'n troost overbracht.
Toen je het had over m'n bompa die op bruiloften en in de schuur 'preekte'...
zonder pastoor te zijn, zoals je zei.
Je gelaat, je blik bracht Eurazië en duizenden jaren menselijke migratie
zomaar naar Meensel...Oosterse wijsheid in 't Westen.
Moet je m'n foto's over Schotland nog zien nu je weer een stukje de wereld bent ?
In een fraktie van sekonden en langer zal je ons soms nog bezoeken...
waar we ook naartoe mogen reizen of zijn...
we zullen je zien tomaten pellen, buiten op een stoel, of taart aansnijden.
Poëtisch traag je vragen stellend, kort antwoordend, polsend.
Weet je Gusta, onze digitale moderne wereld heeft veel Gusta's nodig,
met de spontane warmte van het zuiderse;
mensen die na een gesprek op 't kerkhof zeggen :
"komt ge ni mee een zjat kaffee drinken jong".
Babbellen over dingen die mensen in hun eigenste belangrijk vinden.
Geen commercie of goedkope achterklap of over liefde als iets uitsluitends fysieks.
Zo zal je ook blijven opduiken in onze geest... .
Verleden week, een avond toen je in Meensel niet meer was,
trok er een soort mist over de weiden naar de vijver bij jou vanachter.
Meensel staat een hele week stil bij het verlies van vier van z'n mensen.
Gisteren getuigden de kleuters op het schoolfeest van blijheid ondanks alles.
Je hebt je moment goed gekozen. Rust in vrede mooie mens. 5
voor een man met zijn eigen heel eigen karakter
Een vader.
Eens nog een jongen.
Vóór jullie blij werden verwacht.
Dan iemand die jullie hielp groeien.
En ineens een paar knieën om op te stoeien.

Je vader.
Eens een man die in slaap heeft gezongen.
Vóór dag en dauw alles mede in orde bracht.
Dan iemand die soms ook opvrolijken kon.
En beetje bij beetje het gezin dan ontspon.

Jullie vader.
Eens de geliefde melkboer en zijn ronde..
Vóór hij kippen en eitjes, fruit voortbracht.
Dan al zijn jaren in de melkerij.
En jullie hem vaak mee geholpen, dichtbij.

De vader.
Eens... het generatiekonflikt begon.
Vóór elke tijd anders bedacht.
Dan later, iedereen had iedereen beter begrepen.
En hij, op eigen tijd en tempo vantussen genepen.


Een man.Eens zelf jong, speels, ongebonden.
Vóór het leven van toen voor hem werd bedacht.
Dan opgroeien doorheen stomme oorlogstaferelen.
En hij, los van jeugd, om het leven via zijn geliefde verder te geven.

Een man en een vrouw.
Eens zij aan zij, meer dan vijftig jaar soms jong.
Vóór alles 'bijeen', soms beetje hart, soms heel zacht.
Dan ondertussen de klein en kinderen , anders beleefde andere tijden.
En zij met een gans offensief om d'ouwe dag mee te verblijden.

Een mens.
Eens gaat eenieder van ons heen.
Vóór ergens iets anders dat roept en trekt en wacht.
Dan...dat zullen we dan wel zien en voelen.
En af en toe zullen we aan hem denken...aan jullie pa...onze Fons Vandepoele.

Een schilder.
Eens de man die landschappen en bloemen met verf bezong.
Voor alle vogelgezang en kleur had ie heel veel acht.
Dan, hoe meer tijd er overbleef hij op zijn manier het leven beschreef.
En wij, we genieten er in overgave van,... wondere man...herleef.
Je schilderde je ook in ons.

octo 24/10/2006 voor Fons VDP
raf c. (pastoor van Kapellen heeft er een prachtig stuk over geschreven)
Raf, dat was ne vinnige kerel, ik zie hem zo nog op z'n blauwe traktor rijden.
Ook van z'n oude dag genoot hij zichtbaar. Voor mij is hij niet dood.
Terwijl hij de konijnen voederde begaf zijn hart...mooi als je sterft dat er konijntjes op het erf loslopen. Op zijn begrafenis wierp ik een verloren bloem van een krans afgevallen op zijn kist, mooie traditie die spijtig genoeg in onze 'cleane' wereld verloren is gegaan. Wat is er vies aan een mooie houten kist die langzaam in de grond zakt ?
de snoeier
al over heel Europa met snoeiers gepraat, maar hoe fons met z'n pijp de tijd nam om iets uit te leggen, was wel heel speciaal

ik zag haar nooit zonder glimlach

't is een novemberdag
we dragen haar ten grave
haar die de meesten
nooit zonder glimlach zagen

van jongsafaan omringd
door vrolijke broers
een leven door toffe ouders omfloerst

we zijn zeker dat ze
van alle fijne dingen in 't leven
met man en kinderen kon genieten
velen dankbaar om wat ze hen meegaf

't blijft ons allemaal bij
niets gaat mee naar 't graf

ook op sociaal gebied, gaf ze zich graag
temidden van de donkere kant van 't leven
heeft zij door haar moed
mensen een voorbeeld gegeven

dat ze in ons en daarbuiten verder leve !

-voor Anita P.-nov.06


h) Dagboekpoëzie vanaf 2007
zie ook http://be.msnusers.com/octo-poetr
AL DERTIG JAAR SCHRIJF IK IN M'N VRIJE TIJD OVER ALLES WAT MET OORLOG/ ARMOEDE/ WERKELOOSHEID /WERKSTRESS/ RELATIES OF DE ZIN VAN HET LEVEN IN ZIJN BREEDSTE BETEKENIS TE MAKEN HEEFT. IK GOOT DAT ALLES IN EEN VORM :
POEZIE/ESSAYS/THEATERMONOLOGEN/KORTVERHALEN/PAMFLETTEN/CITATEN enz
IK OBSERVEERDE DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID VANUIT EEN FILOSOFISCHE INGESTELDHEID EN MAAKTE ER LITERATUUR VAN. 64
VERMITS IK TOTNOGTOE NIET VIA BOEKVORM PUBLICEERDE MAAR ZO'N 500 pagina's van mijn werk OP HET INTERNET GEZET HEB, KWAM IK ONDER ANDERE OP DIE MANIER SOMS IN KONTAKT MET GROEPEN EN INDIVIDUEN DIE OOK IN DERGELIJKE DINGEN GEINTRESSEERD ZIJN. NU IK GESTOPT BEN MET SCHRIJVEN? REGEL IK SOMS ONTMOETINGEN TUSSEN MENSEN OF NODIG IK HEN UIT OM _IN _EEN MIDDEN DE NATUUR GELEGEN LOKATIE delen van MIJN WERK TE KOMEN LEZEN OF MIJN UITGEBREIDE DOCUMENTATIE ALLERHANDE TE KOMEN RAADPLEGEN, wat al eens tot vraag en antwoord en diskussie leidt. WE hebben het gewoonlijk opzettelijk minder over de gevolgen van allerlei toestanden waarover de media berichten, MAAR MEER over oorzaken en mogelijke alternatieven (zoals de promotie van een internationaal syteem van verkiezingen in twee ronden, eerst de goedkeuring van een de basisnoden van de wereldbevolking aangepast programma, daarna de verkiezing van de verantwoordelijken, rechtstreeks op projektlijsten ipv partijlijsten te kiezen of over het afdwingen van gelijke lonen voor hetzelfde werk in heel de wereld)
OP DIE MANIER PROBEER IK VIA DE FILOSOFIE EN DE KUNST ANTWOORDEN AAN TE REIKEN AAN DIEGENEN VOOR WIE IN DE POLITIEK of zelfs in de RELIGIE ONVOLDOENDE ANTWOORDEN VINDEN.DOOR OP DIE MANIER TE WERKEN KWAM IK ERACHTER DAT DE MENSEN DIE IK ONTMOETTE VAAK ZELF MET EEN OF ANDERE KUNSTUITING BEZIG WAREN. IK BEN DAN OOK CONTENT DAT IK HEN KAN AANMOEDIGEN OF HEN EEN SOORT NIET-COMMERCIEEL PODIUM voor vrienden onder mekar KAN AANBIEDEN. Onze kontakt email kan je vinden via de homepage van : users.skynet.be/octo of http://groups.msn.com/octo-poetryMensen die vinden dat wat er nu met de wereld gebeurdt niet meer kan kunnen ook voor een afspraak op 0472/759 268 terrecht. Voedsel voor de Geest verstrekken is de dag van vandaag meer dan nodig zou ik zeggen. Niet alleen door uitleg geven en kunst als je dat niks zegt maar ook door het vertonen van documentaires over natuur en mens overal ter wereld, zorgvuldig geselekteerd te midden van veel nonsens

De zin van het leven is het beleven van de zin van het leven
Intelligentie is de verstandelijk aangewende vorm van onze acht soorten van bewustzijn. Horen, zien, ruiken, tasten, het voelen van onze organen, denken, intuitief aanvoelen, de omgevingsfaktoren (en dan vooral onze relaties).
HOE GROTER JE INTERESSEN EN BEREIDHEID VAN WIE JE BENT ECHT TE WILLEN EN KUNNEN
BELEVEN, HOE BETER JE HET NU LEERT STUREN. EMOTIES ZIJN DAAR EEN BELANGRIJKE LEERMEESTERES IN. ZE LEREN ONS DINGEN IN FASEN DIE WE ALLEEN KUNNEN BIJSTUREN ALS WE HET ALLEMAAL ZEKER BEGREPEN HEBBEN EN WETEN WAT WE WILLEN. OP DAT MOMENT KUNNEN WE VANUIT EEN ONVERSCHILLIG EVENWICHT ECHT HANDELEN OF BESLUITEN NIET TE HANDELEN...hetgeen allebei positief uitvallen kan.
WEINIGEN KUNNEN VOOR ANDEREN AANVOELEN WAT NU VOOR HEN EEN POSITIEVE RICHTING KAN ZIJN.
aan het moment verbonden observaties
-ochtendanalyse
-de zelfvernietigingsdrang van sommige mensen, doordat ze hun geest en lichaam niet volgen, sleept anderen voor een stuk of totaal met zich mee...in het laatste geval is het ook vernietiging op afstand...elke dag van niet-liefdebeleving ondermijnt en takelt dan af...
soms kan het zijn in 't leven dat je geen beloning verdient of neemt...dan wordt het leven inderdaad meer straf
-iemand echt graag zien is lijkt op termijn wel een straf als je mekaar isoleert
-hoe noem jij ?
Het is al laat...het wordt de laatste maanden alsmaar later. 't Is al laat dus en 'k weet niet meer je naam, hoe je heet...hoe je noemde.
Was het nimf of tang of hemels gezang...of liefste of zwaarmoedigheid. Vroeger heette je gewoon, niet zomaar één uit een reeks. 55
Stuurde je warrige handelen al je namen in m'n hoofd wandelen ?
't Is al laat en 'k weet niet meer jou naam.
-onkreukbaar
Ofwel vanwege de jeugd en de volgehouden aard.
Ofwel vanwege al teveel barmartig en dan de peer.
Resultaat : het heden, gedetermineerd door het verleden, afgesneden van elke mogelijke andere...indien ik me kan bewegen om opnieuw achter een wonder te zoeken...ben jij de eerste die het weten zal...extra spanning kan je missen in verval.Het wordt binnenkort weer voor de 12de maal lente. Ik, m'n hond en alles daarond op wandel...de kernmotivatie 's morgens en 's avonds...waar zit die weer ?
-dwang
Dwang is geen Chinees. Dwang is vrees. Vlees met teveel lood in 't bloed en schoenen. Dwang is boeten. Dwang is wroeten.
-zich niet laten doen
Je hebt dus dit en dat en nog etwat. Het doet zus en zo en je krijgt je kop niet stil. Maar je pakt die en die en dan die andere pil.
Gekruid met wat getril, kinesiste, spiritiste? en allerlei vitamienen...wanneer ga je eindelijk eens bemiennen, wanneer nog een vrijen om te bevrijen ?
Misschien bestaat voor alles dan toch een te laat.
-wat mij rest : het blad vrijt met de bik
Ik heb in het alleen zijn weer een plaats met niks gevonden...wat lijntjes waar desnoods niks met inhoud opkan omdat wit al inhoud genoeg is. Wat vrijen met de kop van de stift zodat de vloeistof het vrouwelijke zachte papier doordrenkt.
-dagen
geniet van elke dag...ge krijgt er genoeg...maar doe ze niet naar de vaantjes...zoek niet alleen naar de verschillen en de moeilijkheden, maar ook naar de gelijkenis
-scherp
Ik moet m'n eigen scherp en helder kunnen zien...weten wie ik ben...waar ik voor sta...welke rol ik voor wie spelen wil..of moet.
De spiegel binnen en de spiegels van alle anderen...voortdurend proper houden...op tijd het vette weer laten blinken.
-de energie van landschappen
van een paysage wordt je sage, laat alles rond je in je dringen en voel ineens de ruimte vanbinnen, zuig je longen vol goeie lucht en wandel zonder zucht van het ene perspektief naar het andere...je zal zien...alles in je zal veranderen
-de bibliotheek in m'n hoofd
Bevat alles wat ik ooit heb geloofd, het leven zij geloofd, zit alles redelijk op orde daarbinnen.
M'n kritische zin ruimt op tijd op. M'n fantasie is de olie. Mijnheer Ratio die domineert leeft er samen met mevrouw Logika.M'n gevoelens ontdoe ik op tijd van negatieve emoties.
Binnen. De spiegel van buiten.
allemaal angst om dood te gaan en lief te hebben

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

enkele diepzinnige dingen toevoegen ?